Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Consiliu de Administrație

Consiliul de Administrație, conform Ordinului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21433/26.09.2022, pentru completarea Ordinului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20967/26.07.2022 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, este format din:

  • DONI MIHAELA – Președinte – Director General ICECHIM București
  • VULUGA ZINA – Membru – Președinte al Consiliului Științific al ICECHIM București
  • GUDA MIHAELA – Membru – Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării
  • SECOȘAN VALERICA – Membru – Reprezentant al Ministerului Finanțelor
  • MOROȘANU DANIELA LENUȚA – Membru – Reprezentant al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
  • CERNEA FLORENTINA– Membru – Specialist, Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării
  • NICULĂIȚĂ NICOLAE – Membru – Specialist, Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării