Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Servicii

Infrastructura de cercetare

INCDCP-ICECHIM dispune de access la infrastructura știintifică internațională și de aparatură modernă, în continuă dezvoltare, preponderent rechizitată prin derularea unor proiecte proprii de dezvoltare instituțională și valorificată în relațiile sale comerciale, acoperindu-se astfel necesitățile scientometrice din spectrul domeniilor RDI predefinite.

Instalații și Obiective Speciale de Interes Național – IOSIN

Centrul de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN

În cadrul INCDCP-ICECHIM au fost implementate mai multe proiecte de tip “Capacități” prin care s-a dezvoltat o infrastructură integrată pentru bionanotehnologii, care include laboratoare CDI pentru (bio)tehnologiile de procesare a bioresurselor, laboratoare CDI pentru realizarea de materiale polimerice avansate, laboratoare CDI de condiționare și caracterizare a bioproduselor și laboratoare de teste și încercări.

Director IOSIN: Dr. Ing. Cristian PETCU

Infrastructură de Cercetări Chimice Aplicate pentru Dezvoltare Durabilă în domeniul Mediului, Energiei și Schimbărilor Climatice

Under construction.

Servicii de Analize și Testări

INCDCP-ICECHIM oferă atât o gamă largă de servicii de analize de laborator acreditate RENAR, cât și servicii de inginierie specializată. Lista nonexhaustivă a acestora poate fi consultată mai jos.

Ne puteți contacta la pentru analize și testări personalizate produsului sau activității Dumneavoastră.

Transfer tehnologic

Promovarea tehnologiilor dezvoltate in-house – cu potențial complet de valorificare comercială, via hub-uri naționale și internaționale, mass-media, expoziții, evenimente științifice și de brokeraj.

Rezultate deosebite

Echipele noastre dezvoltă autohton produse și tehnologii brevetate,

pentru o gamă complexă de activități economice. Consultă broșura și contactează-ne!