Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Identitate vizuală

Însemnele oficiale ale INCDCP – ICECHIM

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM (INCDCP-ICECHIM) cooperează cu multe organizații externe și apare în mod frecvent nevoia de a utiliza sigla sau pe cea a Comunităților sale de Inovare (sigla PRIOCHEM) de către terți.

 

Însemnele oficiale ale INCDCP-ICECHIM și ale comunităților sale de inovare sunt proprietatea intelectuală a INCDCP-ICECHIM. INCDCP-ICECHIM va urmări cazurile de abuz și de utilizare frauduloasă a acestor sigle.

I. Termeni și condiții de utilizare

I.1 INCDCP-ICECHIM acordă permisiunea de utilizare a siglelor Comunității de Inovare INCDCP-ICECHIM comunităților de inovare desemnate și partenerilor acestora prin semnarea unui acord-cadru de parteneriat sau prin acordarea unui drept specific.

 

I.2 Totodată, sigla INCDCP-ICECHIM și cele ale Comunităților de inovare pot fi utilizate de terți în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.

Aceste sigle pot fi utilizate numai dacă:

  • Permisiunea este solicitată și acordată în scris ex ante utilizarii siglei;
  • Nu există nicio probabilitate ca utilizatorul siglei să fie confundat cu INCDCP-ICECHIM și/sau cu Comunitățile sale de Inovare;
  • Nu sunt utilizate într-un mod care ar putea induce în eroare publicul pentru a crede ca anumite bunuri/servicii sunt furnizare sub responsabilitatea INCDCP-ICECHIM;
  • Nu sunt utilizate în legătură cu obiective sau activități care sunt incompatibile cu scopurile și principiile INCDCP-ICECHIM și/sau ale Comunităților sale de Inovare;
  • Nu sunt folosite pentru a implica sau a sugera aprobarea sau promovarea neintenționată a obiectivelor și activităților utilizatorului siglei de către INCDCP-ICECHIM și/sau de către Comunitățile sale de Inovare.

I.3 Însemnele oficiale INCDCP-ICECHIM vor fi folosite în întregime, fără a distorsiona, modifica sau separa elementele sale componente

Permisiunea de uzitare a siglei INCDCP-ICECHIM și/sau a Comunității de Inovare nu conferă niciun drept exclusiv de utilizare a acesteia, nici consimțământul pentru utilizarea acesteia, nici consimțământul pentru înregistrarea siglei sau a unei imitații a aceasteia ca marca comercială sau

orice alt drept de proprietate intelectuală. Fiecare caz va fi examinat individual pentru a se stabili dacă respecta termenii si conditiile menționați mai sus.

Acordarea permisiunii de utilizare va fi puțin probabilă într-un context comercial dacă sigla INCDCP-ICECHIM este utilizată împreună cu logo-ul, numele sau marca comercială a unei alte entități.

II. Cererea de autorizare în vederea arborării siglei INCDCP-ICECHIM sau a siglei Comunităților sale de Inovare:

Cererea de autorizare trebuie înaintată Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM București. Toate compartimentele INCDCP-ICEHIM sunt autorizate să permită terților să utilizeze sigla INCDCP-ICEHIM, sub rezerva respectării termenilor și condițiilor descrise mai sus.

Cererile de autorizare pot fi transmise și echipei de comunicare INCDCP-ICECHIM pe pagina noastră de Contact.

INCDCP-ICECHIM permite utilizarea siglelor sale Comunităților de Inovare desemnate și organizațiilor partenere ale acestora. Pentru utilizarea

unui logo specific unei Comunități de Inovare a INCDCP-ICEHIM, vă rugăm să contactați direct Comitetul de organizare al Comunității de Inovare de interes.

III. Descărcarea siglei INCDCP-ICECHIM

Terții pot descărca sigla și logo-ul INCDCP-ICECHIM mai jos: