Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

1950-2020: 70 DE ANI DE CERCETARE CONTINUĂ ÎN CHIMIE ȘI CHIMIE INGINERIE LA ICECHIM

E6: Biotehnologii și Bioanalize

Despre noi


ECHIPA 6 desfășoară activități de cercetare în domeniul Biotehnologiei și Bioanalizei, direcțiile de cercetare fiind: 1. Biotehnologii pentru protecția și remedierea mediului  Biodegradarea deșeurilor și poluanților  Biotehnologii de remediere a contaminării mediului 2. Biotehnologii agroalimentare și industriale pentru obținerea de produse biologic active  Tehnologii microbiene pentru obținerea de substanțe cu proprietăți antimicrobiene  Biotehnologii farmaceutice  Biotehnologii pentru obținerea de produse cu utilizări în industria chimică ușoară și alimentară (noi surse de enzime) 3. Metode de bioanaliză pentru controlul calității produselor și a procedeelor biotehnologice din domeniul sănătății, mediului și agroalimentar  Metode și tehnici avansate de analiză, control și asigurare a calității substanțelor și produselor biotehnologice  Dezvoltarea de senzori, biosenzori și imunosenzori pentru detecția de compuși toxici, poluanți și metaboliți din mediu și din produse agro-alimentare. Există o Colecție de Microorganisme care conține fungi, levuri și bacterii, ceea ce permite și susține abordarea biotehnologică a activităților de cercetare. Microorganismele au capacitatea de a se adapta la o varietate de condiții de mediu, versatilitatea lor facându-le utile pentru diferite aplicații biotehnologice, cum ar fi eliminarea poluanților din mediu, bioremedierea sau transformarea în compuși inofensivi, precum dioxidul de carbon și apa. Îmbogățirea colecției de microorganisme prin izolarea din diferite surse, precum și întreținerea acesteia reprezintă preocupări permanente ale specialiștilor microbiologi. Echipa 6 este multidisciplinară, compusă din 2 chimiști, 2 biochimiști, 2 biologi și 1 inginer (3 CSI, 2 CSII, 2 CSIII; 6 doctori în științe). Specialiștii din cadrul echipei 6 sunt implicați în activități suplimentare, și anume:  Evaluarea proiectelor de cercetare științifică derulate la nivel național (UEFISCDI) cât și european (experți INTAS)  Evaluarea lucrărilor științifice ca referenți ai unor reviste de specialitate din țară și stăinătate (Roum. Biotechnol. Letters, Biosensors & Bioelectronics (Elsevier), Food Biotechnology, Sensors, Toxins, Biomachine, Biosensors, Bioelectrochemistry, Biomedical and Environmental Science, etc.).  Sprijinirea activității Societății Române de Bioinginerie și Biotehnologie (SRBB) – www.srbb.ro , organizație afiliată din 1993 la Federația Europeană de Biotehnologie  Activități didactice desfășurate în unitățile de învățământ superior (Universitatea din București, Universitatea Politehnică București, etc). Prin intermediul proiectului Capacitati Nr. 49/CP/I/2007 au fost amenajate confom normelor GLP laboratoarele echipei de Biotehnologie & Bioanaliză astfel:  Laboratorul de Microbiologie (respecta Regulile de Bună Practică de Laborator-RBPL privind fluxul personalului, al materialelor si al probelor)  Laboratorul pentru (BIO)Senzori și metode optice de bioanaliză  Laboratorul pentru Metode de separare

Echipa


Senior Scientist 1st degree, General Manager of INCDCP-ICECHIM

Dr. biochem.

Interior: 102

Senior Scientist 1st degree, Leader of Biotechnology & Bioanalysis Research Group

Dr. Chem.

Interior: 170

Senior Scientist 2nd degree, Deputy leader of Biotechnology & Bioanalysis Research Group

Dr. Chem.

Interior: 144

Senior Scientist 1st degree

Dr. Sc. HDR

Interior: 171

Senior Scientist 2nd degree

Engineer

Interior: 171

Senior Scientist 3rd degree

Dr. Biology

Interior: 170

Senior Scientist 3rd degree

Dr. Biology

Interior: 170

Technician

Techn.

Interior: 170

Echipamente de cercetare


Proiecte internaționale


Proiecte naționale


BioConstrMater

Strategii biotehnologice pentru materiale de constructii inovative ce incorporeaza bioprodus bacterian

Rezultate


  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Bostan M., Petrică-Matei G. G., Radu N., Hainarosie R., Stefanescu C. D., Diaconu C. C., Roman V.

The Effect of Resveratrol or Curcumin on Head and Neck Cancer Cells Sensitivity to the Cytotoxic Effects of Cisplatin

Nutrients, Vol 12, 2596, August 2020, doi:10.3390/nu12092596

doi:10.3390/nu12092596

Ioan D.-C.; Rău I.; Albu Kaya M.G.; Radu N.; Bostan M.; Zgârian R.G.; Tihan G.T.; Dinu-Pîrvu C.-E.; Lupuliasa A.; Ghica M.V.

Ciprofloxacin-Collagen-Based Materials with Potential Oral Surgical Applications

Polymers, Vol 12(9), 1915, doi:10.3390/polym12091915

10.3390/polym12091915

N. Radu, A. A. Chirvase, N. Babeanu, O. Popa, P. Cornea, L. Pirvu, M. Bostan, A. Ciric, E. Mathe, E. Radu, M. Doni, M. Constantin, I. Raut, A.-M. Gurban, M. Begea

Study Regarding the Potential Use of a Spent Microbial Biomass in Fertilizer Manufacturing

Agronomy Vol 10(2), 299, February 2020;10.3390/agronomy10020299

10.3390/agronomy10020299

M. Caramihai,N. Radu,M. Bostan,, G. Ion, A. A. Chirvase, M. Constantin,M. Doni, N. Babeanu

Fuzzy Predictions Regarding In Vitro Behavior of Cells Line Under Cytostatic Treatment

IEEEXplore,January 2020, p 1-5.Electronic ISSN: 2575-5145, ISSN: 2575-5137.I.F. 4.463/ 10.1109/EHB47216.2019.8970088

10.1109/EHB47216.2019.8970088

Şesan, T. E., Oancea, A. O., Ştefan, L. M., Mănoiu, V. S., Ghiurea, M., Răut, I., Constantinescu-Aruxandei, D., Toma, A., Savin, S., Bira, A. F., Pomohaci, C. M., & Oancea, F.

Effects of Foliar Treatment with a Trichoderma Plant Biostimulant Consortium on Passiflora caerulea L. Yield and Quality

Microorganisms 8(1), 123; January 2020; 10.3390/microorganisms8010123

10.3390/microorganisms8010123

Cărți

Calin M; Raut I.; Gurban A.-M.; Doni M.; Radu N.; Jecu L.

Archaeometrical study of selected objectives from Golesti Museum of Viticulture and Pomiculture

Chapter5: Microbial contamination of wooden cultural heritage artifacts of selected objectives from Golesti Museum

ISBN978-619-91466-1-3

Radu N.; Babeanu N.; Cornea P.; Calin M.; Jecu L.; Gurban A.M; Doni, M;

Archaeometrical study of selected objectives from Golesti Museum of Viticulture and Pomiculture

Chapter4:Paintings characteristics from inside of wooden church achieved in the period 1750-1850

ISBN 978-619-91466-1-3

M Calin, I Raut, ML Arsene, M Doni, AM Gurban, L Jecu

Practical exemples regarding the valorization of cultural heritage through archaeometry studies using nuclear techniques and other scientific methods

Chapter4. Izolarea și identificarea microorganismelor implicate în biodeteriorarea artefactelor patrimoniului cultural

ISBN: 978-973-0-27114-0

I Raut, M Calin, ML Arsene, M Doni, AM Gurban, L Jecu

Valorization of cultural heritage through archaeometry studies using nuclear techniques and other scientific methods. General considerations and short literature survey

Capitolul 5. Deteriorarea microbiană a artefactelor textile și lemnoase

ISBN: 978-973-0-27114-0

F. Oancea, I. Raut, T.E .Sesan, M. Doni, M. Popescu, V. Zamfiropol-Cristea, L. Jecu

Trichoderma spp. – applications in agriculture and horticulture

Chapter 8 – Formulation of the Multifunctional Trichoderma Strains

ISBN 978-606-16-0900-0

  • 1
  • 2
Conferințe

Calin M., Raut I., Arsene M.L., Gurban A.-M., Doni M., Vasilescu G., Jecu L.

Valorization of Inexpensive Through Specialized Microorganisms

9th Edition of the International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, June 04-06, 2020, Bucharest, Romania

Raut I., Calin M., Gurban A.-M., Doni M., Arsene M.L., Vasilescu G., Jecu L.

The Influence of Feathers Keratin Powder Substrate on Fungi Development

9th Edition of the International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, June 04-06, 2020, Bucharest, Romania

Raut I., Calin M., Gurban A.-M., Epure P., Doni M., Arsene M.L., Jecu L.

Qualitative assessment of beneficial microorganisms

15th Edition of the International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, October 30 – Nov. 01, 2019, Bucharest, Romania

Gurban A.-M., Epure P., Raut I., Calin M., Vasilescu G., Jecu L., Arsene ML., Doni M.

Innovative sensing platforms for toxic compounds detection (poster – Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 2019, 29 (1), 105)

15th Edition of the International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, October 30 – Nov. 01, 2019, Bucharest, Romania

Gurban A.-M., Epure P., Raut I., Calin M., Vasilescu G., Jecu L., Arsene M.L., Doni M.

Detection of aflatoxin M1 using a dual immunosensing platform

15th Edition of the International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, October 30 – Nov. 01, 2019, Bucharest, Romania

Brevete

Oancea Florin, Velea Sanda, Popescu Mariana, Răut Iuliana

Procedeu de conditionare a microorganismelor biostimulante pentru plante, sub forma de tableta efervescenta

131927/30.08.2019

F Oancea, I Raut, TE Sesan, M Doni, M Popescu, L Jecu

Procedeu de selectie a consortiilor de microorganisme destinate tratamentului materialului vegetal

131224B1/2019

F Oancea, I. Raut, Abraham Beata, Szabolcs Lanyi Stefan, M Doni, L Jecu

Procedeu de inalt randament pentru selectia consortiilor de microorganism cu actiune de stimulare a plantelor cultivate

131225

Oancea F, Sesan T E, M Doni, Raut I, Vlăsceanu G A, Negru G. L Jecu

Compoziţie biostimulantă pe bază de siliciu pentru aplicare foliară

3/2/30.01.2019

F Oancea, I Raut, TE Sesan, M Doni, M Popescu, L Jecu

Procedeu de selectie a consortiilor de microorganisme care elibereaza si solubilizeaza biosiliciul din materialul vegetal

131828B1/2019

Altele

R.M. Ion; N. Ion; L. Iancu; N. Radu

Medalie de argint acordată pentru Cerere de brevet la salonul EUROINVENT, 11th Edition, European Exhibition of Creativity and Innovation, 18 Mai 2019, Iasi, Romania.

R.M. Ion, N. Ion, L.Iancu, N. Radu

Medalie de aur acordată pentru Cerere de Brevet la salonul PROINVENT, Editia XVII, 20-22 Martie 2019, Cluj Napoca