Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Consiliul Științific

Consiliul Științific al INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE – ICECHIM BUCUREȘTI este forul de orientare și coordonare științifică a institutului, ce participă la elaborarea strategiei și a programelor institutului în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării și a activității tehnico-științifice în general, precum și la creșterea vizibilității institutului la nivel național și internațional.

Consiliul Științific are misiunea ca prin activitatea sa, să contribuie la dezvoltarea, promovarea și valorificarea activității științifice din INCDCP-ICECHIM.

În acest sens, Consiliul Științific va acționa pentru:

(a) valorizarea profesiei de cercetător, formarea și dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare;

(b) asigurarea caracterului inter și multi-disciplinar al cercetării, inovării în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și transferului de cunoștințe, în contextul societății bazate pe cunoaștere și a Ariei Europene de Cercetare.

Consiliul Științific este constituit din cercetători cu înaltă pregătire științifică și cu experiență vastă în activitatea de cercetare, reprezentativi pentru domeniile de cercetare ale institutului, cu aptitudini dovedite de a coordona programe sau proiecte de cercetare.

Componența Consiliului Științific 2019-2023:

Dr. Eng. Zina VULUGA

President

Dr. Eng. Andrei SÎRBU

Vice-president

Dr. Eng. Tanța-Verona IORDACHE

Secretary

Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Board member

Dr. Eng. Valentin RĂDIȚOIU

Board member

Dr. Chem. Diana CONSTANTINESCU-ARUXANDEI

Member

Dr. Biochem. Mihaela DONI

Ex officio member

(General Manager)

Dr. Eng. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ

Member

Dr. Eng. Ramona Marina GRIGORESCU

Member

Dr. Chem. Ana-Maria GURBAN

Member

Eng. Cristian-Andi NICOLAE

Member

Dr. Eng. Alexandrina NUȚĂ

Member

Dr. Habil. Florin OANCEA

Ex officio member

(Scientific Manager)

Dr. Eng. Cristian PETCU

Member

Dr. Eng. Raluca ȘOMOGHI

Member

Dr. Chem. Rusandica STOICA

Member

Dr. Eng. Sanda VELEA

Member