Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E2: Bioresurse alternative și Biocombustibili

Despre noi

In ultimii ani, activitatea Echipei 2 – Bioresurse alternative și biocombustibili (E2) s-a concentrat pe 2 direcții importante: 1. Bioresurse alternative – activități de cercetare privind utilizarea microalgelor pentru decontaminarea apelor uzate; utilizarea complexă de microalge pentru obținerea de compuși utili (lipide, antioxidanți, biostimulanți, fitocatalizatori); biosechestrarea durabilă a gazelor cu efect de sera (GES) în sistemele fotosintetice microalgale; exploatarea resurselor naturale pentru a obține suplimente alimentare. 2. Biocombustibili – activități de cercetare privind obținerea de biocombustibili de generația a treia (biocombustibili de aviație din uleiuri algale) și biocombustibili de generația a doua (biodiesel); obținerea biogazului; valorificarea subproduselor din producția de biodiesel; solvenți ecologici din deșeuri animale sau vegetale. Profilul interdisciplinar al echipei permite efectuarea de cercetări aplicate în domeniul chimiei și tehnologiei chimice organice (intermediari organici, valorificarea complexă de biomasă), tehnologii neconvenționale, tehnologii și produse ecologice, analize chimice și instrumentale, transfer tehnologic, consultanță, gestionarea și executarea proiectelor de cercetare naționale și internaționale.

Echipa

Team leader, Scientific Rsearcher 2nd degree

Dr. Eng.

Extension: 130

Team vice-lider, Senior Researcher 3rd degree

Dr. Eng.

Extension: 173

Senior Researcher Ist degree

Dr. Eng.

Extension: 105

Scientific researcher 2nd degree

Dr. Chem.

Extension: 158

Scientific Rsearcher 2nd degree

Dr. Eng.

Extension: 158

Scientific researcher 2nd degree

Eng.

Extension: 174

Senior Researcher 3rd degree

Dr. Biolog

Extension: 110

Scientific Researcher 3rd degree

Dr. Chem.

Extension: 161

Senior Researcher 3rd degree

Dr. Biochem.

Extension: 163

Scientific Researcher 3rd degree

Dr. Eng.

Extension: 173

Scientific Researcher, PhD Student

Eng.

Extension: 173

Scientific Researcher, PhD Student

Chem.

Extension: 173

Scientific Research Assistant

Chem.

Extension: 110

Scientific Research Assistant, PhD. Student

Eng.

Extension: 174

Scientific Research Assistant, Master Student

Eng.

Extension: 161

Scientific Research Assistant

Eng.

Extension: 163

Andra

Scientific Research Assistant, PhD. Student

Eng.

Extension: 110

Echipamente de cercetare
Proiecte internaționale
Proiecte naționale

Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare

elaborarea si demonstrarea tehnologiilor inovative de optimizare a functionarii instalatiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor care sa utilizeze, ca mediu nutrient, digestatul lichid rezultat

Produse cu valoare adăugată din biomasă microalgala aplicând concepte de biorefinare

Prin adoptarea conceptului ” zero deseuri, proiectul isi propune conversia biomasei epuizate de principii active in biocarbune cu proprietati adsorbante, ce va fi testat in vederea retinerii de compusi anorganici

Valorificarea Completă a Deșeurilor de Pește si Semințe Oleaginoase cu Obtinerea de Extracte / Hidrolizate Microincapsulate utilizate ca Fertilizanti sau Nutraceutice

„NutraFert” – recuperarea completă a deșeurilor de pește și semințe oleaginoase ca extracte și hidrolizate pentru obtinerea de microcapsule, produsul final fiind folosit ca fertilizant sau nutraceutic

Rezultate
  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Oprescu, EE., Enascuta, C.E., Radu E., Ciltea-Udrescu M., Lavric, V.

Does the ultrasonic field improve the extraction productivity compared to classical methods – Maceration and reflux distillation?

Chemical Engineering & Processing: Process Intensification, 179 (2022) 109082.

https://doi.org/10.1016/j.cep.2022.109082

Vintila A.C.N, Vlaicu A.,Radu E., Ciltea-Udrescu M., Enascuta C.E., Banu I., Oprescu E.E.

Evaluation of ultrasound assisted extraction of bioactive compounds from microalgae

Journal of Food Measurement and Characterization 16, (2022), 2518–2526

WOS:000770744200001

Oprescu, EE., Enascuta, C.E., Vasilievici, G., Nicoleta Banu D., Banu I.

Preparation of magnetic biochar for nitrate removal from aqueous solutions

Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 135, (2022), 2629–2642

WOS:000826145400002

Babeanu N., Radu N., Enascuta C.E., Alexandrescu E., Ganciarov M., Omar M.S., Suica-Bunghez I.R., Senin R., Ursu M., Bostan M.

Obtaining and characterizing composite biomaterials of animal resources with potential applications in regenerative medicine

Polymers. 14(17) (2022), 3544

WOS:000851682100001

Oprescu, E.-E., Enascuta, C.-E., Doukeh, R., Calin, C., Lavric V.

Characterizing and using a new bi-functional catalyst to sustainably synthesize methyl levulinate from biomass carbohydrates

Renewable Energy, (2021), 176, 651 – 662

WOS:000660528900007

Gaidau C., Epure D.-G., Enascuta C.E., Carsote C., Sendrea C., Proietti N., Chen W., Gu H.

Wool keratin total solubilisation for recovery and reintegration – An ecological approach

Journal of Cleaner Production, (2019), 236, 117586

WOS:000483414000042

Banu I., Ganea R.,Vasilievici G., Anghel A., Gogulancea V., Isopencu G., Bozga G.

Energy & Fuels, 32 (8), 8689–8699, 2018

https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b01839

Ana-Maria Galan, Ioan Calinescu, Adrian Trifan, Charles Winkworth-Smith, Miguel Calvo-Carrascal, Chris Dodds, Eleanor Binner

Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 116, 2017, 29-39

https://doi.org/10.1016/j.cep.2017.03.006

Camelia Rovinaru, Diana Pasarin

Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2019, 11 (2), 1-10

https://doi.org/10.1007/s12602-019-09579-w

Adriana Nicoleta Frone, Ioana Chiulan, Denis Mihaela Panaitescu, Cristian Andi Nicolae, Marius Ghiurea, Ana-Maria Galan

Materials Letters 194, 2017, 160- 163

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2017.02.051

Cărți
Conferințe
Brevete

Rovinaru C., Pasarin D., Velea S., Raceanu G., Anton L.

RO130655

Pasarin D., Rovinaru C., Oancea F., Raceanu G., Avram M.

RO130656

Rovinaru C., Pasarin D.

RO132585

Stepan E., Velea S., Vasilievici G., Bombos M., Enăşcuţă C., Oprescu E.E., Radu E., Radu A.

RO131876

Velea S., Bozga G., Blajan O.

RO133835

Velea S., Bomboş M. M., Doukeh R., Vasilievici G., Oprescu E. E., Bomboş D., Călin C.

RO134949

Stepan E., Velea S., Enăşcuţă C., Radu E., Gaidău C., Niculescu M., Gidea M., Epure D.-G., Becheritu M.

RO132408

Altele