Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

1950-2020: 70 DE ANI DE CERCETARE CONTINUĂ ÎN CHIMIE ȘI CHIMIE INGINERIE LA ICECHIM

BIOTEHNOLOGII, BIORESURSE ȘI BIOPRODUSE PENTRU BIOECONOMIE

Domeniul Bioeconomiei are ca obiectiv dezvoltarea de noi bio(nano)tehnologii și bio(nano)produse pentru valorificarea bioresurselor și intensificarea durabilă a producerii acestora.

Domeniul Bioeconomiei are ca obiectiv dezvoltarea de noi bio(nano)tehnologii și bio(nano)produse pentru valorificarea bioresurselor și intensificarea durabilă a producerii acestora. Cercetările aplicative şi cele fundamental-orientate contribuie la dezvoltarea cunoașterii în domeniu și la creșterea vizibilității institutului, fundamentează transferul tehnologic și inovarea deschisă și asigură cadrul necesar pentru formarea noilor cercetători. Domeniul este structurat pe următoarele direcții transdisciplinare:

 • Biorafinarea biomasei, cu producerea de intermediari chimici, biogaz și biocombustibili;
 • Tehnologii pentru producerea de bioresurse alternative și fixarea durabilă a bioxidului de carbon, inclusiv prin cultivarea mixotrofă a microalgelor;
 • Obținerea biocombustibililor din diverse surse de biomasa (biodiesel din ulei microalgal și ulei vegetal, biocombustibil pentru aviație din ulei microalgal);
 • Tehnologie de creștere a eficientei energetice a instalațiilor de biogaz prin integrarea unui sistem de cultivare microalge și valorificarea fluxurilor laterale pentru producere de biocombustibili;
 • Tehnologii de obținere aditivi pentru combustibil, aditivi pentru bitum prin valorificarea fluxurilor secundare rezultate din procesul de producție a biodieselului;
 • Tehnologie de obținere a solvenților ecologici din uleiuri uzate;
 • Închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin utilizarea procedeelor nano-bio-tehnologice și (bio)chimice pentru transformarea unor subproduse agro-industriale în bioproduse cerute de piață;
 • Realizarea de bio(nano)produse, bio(nano)fertilizanți, biostimulanți pentru plante, bio(nano)produse pentru protecția plantelor, destinate intensificării producțiilor agricole și horticole în contextul schimbărilor climatice;
 • Tehnologii pentru producerea de suplimente nutritive și aditivi alimentari cu bioactivitate amplificată prin interacții sinergice și biodisponibilitate crescută;
 • Dezvoltarea de biotehnologii pentru protecția și remedierea mediului (biodegradarea poluanților organici și anorganici);
 • Noi surse de enzime și de aditivi produse prin biotehnologii agro-alimentare și biotehnologii industriale;
 • Bioanaliză și dezvoltare de (bio)senzori pentru determinarea calității alimentelor și mediului;
 • Utilizarea materialelor polimerice pentru agricultură și industria alimentară (senzori biomimetici, absorbanți selectivi, etc.);
 • Obținerea de materiale polimerice hibride natural-sintetice pentru diferite aplicații (hidrogeluri hibride, polimeri biosursați, biomateriale etc.);
 • Procesarea avansată a resurselor vegetale.

Proiecte internaționale


Proiecte naționale


Premierea participării la Orizont 2020

EXCornsEED – Separarea, fractionarea si izolarea substantelor naturale biologic active din ulei de porumb si alte fluxuri laterale

Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare

elaborarea si demonstrarea tehnologiilor inovative de optimizare a functionarii instalatiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor care sa utilizeze, ca mediu nutrient, digestatul lichid rezultat

Produse cu valoare adăugată din biomasă microalgala aplicând concepte de biorefinare

Prin adoptarea conceptului ” zero deseuri, proiectul isi propune conversia biomasei epuizate de principii active in biocarbune cu proprietati adsorbante, ce va fi testat in vederea retinerii de compusi anorganici

Valorificarea Completă a Deșeurilor de Pește si Semințe Oleaginoase cu Obtinerea de Extracte / Hidrolizate Microincapsulate utilizate ca Fertilizanti sau Nutraceutice

„NutraFert” – recuperarea completă a deșeurilor de pește și semințe oleaginoase ca extracte și hidrolizate pentru obtinerea de microcapsule, produsul final fiind folosit ca fertilizant sau nutraceutic

BioConstrMater

Strategii biotehnologice pentru materiale de constructii inovative ce incorporeaza bioprodus bacterian

ADER 7.3.9

Cercetări privind activitatea biologică a unor produse pe bază de nanomateriale asupra unor agenți de dăunare majori din pomicultură și evaluarea impactului ecotoxicologic al acestora asupra entomofaunei utile

Instalatia pilot SOLVAGROMED

Are rolul de “vehicul’’/’’instrument’’ de transfer pentru cercetarile efectuate de catre INCDCP-ICECHIM, in vederea atingerii unui nivel corespunzator de maturitate al acestora pentru transferul catre agentii economici interesati

BIOFLUIDE ECOLOGICE CU UTILIZARI INDUSTRIALE

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unei tehnologii inovative de producere a unor bio-fluide industriale de către compania S.C. Solvagromed S.R..L. prin valorificarea deseurilor de materii grase provenite din reteaua

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată

Proiectul va asigura sprijinul necesar pentru crearea și dezvoltarea unui lanț de cercetare complementar în bio-economie, care își propune să atingă un nivel ridicat de recunoaștere la nivel internațional

Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Preocuparea pentru problematica abordată este o consecință a solicitărilor venite din partea unor companii și ferme pomicole și viticole de a-și putea valorifica producția agricolă într-un mod superior.