Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E2: Bioresurse alternative și Biocombustibili

Despre noi


In ultimii ani activitatea Echipei 2 – Bioresurse alternative și biocombustibili (E2) s-a concentrat pe 2 direcții importante: 1. Bioresurse alternative – activități de cercetare privind utilizarea microalgelor pentru decontaminarea apelor uzate; utilizarea complexă de microalge pentru obținerea de compuși utili (lipide, antioxidanți, biostimulanți, fitocatalizatori); biosechestrarea durabilă a gazelor cu efect de sera (GES) în sistemele fotosintetice microalgale; exploatarea resurselor naturale pentru a obține suplimente alimentare. 2. Biocombustibili – activități de cercetare privind obținerea de biocombustibili de generația a treia (biocombustibili de aviație din uleiuri algale) și biocombustibili de generația a doua (biodiesel); obținerea biogazului; valorificarea subproduselor din producția de biodiesel; solvenți ecologici din deșeuri animale sau vegetale. Profilul interdisciplinar al echipei permite efectuarea de cercetări aplicate în domeniul chimiei și tehnologiei chimice organice (intermediari organici, valorificarea complexă de biomasă), tehnologii neconvenționale, tehnologii și produse ecologice, analize chimice și instrumentale, transfer tehnologic, consultanță, gestionarea și executarea proiectelor de cercetare naționale și internaționale.

Echipa


Team leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. Eng.

mailto:

Interior: 105

Scientific researcher 2nd degree

Dr. Chem.

mailto:

Interior: 158

Scientific Rsearcher 2nd degree

Dr. Eng.

mailto:

Interior: 158

Senior Researcher 3rd degree

Dr. Biolog

mailto:

Interior: 110

Senior Researcher 3rd degree

Biolog

mailto:

Interior: 110

Scientific researcher 2nd degree

Eng.

mailto:

Interior: 174

Scientific Rsearcher 2nd degree

Dr. Eng.

mailto:

Interior: 130

Scientific researcher 2nd degree

Dr. Eng.

mailto:

Interior: 130

Team vice-lider, Senior Researcher 3rd degree

Dr. Eng.

mailto:

Interior: 173

Scientific Researcher

Dr. Eng.

mailto:

Interior: 173

Scientific Researcher

Dr. Chem.

mailto:

Interior: 131

Senior Researcher 3rd degree

Dr. Biochem.

mailto:

Interior: 163

Senior Researcher 3rd degree

Eng.

mailto:

Interior: 158

Echipamente de cercetare


Proiecte internaționale


Proiecte naționale


Rezultate


  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole
Cărți
Conferințe
Brevete
Altele