NeXT-Chem - Înscriere

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
organizează:


Workshop-ul Exploratoriu
Ediția I
ROMÂNIA - București
6-7 Mai 2019Descriere


Comitetul științific al Workshop-ului Exploratoriu - NeXT-Chem - vă invită să participați la ediția I,
care va avea loc la sediul ICECHIM, Splaiul Independenței, nr. 202, București, sector 6.


SECȚIUNILE WORKSHOP-ULUI

Nume Indicativ
1. Materiale multifuncționale și nanocompozite 1 - MMN
2. Bioresurse, biotehnologii și biorafinare 2 - BBB
3. Tehnologii inovative și protecția patrimoniului cultural 3 - TIPPC

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC al Workshop-ului va cuprinde:


Regulament


COMUNICĂRILE ORALE

Este recomandat ca prezentarea Comunicărilor Orale să se încadreze în maximum 15 minute, luând în
considerare și timpul alocat întrebărilor și discuțiilor din sală. Ordinea prezentărilor va fi
stabilită conform programului.


POSTERELE

Posterele acceptate de Comitetul Științific (programate) se vor afișa în holurile de la parter de către
autori. Dimensiunea maximă a posterului este A0. Posterele se vor monta începând cu data de 6 Mai,
de la ora 08:00 și vor fi afișate pe toată perioada derulării Workshop-ului. Autorii posterelor vor
susține scurte prezentări ale acestora, de maximum 5 minute, în partea a 2-a a lucrărilor pe secțiuni.


EXPOZIȚII

În afara programului științific vor fi invitate firme/organizații care să se prezinte sau să susțină prezentări.PROGRAMUL și ORARUL se vor afișa pe www.icechim.ro/next-chem/2019/ro/program.Cerințe


Cerințele obligatorii de scriere a REZUMATULUI sunt detaliate în TEMPLATE.


Rezumatele lucrărilor acceptate de Comitetul Științific vor fi publicate în volumul care va fi pus la dispoziția
participanților la simpozion. Volumul va avea ISSN și va putea fi citat ca publicație oficială. Toate rezumatele
care nu respectă cerințele impuse vor fi retrimise autorilor.


Înscrieri


Înscrierile la NeXT-Chem, ediția I se fac on-line la adresa www.icechim.ro/next-chem/2019/ro/inscriere.

În vederea participării, vă rugăm să completați integral talonul de participare.


TERMENE LIMITĂ

23.04.2019 - Trimiterea talonului de înregistrare și a rezumatului
28.04.2018 - Data limită de primire a rezumatelor
Notificările de acceptare a lucrărilor se vor transmite în 5 zile de la data de primire a rezumatului.Comitet


COMITETUL ȘTIINȚIFIC


1. Dr. Florin OANCEA - ICECHIM, București, ROMÂNIA
2. Dr. Mihaela DONI - ICECHIM, București, ROMÂNIA
3. Prof. Dr. Rodica-Mariana ION - ICECHIM, București, ROMÂNIA
4. Dr. Sanda VELEA - ICECHIM, București, ROMÂNIA
5. Dr. Andrei SÂRBU - ICECHIM, București, ROMÂNIA


COMITETUL DE ORGANIZARE


Direcția tehnică
1. Octavian FRANGU - dir.tehnic@icechim.ro
2. Irina CHICAN - programe@icechim.ro

Materiale multifuncționale și nanocompozite
1. Marinela Victoria DUMITRU
2. Răzvan Edward BOTEZ
3. Andra ȘIRMON
4. Cătălin Ionuț MIHĂESCU
5. Andreea MÂINEA
6. Nicoleta LEVINȚA

Bioresurse, biotehnologii și biorafinare
1. Alexandru VLAICU
2. Alin VINTILĂ
3. Alina NEGOI
4. Eliza Gabriela MIHĂILĂ

Tehnologii inovative și protecția patrimoniului cultural
1. Toma FISTOS
2. Raluca MANEA
3. Ioan Mircea FILIPESCU
4. Sorina Florentina VASILE


COMITETUL TEHNIC


1. Nicolae TĂNASE
2. Ștefan MOCANU


CONTACT


Tel: 021-315.32.99, Fax: 021-312.34.93, E-Mail: programe@icechim.ro
România, București, sector 6, Splaiul Independenței, nr. 202, cod poștal 060021