Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

TRANS-CHEM

Titlul proiectului:

Creșterea potențialului cercetării și inovării din INCDCP-ICECHIM în domeniul tehnologiilor-cheie inovative inter-disciplinare și transsectoriale

Acronim: TRANS-CHEM

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării/Ministerul Educației și Cercetării, finanțat prin Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III

Perioada de realizare a proiectului: 10.2018-11.2020

Numărul contractului: 31PFE/18.10.2018

ID proiect: ID 364

Numărul contractului: 31PFE/18.10.2018

Valoarea contractului: 3.434.000,00 lei


Prin acest proiect crește capacitatea INCDCP-ICECHIM de a realiza cercetări multidisciplinare și trans-disciplinare, la granița dintre chimie și alte domenii și discipline, cum ar fi medicina, protecția mediului, agricultura, industria energetică. Scopul final este acela de a contribui la dezvoltarea științifică și tehnologică a societății prin transferul cunoștințelor către sectorul productiv, adaptarea activităților de cercetare-dezvoltare la cerințele societății, oferirea de soluții la problemele din domeniul chimiei și promovarea instruirii personalului calificat, pentru a lega sistemul de cercetare și mediul de afaceri.

Obiectivul general al proiectului de dezvoltare instituțională TransChem, este de creșterea performanțelor în domeniul de activitate, pentru a contribui eficient la (1) creșterea competitivității economiei românești prin inovare; (2) creșterea contribuției românești la cunoașterea din domeniu și (3) creșterea contribuției științei în societate.

Obiectivele specifice ale acestui proiectului Trans-Chem sunt: (i) valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare prin creșterea producției științifice și a calității acesteia și accentuarea transferului tehnologic; (ii) acordarea de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare prin continua dezvoltare a infrastructurii și a resursei umane; (iii) consolidarea colaborărilor și parteneriatelor cu mediul economic privat prin realizarea de proiecte în parteneriat, contracte directe, utilizarea instrumentelor de finanțare a transferului de cunoaștere și sprijinirea dezvoltării start-up-urilor inovative și a spinoff-urilor; (iv) creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional prin participarea la proiecte de cercetare internaționale, stagii de lucru în străinătate și stimularea (co)publicării în cele mai citate 10% publicații din baze de date consacrate.