Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E12: Compozite și Nanocompozite polimerice

Despre noi

Activitatea de cercetare a Echipei 12 – Compozite şi nanocompozite polimerice este orientată pe dezvoltarea de compozite şi nanocompozite polimerice multifuncţionale pe bază de polimeri sintetici şi/sau naturali şi diferite micro/nano umpluturi sintetice şi/sau naturale, cu impact redus asupra mediului sau biodegradabile şi cu proprietăţi specifice ȋmbunătăţite, impuse de diverse utilizări ȋn industrie (auto şi ambalaje), construcţii, agricultură şi biomedicină. In consecinţă, direcţiile de cercetare luate ȋn considerare sunt axate, pe de o parte, pe caracterizarea, modificarea fizică sau chimică și prelucrarea, atât a componentelor, cât și a (nano)compozitelor rezultate, iar pe de alta parte, pe procedeele de obținere și mecanismele de interacțiune. Principalele obiective ale cercetării Echipei 12 constau ȋn ȋmbunătăţirea prelucrabilităţii şi ȋnlocuirea, pe cât posibil, a aditivilor toxici și a polimerilor sintetici cu materiale izolate din resurse naturale și regenerabile. In ultimii 10 de ani, ȋn cadrul unor proiecte naţionale şi europene (PC6, PC7 şi Orizont 2020), Echipa 12 a dobândit cunoştinţe şi a câştigat experienţă ȋn dezvoltarea unor tehnologii de obţinere a unor (nano)compozite, atât pe bază de polimeri sintetici (PP, PMMA, elastomer termoplastic, cauciuc siliconic) cu diferite (nano)umpluturi (nanosilicaţi naturali, cu morfologie lamelară sau tubulară, nanofire de silice, fibre naturale, nanosilice, metasilicat de calciu) cât şi pe bază de biopolimeri (biopoliamidă, poliesteri alifatici, colagen şi celuloză) cu diferiţi agenţi de ranforsare (structuri 2D grafenice şi nongrafenice, nanofibre de celuloză), implementate şi validate la nivel de TRL 5-TRL 9, pentru fabricarea de: • Componente auto de ȋnaltă calitate (bară paraşoc, formă de depozitare roată de rezervă, stâlp-B) • Ambalaje alimentare • Produse de uz veterinar • Produse biomedicale • Acoperiri de protecţie

Echipa

Team leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

Extension: 123

Vice Team Leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

Extension: 123

Senior Researcher Ist degree

Eng.

Extension: 126

Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

Extension: 123

Senior Researcher IIIrd degree

Eng.

Extension: 126

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Technician

Techn.

Extension: 126

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Echipamente de cercetare
Proiecte internaționale
Proiecte naționale

Biopolymer structures obtained by plasma treatment for wounds healing – BIOPLASM

The scope of the project is to obtain effective dressings for the treatment of infected wounds by developing antibacterial nanocellulose nanocarriers deposited on an aliphatic polyester substrate.

Design of new nanocellulose-based gas-carrier systems

The scope of the CELGAS project is to develop innovative oxygen-carrying systems capable of supplying oxygen in a controlled manner to injured tissue/implants or intravenously.

Bio-based nanocomposites from epoxy-celullose with balanced thermo-mechanical properties – EPOCEL

The proposed project aims to develop new nanocomposites, based on renewable and inexpensive biological sources, with thermo-mechanical balanced properties for applications in electronics.

New materials based on polylactic acid with controlled flexibility – FLEX4PLA

FLEX4PLA project aims the research and design of new biomaterials in which both polymers and additives are being derived from renewable resources.

Rezultate
  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Zina Vuluga Z., Sanporean C.G., Panaitescu D.M., Teodorescu G.M., Corobea M.C., Nicolae C.A., Gabor A.R., Raditoiu V.

The Effect of SEBS/Halloysite Masterbatch Obtained in Different Extrusion Conditions on the Properties of Hybrid Polypropylene/Glass Fiber Composites for Auto Parts

Polymers, Volume 13, October 2021

10.3390/polym13203560

Radu E.R., Panaitescu D.M., Andrei L., Ciuprina F., Nicolae C.A., Gabor A.R., Truşcă R.

Properties of Polysiloxane/Nanosilica Nanodielectrics for Wearable Electronic Devices

Nanomaterials, Volume 12, December 2021

10.3390/nano12010095

Andrei L., Ciuprina F., Radu E.R., Gabor A.R., Panaitescu D.M.

Dielectric performances of LSR-SiO2 nanocomposites for wearable antennas substrate

International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), October 2021

10.1109/ISEEE53383.2021.9628494

Chiulan I., Panaitescu D.M., Radu E.R., Vizireanu S., Sătulu V., Biţă B., Gabor R.A., Nicolae C.A., Raduly M., Rădiţoiu V.

Influence of TEMPO oxidation on the properties of ethylene glycol methyl ether acrylate grafted cellulose sponges

Carbohydrate Polymers, Volume 272, November 2021

10.1016/j.carbpol.2021.118458

Panaitescu D.M., Nicolae C.A., Melinte V., Scutaru A.L., Gabor A.R., Popa M.S., Oprea M., Buruiana T

Influence of microfibrillated cellulose and soft biocomponent on the morphology and thermal properties of thermoplastic polyurethanes

Journal of Applied Polymer Science, Volume 138, August 2021

10.1002/app.50951

Cărți

Florea, D., Corobea, M.C., Vuluga, Z.

Recent Advances in Halloysite Nanotubes Applications

În: Halloysite: Structure, Occurrence and Applications, pp. 57-174, Herbert A. Eckart (Ed.), 2019, Nova Science Publishers, Inc. New York, USA,

978-1-53616-813-6

Ianchis, R., Munteanu, T., Ninciuleanu, C. M., Gifu, I. C., Alexandrescu, E., Somoghi, R., Gabor, A. R., Preda, S., Nistor, C. L., Nitu, S., Petcu, C.

The Effect of Clay Type on the Physicochemical Properties of New Hydrogel Clay Nanocomposites

În: Current Topics in the Utilization of Clay in Industrial and Medical Applications, Mansoor Zoveidavianpoor, IntechOpen

978-1-83881-554-7

Corobea, M.C., Vuluga, Z., Florea, D., Miculescu, F., Voicu, S.I.

Composites and Nanocomposites Based on Polylactic Acid

Capitolul 13, pp. 327-360 în: “Handbook of Composites from Renewable Materials, Nanocomposites : Advanced Applications”, Eds: Thakur V.K., Thakur M.K., Kessler M.R.,Wiley and Scrivener Publishing, 2017

978-1-11-922383-2

Panaitescu, D.M., Frone, A.N., Chiulan, I.

Green composites with cellulose nano-reinforcements

În: Handbook of Composite from Renewable Materials, Editors: V. K. Thakur, M. K. Thakur, M. R. Kessle, Wiley-Scrivener, Volume 7, 2017

978-1-11-944163-2

Donescu, D., Corobea, M.C.*, Spataru, C.I., Ghiurea, M.

Polymer carbon nanotubes composites obtained via radical polymerization in water-dispersed media

Capitol 11, pp. 281-305 în: Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering “Hybrid Polymer Composite Materials Processing” 2017 Elsevier Ltd.

978-0-08-100790-7

  • 1
  • 2
Conferințe

F. Ciuprina, L. Andrei, S. Stoian, R. Gabor, D. Panaitescu

Dielectric response and dynamic mechanical analysis of PHBV-TiO2 nanocomposites

IEE ICD 2020 International Conference on Dielectrics, 6th to 31st July, Virtual Edition, Valecia, Spain

E.R. Radu, D.M. Panaitescu, R.A. Gabor, C.-A. Nicolae, V. Raditoiu, E. Alexandrescu, R.C. Fierascu, I. Chiulan

Development of pla-phb based biodegradable composites for packaging application

NeXT-Chem, 2nd edition, 2020, Bucuresti, Romania

G.M. Teodorescu, Z. Vuluga, A. Ghebaur, M.C. Corobea, C.-A. Nicolae, A.R. Gabor, N. Levinta, A.A. Mainea

Polypropylene/fly-ash nanocomposites for automotive applications

NeXT-Chem, 2nd edition, 2020, Bucuresti, Romania

M. Oprea, C.-A. Nicolae, R.A. Gabor, R. Trusca, D.M. Panaitescu

Bacterial cellulose/poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanocomposites for biomedical applications

NeXT-Chem, 2nd edition, 2020, Bucuresti, Romania

N. Levinta, Z. Vuluga, M.C. Corobea, G.M. Teodorescu

The nanomechanical properties of bio-polyamide with halogen-free flame retardant composites

NeXT-Chem, 2nd edition, 2020, Bucuresti, Romania

Brevete

Chiulan, I., Panaitescu, D.M., Frone A.N.

A00860

Frone, A.N., Panaitescu, D.M., Oprea, M.

A00286

Oancea, F., Vuluga, Z., Călin, M., Răut, I., Badea Doni, M., Jecu, M.L., Paceagiu, J., Iorga, M.D., Florea, D.

132559

Oancea, F., Răut, I., Badea Doni, M., Vuluga, Z., Călin, M., Arsene, M.M.L., Jecu, L.

130735

Chiulan, I., Panaitescu, D.M., Frone, A.N., Elena, E.R., Vuluga, Z., Radu, D., Jinescu, G.

A00775

Altele