Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Consiliul Științific

Consiliul Științific al INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE – ICECHIM BUCUREȘTI este forul de orientare și coordonare științifică a institutului, ce participă la elaborarea strategiei și a programelor institutului în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării și a activității tehnico-științifice în general, precum și la creșterea vizibilității institutului la nivel național și internațional.

Consiliul Științific are misiunea ca prin activitatea sa, să contribuie la dezvoltarea, promovarea și valorificarea activității științifice din INCDCP-ICECHIM.

În acest sens, Consiliul Științific va acționa pentru:

(a) valorizarea profesiei de cercetător, formarea și dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare;

(b) asigurarea caracterului inter și multi-disciplinar al cercetării, inovării în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și transferului de cunoștințe, în contextul societății bazate pe cunoaștere și a Ariei Europene de Cercetare.

Consiliul Științific este constituit din cercetători cu înaltă pregătire științifică și cu experiență vastă în activitatea de cercetare, reprezentativi pentru domeniile de cercetare ale institutului, cu aptitudini dovedite de a coordona programe sau proiecte de cercetare.

Componența Consiliului Științific 2023-2027

Dr. Radu Claudiu FIERĂSCU

Președinte

Dr. Tanța-Verona IORDACHE

Vicepreședinte

Dr. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ

Secretar

Dr. Adriana FRONE

Membru birou

Dr. Ana-Maria GURBAN

Membru birou

Dr. Mihaela DONI

Membru de drept (Director General)

Dr. Florin OANCEA

Membru de drept (Director Științific)

Dr. Anita-Laura CHIRIAC

Membru

Dr. Diana CONSTANTINESCU-ARUXANDEI

Membru

Dr. Ramona Marina GRIGORESCU

Membru

Dr. Ana-Mihaela GAVRILĂ

Membru

Dr. Cristian PETCU

Membru

Dr. Valentin RĂDIȚOIU

Membru

Dr. Teodor SANDU

Membru

Dr. Rusăndica STOICA

Membru

Dr. Gabriel VASILIEVICI

Membru

Dr. Anamaria ZAHARIA

Membru