Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Consiliu de Administrație

Consiliul de Administrație al INCDCP-ICECHIM este format din: