Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

BIOTEHNOLOGII, BIORESURSE ȘI BIOPRODUSE PENTRU BIOECONOMIE

Domeniul Bioeconomiei are ca obiectiv dezvoltarea de noi bio(nano)tehnologii și bio(nano)produse pentru valorificarea bioresurselor și intensificarea durabilă a producerii acestora.

Domeniul Bioeconomiei are ca obiectiv dezvoltarea de noi bio(nano)tehnologii și bio(nano)produse pentru valorificarea bioresurselor și intensificarea durabilă a producerii acestora. Cercetările aplicative şi cele fundamental-orientate contribuie la dezvoltarea cunoașterii în domeniu și la creșterea vizibilității institutului, fundamentează transferul tehnologic și inovarea deschisă și asigură cadrul necesar pentru formarea noilor cercetători. Domeniul este structurat pe următoarele direcții transdisciplinare:

 • Biorafinarea biomasei, cu producerea de intermediari chimici, biogaz și biocombustibili;
 • Tehnologii pentru producerea de bioresurse alternative și fixarea durabilă a bioxidului de carbon, inclusiv prin cultivarea mixotrofă a microalgelor;
 • Obținerea biocombustibililor din diverse surse de biomasa (biodiesel din ulei microalgal și ulei vegetal, biocombustibil pentru aviație din ulei microalgal);
 • Tehnologie de creștere a eficientei energetice a instalațiilor de biogaz prin integrarea unui sistem de cultivare microalge și valorificarea fluxurilor laterale pentru producere de biocombustibili;
 • Tehnologii de obținere aditivi pentru combustibil, aditivi pentru bitum prin valorificarea fluxurilor secundare rezultate din procesul de producție a biodieselului;
 • Tehnologie de obținere a solvenților ecologici din uleiuri uzate;
 • Închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin utilizarea procedeelor nano-bio-tehnologice și (bio)chimice pentru transformarea unor subproduse agroindustriale în bioproduse cerute de piață;
 • Realizarea de bio(nano)produse, bio(nano)fertilizanți, biostimulanți pentru plante, bio(nano)produse pentru protecția plantelor, destinate intensificării producțiilor agricole și horticole în contextul schimbărilor climatice;
 • Tehnologii pentru producerea de suplimente nutritive și aditivi alimentari cu bioactivitate amplificată prin interacții sinergice și biodisponibilitate crescută;
 • Dezvoltarea de biotehnologii pentru protecția și remedierea mediului (biodegradarea poluanților organici și anorganici);
 • Noi surse de enzime și de aditivi produse prin biotehnologii agroalimentare și biotehnologii industriale;
 • Bioanaliză și dezvoltare de (bio)senzori pentru determinarea calității alimentelor și mediului;
 • Utilizarea materialelor polimerice pentru agricultură și industria alimentară (senzori biomimetici, absorbanți selectivi etc.);
 • Obținerea de materiale polimerice hibride natural-sintetice pentru diferite aplicații (hidrogeluri hibride, polimeri biosursați, biomateriale etc.);
 • Procesarea avansată a resurselor vegetale.

Proiecte internaționale


Modele pentru economia circulară regională și cele mai bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice – BIOREGIO

Proiectul BIOREGIO îşi propune să analizeze cele mai bune practici existente în bioeconomia circulară şi să faciliteze schimbul de experienţă între cele şase ţări participante: Finlanda, Spania, Slovacia, Grecia, România, Franţa

STIM4+

Utilizarea integrata a biostimulanților pentru plante de nouă generație pentru o sustenabilitate crescută a cultivării legumelor de câmp în sisteme cu resturi vegetale depuse pe sol

Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în vederea recuperării de compuși țintă din fluxurile laterale agricole

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare.

Proiecte naționale


Proiect pilot pentru aplicarea rezultatelor cercetării în agricultura ecologică

Obiectivul Proiectului pilot pentru aplicarea rezultatelor cercetării în agricultura ecologică este de a standardiza tehnologiile de cultura a legumelor romanesti in sistem ecologic, in contextul optimizarii costurilor de productie si a cresterii res

Produse multifunctionale si inovative pentru alimente functionale bioaugmentate si sigure din noi plante cultivate în Romania

Proiectul propune pentru prima studierea interactiei dintre tratamentele cu siliciu, Trichoderma si uleiurile esentiale, agenti de protectie cu rol multiplu, care activeaza si raspunsul de aparare din plante.

Dezvoltarea unei metodologii de biocontrol exercitat de sisteme microbiene asupra infectiilor fungice

• Scopul proiectului consta in obtinerea de agenti naturali de origina microbiana, capabili sa diminueze pagubele provocate de infectiile fungic

Solutii ecoeficiente pentru gestionarea deseurilor de plastic folosind potentialul degradativ al sistemelor biologice

Scopul proiectului consta in realizarea unui management eco-eficient al deseurilor polimerice prin investigarea biodegradarii in conditii aerobe a unor materiale constituie dintr-un polimer biodgeradabil si polimeri naturali.

ADER 17.1.2 Cercetări privind elaborarea de tehnologii sustenabile de obținere și valorificare a unor ingrediente şi produse alimentare inovative, pentru echilibrarea nutriţională a dietei consumatorului modern

Obiectivul general al proiectului este valorificarea prin tehnologii sustenabile a fluxurilor de produse secundare rezultate din diverse ramuri ale industriei alimentare în vederea obținerii unor ingrediente sau produse alimentare inovatoare

Mimici de strigolactone ca ingrediente active ale unui biostimulant pentru plante multifuncțional

Proiectul RhizoSTIM își propune să dezvolte un biostimulant pentru plante multifuncțional, de nouă generație, pe bază de mimici de strigolactone.

Structuri biopolimerice obținute prin tratament cu plasmă pentru vindecarea rănilor – BIOPLASM

Scopul proiectului este de a obține pansamente eficiente pentru tratamentul rănilor infectate prin dezvoltarea nanopurtătorilor de nanoceluloză antibacterieni depuși pe un substrat de poliester alifatic.

Formularea de produse cosmetice protective obținute prin aplicarea strategiilor integrate și durabile ale bioeconomiei

Proiectul BioProtect propune utilizarea nanomaterialelor atât ca ingredient activ, cât și ca sistem de livrare a compușilor bioactivi recuperați din subproduse de struguri pentru dezvoltarea unor produse cosmetice.

Nanostructuri fitosintetizate de înaltă performanță utilizate ca senzori pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare

Conceptul proiectului NanoBIOPAT se bazează pe o metodă modernă și „verde” de obținere a nanostructurilor mono și bimetalice cu ajutorul extractelor naturale din legume crucifere, pentru a obține platforme de detectare a agenților patogeni.

Selectarea și proiectarea biostimulanților folosind senzori electrochimici și bioanaliza fluorescentă: umplând golul dintre industrie și știință.

Scopul proiectului este de a face screening/evaluare inițială de biostimulanți cu o metodă bazată pe senzori electrochimici modificați selectiv pentru speciile reactive de oxigen/azot.

Premierea participării la Orizont 2020

EXCornsEED – Separarea, fractionarea si izolarea substantelor naturale biologic active din ulei de porumb si alte fluxuri laterale

Dezvoltare prin inovare

Creșterea eficienței economice a IMM-urilor din agro-industrii din Regiunea Sud Muntenia prin creșterea gradului de inovare în firme, rezultat al extinderii capacității serviciilor CTT-ICECHIM în regiune în domeniile de specializare inteligentă

Optimizarea potențialului biotehnologic al Trichodermei pentru biorafinare si biostimulanți pentru plante prin dezvoltare și biosinteză controlată (TOTAL)

Obiectivul general al proiectului TOTAL este investigarea și integrarea modulării abiotice și a controlului epigenetic ale tulpinilor de Trichoderma în contextul interacțiilor Trichoderma cu biomasa și materia vie pentru o exploatare mai bună.

Abordare cuprinzătoare in sprijinul agriculturii de precizie si al managementului mediului prin tehnologii satelitare si metode clasice de investigare

Obiectivul general al proiectului este este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Noi produși biocompatibili de tip shogaol și curcuminoidic utilizați drept adjuvanți în radioterapia cancerului

Proiectul propune obținerea unor derivați ceto-enolici de origine naturală și/sau de sinteză, derivați de curcumină sau shagaol, produșii biologic activi vor fi aplicați în terapia cancerului.

Nano-sistem biogenic pentru eliberarea țintită a ingredientelor bioactive împotriva biofilmelor disbiotice implicate în paradontoză și gingivită – BioNanoGum

BioNanoGum are ca scop dezvoltarea unui nano-sistem biogenic inovativ pentru dispersarea biofilmelor disbiotice orale implicate în gingivită și paradontoză, pe baza unui hidrogel format din celuloză bacteriană și (nano)chitosan fungal

Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare

elaborarea si demonstrarea tehnologiilor inovative de optimizare a functionarii instalatiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor care sa utilizeze, ca mediu nutrient, digestatul lichid rezultat

Produse cu valoare adăugată din biomasă microalgala aplicând concepte de biorefinare

Prin adoptarea conceptului ” zero deseuri, proiectul isi propune conversia biomasei epuizate de principii active in biocarbune cu proprietati adsorbante, ce va fi testat in vederea retinerii de compusi anorganici

Valorificarea Completă a Deșeurilor de Pește si Semințe Oleaginoase cu Obtinerea de Extracte / Hidrolizate Microincapsulate utilizate ca Fertilizanti sau Nutraceutice

„NutraFert” – recuperarea completă a deșeurilor de pește și semințe oleaginoase ca extracte și hidrolizate pentru obtinerea de microcapsule, produsul final fiind folosit ca fertilizant sau nutraceutic

BioConstrMater

Strategii biotehnologice pentru materiale de constructii inovative ce incorporeaza bioprodus bacterian

ADER 7.3.9

Cercetări privind activitatea biologică a unor produse pe bază de nanomateriale asupra unor agenți de dăunare majori din pomicultură și evaluarea impactului ecotoxicologic al acestora asupra entomofaunei utile

Instalatia pilot SOLVAGROMED

Are rolul de “vehicul’’/’’instrument’’ de transfer pentru cercetarile efectuate de catre INCDCP-ICECHIM, in vederea atingerii unui nivel corespunzator de maturitate al acestora pentru transferul catre agentii economici interesati

BIOFLUIDE ECOLOGICE CU UTILIZARI INDUSTRIALE

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unei tehnologii inovative de producere a unor bio-fluide industriale de către compania S.C. Solvagromed S.R..L. prin valorificarea deseurilor de materii grase provenite din reteaua

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată

Proiectul va asigura sprijinul necesar pentru crearea și dezvoltarea unui lanț de cercetare complementar în bio-economie, care își propune să atingă un nivel ridicat de recunoaștere la nivel internațional

Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Preocuparea pentru problematica abordată este o consecință a solicitărilor venite din partea unor companii și ferme pomicole și viticole de a-și putea valorifica producția agricolă într-un mod superior.