Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Consiliu de Administrație

Consiliul de Administrație, conform Ordinului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21433/26.09.2022, pentru completarea Ordinului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20967/26.07.2022 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, este format din: