Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

BIOTEHNOLOGII, BIORESURSE ȘI BIOPRODUSE PENTRU BIOECONOMIE

Domeniul Bioeconomiei are ca obiectiv dezvoltarea de noi bio(nano)tehnologii și bio(nano)produse pentru valorificarea bioresurselor și intensificarea durabilă a producerii acestora.

Domeniul Bioeconomiei are ca obiectiv dezvoltarea de noi bio(nano)tehnologii și bio(nano)produse pentru valorificarea bioresurselor și intensificarea durabilă a producerii acestora. Cercetările aplicative şi cele fundamental-orientate contribuie la dezvoltarea cunoașterii în domeniu și la creșterea vizibilității institutului, fundamentează transferul tehnologic și inovarea deschisă și asigură cadrul necesar pentru formarea noilor cercetători. Domeniul este structurat pe următoarele direcții transdisciplinare:

 • Biorafinarea biomasei, cu producerea de intermediari chimici, biogaz și biocombustibili;
 • Tehnologii pentru producerea de bioresurse alternative și fixarea durabilă a bioxidului de carbon, inclusiv prin cultivarea mixotrofă a microalgelor;
 • Obținerea biocombustibililor din diverse surse de biomasa (biodiesel din ulei microalgal și ulei vegetal, biocombustibil pentru aviație din ulei microalgal);
 • Tehnologie de creștere a eficientei energetice a instalațiilor de biogaz prin integrarea unui sistem de cultivare microalge și valorificarea fluxurilor laterale pentru producere de biocombustibili;
 • Tehnologii de obținere aditivi pentru combustibil, aditivi pentru bitum prin valorificarea fluxurilor secundare rezultate din procesul de producție a biodieselului;
 • Tehnologie de obținere a solvenților ecologici din uleiuri uzate;
 • Închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin utilizarea procedeelor nano-bio-tehnologice și (bio)chimice pentru transformarea unor subproduse agro-industriale în bioproduse cerute de piață;
 • Realizarea de bio(nano)produse, bio(nano)fertilizanți, biostimulanți pentru plante, bio(nano)produse pentru protecția plantelor, destinate intensificării producțiilor agricole și horticole în contextul schimbărilor climatice;
 • Tehnologii pentru producerea de suplimente nutritive și aditivi alimentari cu bioactivitate amplificată prin interacții sinergice și biodisponibilitate crescută;
 • Dezvoltarea de biotehnologii pentru protecția și remedierea mediului (biodegradarea poluanților organici și anorganici);
 • Noi surse de enzime și de aditivi produse prin biotehnologii agro-alimentare și biotehnologii industriale;
 • Bioanaliză și dezvoltare de (bio)senzori pentru determinarea calității alimentelor și mediului;
 • Utilizarea materialelor polimerice pentru agricultură și industria alimentară (senzori biomimetici, absorbanți selectivi, etc.);
 • Obținerea de materiale polimerice hibride natural-sintetice pentru diferite aplicații (hidrogeluri hibride, polimeri biosursați, biomateriale etc.);
 • Procesarea avansată a resurselor vegetale.

Proiecte internaționale


Proiecte naționale


Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată

Proiectul va asigura sprijinul necesar pentru crearea și dezvoltarea unui lanț de cercetare complementar în bio-economie, care își propune să atingă un nivel ridicat de recunoaștere la nivel internațional

Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Preocuparea pentru problematica abordată este o consecință a solicitărilor venite din partea unor companii și ferme pomicole și viticole de a-și putea valorifica producția agricolă într-un mod superior.