Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E12: Compozite și Nanocompozite polimerice

Despre noi


Activitatea de cercetare a Echipei 12 – Compozite şi nanocompozite polimerice este orientată pe dezvoltarea de compozite şi nanocompozite polimerice multifuncţionale pe bază de polimeri sintetici şi/sau naturali şi diferite micro/nano umpluturi sintetice şi/sau naturale, cu impact redus asupra mediului sau biodegradabile şi cu proprietăţi specifice ȋmbunătăţite, impuse de diverse utilizări ȋn industrie (auto şi ambalaje), construcţii, agricultură şi biomedicină. In consecinţă, direcţiile de cercetare luate ȋn considerare sunt axate, pe de o parte, pe caracterizarea, modificarea fizică sau chimică și prelucrarea, atât a componentelor, cât și a (nano)compozitelor rezultate, iar pe de alta parte, pe procedeele de obținere și mecanismele de interacțiune. Principalele obiective ale cercetării Echipei 12 constau ȋn ȋmbunătăţirea prelucrabilităţii şi ȋnlocuirea, pe cât posibil, a aditivilor toxici și a polimerilor sintetici cu materiale izolate din resurse naturale și regenerabile. In ultimii 10 de ani, ȋn cadrul unor proiecte naţionale şi europene (PC6, PC7 şi Orizont 2020), Echipa 12 a dobândit cunoştinţe şi a câştigat experienţă ȋn dezvoltarea unor tehnologii de obţinere a unor (nano)compozite, atât pe bază de polimeri sintetici (PP, PMMA, elastomer termoplastic, cauciuc siliconic) cu diferite (nano)umpluturi (nanosilicaţi naturali, cu morfologie lamelară sau tubulară, nanofire de silice, fibre naturale, nanosilice, metasilicat de calciu) cât şi pe bază de biopolimeri (biopoliamidă, poliesteri alifatici, colagen şi celuloză) cu diferiţi agenţi de ranforsare (structuri 2D grafenice şi nongrafenice, nanofibre de celuloză), implementate şi validate la nivel de TRL 5-TRL 9, pentru fabricarea de: • Componente auto de ȋnaltă calitate (bară paraşoc, formă de depozitare roată de rezervă, stâlp-B) • Ambalaje alimentare • Produse de uz veterinar • Produse biomedicale • Acoperiri de protecţie

Echipa


Team leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

mailto:

Interior: 123

Vice Team Leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

mailto:

Interior: 123

Senior Researcher Ist degree

Eng.

mailto:

Interior: 126

Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

mailto:

Interior: 123

Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

mailto:

Interior: 123

Senior Researcher IIIrd degree

Eng.

mailto:

Interior: 126

Research Assistant

Eng.

mailto:

Interior: 123

Research Assistant

Eng.

mailto:

Interior: 123

Technician

Techn.

mailto:

Interior: 126

Research Assistant

Eng.

mailto:

Interior: 123

Echipamente de cercetare


Proiecte internaționale


Proiecte naționale


Rezultate


  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Ion-Ebrasu, D., Pollet, B.G., Caprarescu, S., Chitu, A., Trusca, R., Niculescu, V., Gabor, R., Carcadea, E., Varlam, M., Vasile, B.S.

Graphene inclusion effect on anion-exchange membranes properties for alkaline water electrolyzers

International Journal of Hydrogen Energy, 2020

10.1016/j.ijhydene.2020.04.195

Panaitescu D.M., Vizireanu S.I., Stoian A.S., Nicolae C.-A., Gabor A.R., Daminan C., Trusca R., Carpen L.G., Dinescu G.

Poly(3-hydroxybutyrate) modified by plasma and TEMPO-oxidized celluloses

Polymers 2020, 12(7), 1482

10.3390/polym12071510

Levinta, N.; Corobea, M.C.; Vuluga, Z.; Nicolae, C.-A.; Gabor, A.R.; Raditoiu, V.; Osiac, M.; Teodorescu, G.-M.; Teodorescu, M.

Bio-Based Polyamide 1010 with a Halogen-Free Flame Retardant Based on Melamine–Gallic Acid Complex

Polymers, Vol 12, Issue 7, 2 July 2020

10.3390/polym12071482

Oprea, M., Voicu, S.I.

Recent advances in composites based on cellulose derivatives for biomedical applications

Carbohydrate Polymers, Vol 247, 2020, 116683

10.1016/j.carbpol.2020.116683

Oprea, M., Panaitescu, D.M., Nicolae, C.A., Gabor, A.R., Frone, A.N., Raditoiu, V., Trusca, R., Casarica, A.

Nanocomposites from functionalized bacterial cellulose and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)

Polymer Degradation and Stability, Vol 179, September 2020

10.1016/j.polymdegradstab.2020.109203

Cărți

Florea, D., Corobea, M.C., Vuluga, Z.

Recent Advances in Halloysite Nanotubes Applications

În: Halloysite: Structure, Occurrence and Applications, pp. 57-174, Herbert A. Eckart (Ed.), 2019, Nova Science Publishers, Inc. New York, USA,

978-1-53616-813-6

Ianchis, R., Munteanu, T., Ninciuleanu, C. M., Gifu, I. C., Alexandrescu, E., Somoghi, R., Gabor, A. R., Preda, S., Nistor, C. L., Nitu, S., Petcu, C.

The Effect of Clay Type on the Physicochemical Properties of New Hydrogel Clay Nanocomposites

În: Current Topics in the Utilization of Clay in Industrial and Medical Applications, Mansoor Zoveidavianpoor, IntechOpen

978-1-83881-554-7

Corobea, M.C., Vuluga, Z., Florea, D., Miculescu, F., Voicu, S.I.

Composites and Nanocomposites Based on Polylactic Acid

Capitolul 13, pp. 327-360 în: “Handbook of Composites from Renewable Materials, Nanocomposites : Advanced Applications”, Eds: Thakur V.K., Thakur M.K., Kessler M.R.,Wiley and Scrivener Publishing, 2017

978-1-11-922383-2

Panaitescu, D.M., Frone, A.N., Chiulan, I.

Green composites with cellulose nano-reinforcements

În: Handbook of Composite from Renewable Materials, Editors: V. K. Thakur, M. K. Thakur, M. R. Kessle, Wiley-Scrivener, Volume 7, 2017

978-1-11-944163-2

Donescu, D., Corobea, M.C.*, Spataru, C.I., Ghiurea, M.

Polymer carbon nanotubes composites obtained via radical polymerization in water-dispersed media

Capitol 11, pp. 281-305 în: Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering “Hybrid Polymer Composite Materials Processing” 2017 Elsevier Ltd.

978-0-08-100790-7

  • 1
  • 2
Conferințe

F. Ciuprina, L. Andrei, S. Stoian, R. Gabor, D. Panaitescu

Dielectric response and dynamic mechanical analysis of PHBV-TiO2 nanocomposites

IEE ICD 2020 International Conference on Dielectrics, 6th to 31st July, Virtual Edition, Valecia, Spain

E.R. Radu, D.M. Panaitescu, R.A. Gabor, C.-A. Nicolae, V. Raditoiu, E. Alexandrescu, R.C. Fierascu, I. Chiulan

Development of pla-phb based biodegradable composites for packaging application

NeXT-Chem, 2nd edition, 2020, Bucuresti, Romania

G.M. Teodorescu, Z. Vuluga, A. Ghebaur, M.C. Corobea, C.-A. Nicolae, A.R. Gabor, N. Levinta, A.A. Mainea

Polypropylene/fly-ash nanocomposites for automotive applications

NeXT-Chem, 2nd edition, 2020, Bucuresti, Romania

M. Oprea, C.-A. Nicolae, R.A. Gabor, R. Trusca, D.M. Panaitescu

Bacterial cellulose/poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanocomposites for biomedical applications

NeXT-Chem, 2nd edition, 2020, Bucuresti, Romania

N. Levinta, Z. Vuluga, M.C. Corobea, G.M. Teodorescu

The nanomechanical properties of bio-polyamide with halogen-free flame retardant composites

NeXT-Chem, 2nd edition, 2020, Bucuresti, Romania

Brevete

Chiulan, I., Panaitescu, D.M., Frone A.N.

Cerere de brevet de invenție – Procedeu de obținere a micro(nano)cristalelor de celuloză esterificată

A00860

Frone, A.N., Panaitescu, D.M., Oprea, M.

Cerere de brevet de invenție – Biocompozite polimerice cu efect antibacterian pentru aplicații biomedicale

A00286

Oancea, F., Vuluga, Z., Călin, M., Răut, I., Badea Doni, M., Jecu, M.L., Paceagiu, J., Iorga, M.D., Florea, D.

Procedeu de creștere a bio-compatibilității materialelor plastice pe bază de polipropilenă și produs biocompozit rezultat din acesta

132559

Oancea, F., Răut, I., Badea Doni, M., Vuluga, Z., Călin, M., Arsene, M.M.L., Jecu, L.

Procedeu de creștere a eficienței procesului de biomineralizare realizat de microorganismele înglobate în materiale de construcție

130735

Chiulan, I., Panaitescu, D.M., Frone, A.N., Elena, E.R., Vuluga, Z., Radu, D., Jinescu, G.

Cerere de brevet de invenție – Compozite pe bază de elastomer siliconic pentru aplicaţii medicale

A00775

Altele