Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E12: Compozite și Nanocompozite polimerice

Despre noi

Activitatea de cercetare a Echipei 12 – Compozite şi nanocompozite polimerice este orientată pe dezvoltarea de compozite şi nanocompozite polimerice multifuncţionale pe bază de polimeri sintetici şi/sau naturali şi diferite micro/nano umpluturi sintetice şi/sau naturale, cu impact redus asupra mediului sau biodegradabile şi cu proprietăţi specifice ȋmbunătăţite, impuse de diverse utilizări ȋn industrie (auto şi ambalaje), construcţii, agricultură şi biomedicină. In consecinţă, direcţiile de cercetare luate ȋn considerare sunt axate, pe de o parte, pe caracterizarea, modificarea fizică sau chimică și prelucrarea, atât a componentelor, cât și a (nano)compozitelor rezultate, iar pe de alta parte, pe procedeele de obținere și mecanismele de interacțiune. Principalele obiective ale cercetării Echipei 12 constau ȋn ȋmbunătăţirea prelucrabilităţii şi ȋnlocuirea, pe cât posibil, a aditivilor toxici și a polimerilor sintetici cu materiale izolate din resurse naturale și regenerabile. In ultimii 10 de ani, ȋn cadrul unor proiecte naţionale şi europene (PC6, PC7 şi Orizont 2020), Echipa 12 a dobândit cunoştinţe şi a câştigat experienţă ȋn dezvoltarea unor tehnologii de obţinere a unor (nano)compozite, atât pe bază de polimeri sintetici (PP, PMMA, elastomer termoplastic, cauciuc siliconic) cu diferite (nano)umpluturi (nanosilicaţi naturali, cu morfologie lamelară sau tubulară, nanofire de silice, fibre naturale, nanosilice, metasilicat de calciu) cât şi pe bază de biopolimeri (biopoliamidă, poliesteri alifatici, colagen şi celuloză) cu diferiţi agenţi de ranforsare (structuri 2D grafenice şi nongrafenice, nanofibre de celuloză), implementate şi validate la nivel de TRL 5-TRL 9, pentru fabricarea de: • Componente auto de ȋnaltă calitate (bară paraşoc, formă de depozitare roată de rezervă, stâlp-B) • Ambalaje alimentare • Produse de uz veterinar • Produse biomedicale • Acoperiri de protecţie

Echipa

Team leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

Extension: 123

Vice Team Leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

Extension: 123

Senior Researcher Ist degree

Dr. eng.

Extension: 123

Senior Researcher Ist degree

Eng.

Extension: 126

Senior Researcher IIIrd degree

Eng.

Extension: 126

Scientific Researcher

Eng.

Extension: 123

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Technician

Techn.

Extension: 126

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Research Assistant

Eng.

Extension: 123

Echipamente de cercetare
Proiecte internaționale
Proiecte naționale

Structuri biopolimerice obținute prin tratament cu plasmă pentru vindecarea rănilor – BIOPLASM

Scopul proiectului este de a obține pansamente eficiente pentru tratamentul rănilor infectate prin dezvoltarea nanopurtătorilor de nanoceluloză antibacterieni depuși pe un substrat de poliester alifatic.

Design of new nanocellulose-based gas-carrier systems

The scope of the CELGAS project is to develop innovative oxygen-carrying systems capable of supplying oxygen in a controlled manner to injured tissue/implants or intravenously.

Nanocompozite ecologice pe bază de bio-PA și bio-umpluturi pentru piese auto injectate ECONANO4AUTO

Scopul proiectului il reprezinta obținerea de nanocompozite bio-polimerice cu proprietăți îmbunătățite, reciclabile, reutilizabile și bio-integrabile la sfârșitul ciclului de viață, pe bază de bio-PA și keratina din pene de pui.

Rezultate
  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Adriana N. Frone, Catalina D. Usurelu, Gabriela M. Oprica, Denis M. Panaitescu, Augusta R. Gabor, Cristian A. Nicolae, Florin Ciuprina, Celina M. Damian

Contribution of the Surface Treatment of Nanofibrillated Cellulose on the Properties of Bio-Based Epoxy Nanocomposites Intended for Flexible Electronics

International Journal of Molecular Sciences

https://doi.org/10.3390/ijms24076544

Denis M. Panaitescu, Adriana N. Frone, Cristian A. Nicolae, Augusta R. Gabor, Dana M. Miu, Mariana G. Soare, Bogdan S. Vasile, Irina Lupescu

Poly(3-hydroxybutyrate) nanocomposites modified with even and odd chain length polyhydroxyalkanoates

International Journal of Biological Macromolecules

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125324

Oprică, G.M.; Panaitescu, D.M.; Lixandru, B.E.; Uşurelu, C.D.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; Fierascu, R.C.; Frone, A.N

Plant-Derived Nanocellulose with Antibacterial Activity for Wound Healing Dressing

Pharmaceutics

https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15122672

Denis M. Panaitescu, Marius S. Popa, Florin Ciuprina, Laura Enache, Adriana N. Frone, Cristian A. Nicolae, Augusta R. Gabor, Roxana Trusca, Valentin Raditoiu, Bogdan Trica, Marius Ghiurea

Role of polyaniline coating on nanosilica particles in polyvinylidene fluoride nanocomposites for energy storage

Surface and Interfaces

https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.102546

Oprică, G.M.; Panaitescu, D.M.; Usurelu, C.D.; Vlăsceanu, G.M.; Stanescu, P.O.; Lixandru, B.E.; Vasile, V.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; Ghiurea, M; Frone, A.N.

Nanocellulose Sponges Containing Antibacterial Basil Extract

International Journal of Molecular Sciences

https://doi.org/10.3390/ijms241411871

Andreea Ionita (Afilipoaei), Zina Vuluga, Florin Oancea, George M. Teodorescu, Raluca A. Gabor, Cristian A. Nicolae, Malina Desliu – Avram, Jenica Puceagiu

Properties of Composites based on Recycled Polypropylene and Lignocellulosic Agricultural Waste

Revista Română de Materiale

https://solacolu.chim.upb.ro/pg94-100.pdf

George M. Teodorescu, Zina Vuluga, Florin Oancea, Andreea Ionita, Jenica Puceagiu, Marius Ghiurea, Cristian A. Nicolae, Augusta R. Gabor, Valentin Raditoiu

Properties of Composites Based on Recycled Polypropylene and Silico-Aluminous Industrial Waste

Polymers

https://doi.org/10.3390/polym15112545

Elena R. Radu, Denis M. Panaitescu, Laura Andrei, Florin Ciuprina, Cristian A. Nicolae, Augusta R. Gabor, Roxana Trusca

Properties of Polysiloxane/Nanosilica Nanodielectrics for Wearable Electronic Devices

Nanomaterials

https://doi.org/10.3390/nano12010095

Iuliana Raut, Mariana Constantin, Ionela Petre, Monica Raduly, Nicoleta Radu, Ana M. Gurban, Mihaela Doni, Elvira Alexandrescu, Cristian A. Nicolae, Luiza Jecu

Highlighting Bacteria with Calcifying Abilities Suitable to Improve Mortar Properties

Materials

https://doi.org/10.3390/ma15207259

Marius S. Popa, Adriana N. Frone, Denis M. Panaitescu

Polyhydroxybutyrate blends: A solution for biodegradable packaging?

International Journal of Biological Macromolecules

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.02.185

Cărți

Florea, D., Corobea, M.C., Vuluga, Z.

Recent Advances in Halloysite Nanotubes Applications

În: Halloysite: Structure, Occurrence and Applications, pp. 57-174, Herbert A. Eckart (Ed.), 2019, Nova Science Publishers, Inc. New York, USA,

978-1-53616-813-6

Ianchis, R., Munteanu, T., Ninciuleanu, C. M., Gifu, I. C., Alexandrescu, E., Somoghi, R., Gabor, A. R., Preda, S., Nistor, C. L., Nitu, S., Petcu, C.

The Effect of Clay Type on the Physicochemical Properties of New Hydrogel Clay Nanocomposites

În: Current Topics in the Utilization of Clay in Industrial and Medical Applications, Mansoor Zoveidavianpoor, IntechOpen

978-1-83881-554-7

Corobea, M.C., Vuluga, Z., Florea, D., Miculescu, F., Voicu, S.I.

Composites and Nanocomposites Based on Polylactic Acid

Capitolul 13, pp. 327-360 în: “Handbook of Composites from Renewable Materials, Nanocomposites : Advanced Applications”, Eds: Thakur V.K., Thakur M.K., Kessler M.R.,Wiley and Scrivener Publishing, 2017

978-1-11-922383-2

Panaitescu, D.M., Frone, A.N., Chiulan, I.

Green composites with cellulose nano-reinforcements

În: Handbook of Composite from Renewable Materials, Editors: V. K. Thakur, M. K. Thakur, M. R. Kessle, Wiley-Scrivener, Volume 7, 2017

978-1-11-944163-2

Donescu, D., Corobea, M.C.*, Spataru, C.I., Ghiurea, M.

Polymer carbon nanotubes composites obtained via radical polymerization in water-dispersed media

Capitol 11, pp. 281-305 în: Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering “Hybrid Polymer Composite Materials Processing” 2017 Elsevier Ltd.

978-0-08-100790-7

Sanporean, C.-G., Vuluga, Z., Christiansen, J.deC.

Bioactive nanocomposites with applications in biomedicine

În: Innovative Strategies in Tissue Engineering (pp. 1-24), M. Prasad, & P. Di Nardo (Eds.), River Publishers, 2015

978-8-79-323709-4

Panaitescu, D., Frone, A.

Cellulose Nanofibers: Applications

În: Encyclopedia of biomedical polymers and polymeric biomaterials, Vol. 2, pp. 1441-1452, 2015

978-1-43989-879-6

Conferințe

I.A Brezeștean, D. Marconi, A. Colniță, A.Ciorîță, Z. Vuluga, I. Turcu

Morphostructural monitoring of thermal induced changes in innovative bio-based polyamides

International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM-2023), 19-26 Nov. 2023, Sharm El Sheikh, Egypt

Z. Vuluga, F. Oancea, D.M. Panaitescu, A.N. Frone, C.A. Nicolae, A.R. Gabor, A. Ionita, G.M. Teodorescu, M. Ghiurea, V. Faraon, G. Vasilievici, G.M. Oprica

Keratin/nanoparticle hybrids for bio-PA nanocomposites

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

G.-M. Oprica, C.D. Usurelu, A.N. Frone, B.E. Lixandru, V. Vasile, M. Ghiurea, A.R. Ghiurea, C.-A. Nicolae, P.O. Stanescu, D.M. Panaitescu

Treatment of nanocellulose by antibacterial agents of natural origin

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

Ș-O. Dima, D. Constantinescu-Aruxandei, N. Tritean, M. Ghiurea, C-A. Nicolae, C. Neamtu, F. Oancea

Analytic fingerprints of Se-stimulated cabbage biofortification

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

M. Desliu-Avram, B. Trica, M.F. Raduly, C-A. Nicolae, M. Ladaniuc, D. Constantinescu-Aruxandei, D. Dimonie

The spending of wood sawdust as possibility to improve the embedding’s efficiency into renewable origin polymeric matrices

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

T. Fistos, A. Melinescu, L.M. Ditu, A. Ficai, D. Ficai, F. Marinescu, R.I. Matei (Brazdis), I. Fierascu, A.M. Baroi, C.A. Nicolae, R.C. Fierascu

Multifunctional composite materials (with consolidation, self-cleaning and antimicrobial properties) applicable for the preservation of inorganic substrates

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

R.I. Matei (Brazdis), A.M. Baroi, R.C. Fierascu, T. Fistos, I.E. Chican, G. Ivan, I.S. Hosu, C.A. Nicolae, I. Fierascu

Preliminary assessment for heavy metal removal from synthetic water matrix using an organic/inorganic composite

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

G.M. Teodorescu, Z. Vuluga, F. Oancea, A. Ionita, V. Faraon, G. Vasilievici

Mechanical, dynamic-mechanical and nanomechanical properties of biopolyamide/keratin nanocomposites

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

G.M. Teodorescu, Z. Vuluga, A.N. Frone. G.M. Oprica, C.D. Usurelu, T. Fistos, A.M. Baroi, R.I. Matei, R.A. Gabor, C.A. Nicolae

The mechanical, thermal, and nanomechanical properties of composites made of bio-based polyamide and ash powder

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

C-D. Uşurelu, G-M. Oprică, A.N. Frone, E-I. Neblea, M.F. Raduly, A.R. Gabor, C-A. Nicolae, M. Teodorescu, D.M. Panaitescu

Preparation and functionalization of nanocellulose using lactic acid: morphostructural characterization and emulsifying capacity

XIXth Edition of the International symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (PRIOCHEM XIX 2023), Bucharest, Romania, October 11-13, 2023

Brevete

Z. Vuluga, F. Oancea, V.A. Faraon, M. Ghiurea, G.M. Teodorescu, A. Ionita, A.R. Gabor, C.A. Nicolae, G. Vasilievici

A/00630/30.10.2023

O.D.A. Dimonie, I. Toma, A.R. Gabor, C.A. Nicolae, V. Rădiţoiu, F.M. Raduly, M.A. Ladaniuc

A2022-00608/05.10.2022

Z. Vuluga, J. Paceagiu, F. Oancea, G.-M. Teodorescu, A. Ioniţă, M. Deşliu-Avram, C. Munteanu, C. Stancu

A2022-00609/05.10.2022

A.N. Frone, D.M. Panaitescu, C.D. Uşurelu, A.R. Gabor, C.A. Nicolae, D. Radu

A 2022-00494/12.08.2022

Z. Vuluga, F. Oancea, J. Peaceagiu, A. Afilipoaei, G.-M. Teodorescu, M. Deşliu-Avram

A 2022-00449/26.07.2022

Z. Vuluga, C.A. Nicolae, A. Afilipoaiei, D. Radu, A. Fonea, E. Stan, E. Medianu

A 2022-00134/18.03.2022

Z. Vuluga, C. Elizetxea, M. Ordonez, M.-C. Corobea, M.D. Iorga, D. Florea

RO132922B1

R.M. Grigorescu, P.N. Ghioca, L. Iancu, Z. Vuluga, M.D. Iorga, R.M. Ion, I. Nelu, M.E. Grigore, R.E. Andrei, M.I. Filipescu

RO134375B1 / 28.10.2022

A.N. Frone, M. Oprea, D.M. Panaitescu

RO135357A2/25.05.2020

D.M. Panaitescu, A.N. Frone, C.A. Nicolae, A.R. Gabor, M.S. Popa, B. Tinca, V. Melinte

RO135658/A2/29.04.2022

Altele

Denis Mihaela Panaitescu, Adriana Nicoleta Frone, Gabriela Madalina Oprica, Cristian Andi Nicolae, Augusta Raluca Gabor, Valentin Raditoiu, Dorian Radu, George Bostan, Melu, Mona Mihailescu

Gold Medal at the 2023 Japan Design, Idea and Invention Expo

Zina Vuluga, Cristina Elizetxea, Mario Ordonez, Mihai Cosmin Corobea, Michaela Doina Iorga, Dorel Florea

Silver Medal at the INNOVERSE Innovation and Invention Expo 2023

Denis Mihaela Panaitescu, Adriana Nicoleta Frone, Gabriela Madalina Oprica, Cristian Andi Nicolae, Augusta Raluca Gabor, Valentin Raditoiu, Dorian Radu, George Bostan, Melu, Mona Mihailescu

Gold Medal at the International Exhibition INVENTCOR, 4th edition, 2023

Adriana Nicoleta Frone, Denis Mihaela Panaitescu, Cătălina Diana Ușurelu, Augusta Raluca Gabor, Cristian – Andi Nicolae, Dorian Radu

Gold Medal at the XXVII – th International Exhibition of Inventics – INVENTICA – 2023

Adriana Nicoleta Frone, Denis Mihaela Panaitescu, Cătălina Diana Ușurelu, Augusta Raluca Gabor, Cristian – Andi Nicolae, Dorian Radu

Gold Medal at The 27th Edition Inventions International Exhibition – 2023

Adriana Nicoleta Frone, Ioana Chiulan, Denis Mihaela Panaitescu

Gold Medal at the European Exhibition of Creativity and Innovation – 2021

Zina Vuluga, Ioan Turcu

Medalia de Bronz în cadrul Salonului European al Creativității și Inovării – EUROINVENT-2023

Zina Vuluga, Ioan Turcu

Excellence Diploma at the European Exhibition of Creativity and Innovation – EUROINVENT – 2023

Zina Vuluga, Cristina Elizetxea, Mario Ordonez, Mihai Cosmin Corobea, Michaela Doina Iorga, Dorel Florea

Silver Medal at the European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT, 2018

Mihai Cosmin Corobea, Zina Vuluga, Dorel Florea, Michaela Iorga, Denis Mihaela Panaitescu, Madalina Georgiana Albu

Silver Medal at the European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT, 2016

  • 1
  • 2