Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

1950-2020: 70 DE ANI DE CERCETARE CONTINUĂ ÎN CHIMIE ȘI CHIMIE INGINERIE LA ICECHIM

Servicii

Infrastructura de cercetare

ICECHIM dispune de o infrastructură și aparatură modernă, în continuă dezvoltare, achiziționată în mare parte prin proiectele derulate instituțional și valorificate în mediul economic, acoperind necesitățile institutului în direcțiile de dezvoltare definite.

Instalații și Obiective Speciale de Interes Național – IOSIN

Centrul de cercetări avansate pentru bionanotehnologii – BioNAN

În cadrul INCDCP-ICECHIM au fost implementate mai multe proiecte de tip “Capacități” prin care s-a dezvoltat o infrastructură integrată pentru bionanotehnologii, care include laboratoare CDI pentru (bio)tehnologiile de procesare a bioresurselor, laboratoare CDI pentru realizarea de materiale polimerice avansate, laboratoare CDI de condiționare și caracterizare a bioproduselor și laboratoare de teste și încercări.

Director IOSIN: Dr. Ing. Cristian PETCU

Servicii de Analize și Testări

ICECHIM oferă o gamă largă de servicii de analize de laborator, atât acreditate RENAR, cât și în regim neacreditat. O lista completă a acestora poate fi consultată în documentul de mai jos.

Transfer tehnologic

Promovarea tehnologiilor cu potențial de valorificare în rețele naționale și internaționale, mass-media, expoziții, evenimente științifice și de brokeraj.