Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E6: Biotehnologii și Bioanalize

Despre noi

ECHIPA 6 desfășoară activități de cercetare în domeniul Biotehnologiei și Bioanalizei, direcțiile de cercetare fiind: 1. Biotehnologii pentru protecția și remedierea mediului  Biodegradarea deșeurilor și poluanților  Biotehnologii de remediere a contaminării mediului 2. Biotehnologii agroalimentare și industriale pentru obținerea de produse biologic active  Tehnologii microbiene pentru obținerea de substanțe cu proprietăți antimicrobiene  Biotehnologii farmaceutice  Biotehnologii pentru obținerea de produse cu utilizări în industria chimică ușoară și alimentară (noi surse de enzime) 3. Metode de bioanaliză pentru controlul calității produselor și a procedeelor biotehnologice din domeniul sănătății, mediului și agroalimentar  Metode și tehnici avansate de analiză, control și asigurare a calității substanțelor și produselor biotehnologice  Dezvoltarea de senzori, biosenzori și imunosenzori pentru detecția de compuși toxici, poluanți și metaboliți din mediu și din produse agro-alimentare. Există o Colecție de Microorganisme care conține fungi, levuri și bacterii, ceea ce permite și susține abordarea biotehnologică a activităților de cercetare. Microorganismele au capacitatea de a se adapta la o varietate de condiții de mediu, versatilitatea lor facându-le utile pentru diferite aplicații biotehnologice, cum ar fi eliminarea poluanților din mediu, bioremedierea sau transformarea în compuși inofensivi, precum dioxidul de carbon și apa. Îmbogățirea colecției de microorganisme prin izolarea din diferite surse, precum și întreținerea acesteia reprezintă preocupări permanente ale specialiștilor microbiologi. Echipa 6 este multidisciplinară, compusă din 2 chimiști, 2 biochimiști, 2 biologi și 1 inginer (3 CSI, 2 CSII, 2 CSIII; 6 doctori în științe). Specialiștii din cadrul echipei 6 sunt implicați în activități suplimentare, și anume:  Evaluarea proiectelor de cercetare științifică derulate la nivel național (UEFISCDI) cât și european (experți INTAS)  Evaluarea lucrărilor științifice ca referenți ai unor reviste de specialitate din țară și stăinătate (Roum. Biotechnol. Letters, Biosensors & Bioelectronics (Elsevier), Food Biotechnology, Sensors, Toxins, Biomachine, Biosensors, Bioelectrochemistry, Biomedical and Environmental Science, etc.).  Sprijinirea activității Societății Române de Bioinginerie și Biotehnologie (SRBB) – www.srbb.ro , organizație afiliată din 1993 la Federația Europeană de Biotehnologie  Activități didactice desfășurate în unitățile de învățământ superior (Universitatea din București, Universitatea Politehnică București, etc). Prin intermediul proiectului Capacitati Nr. 49/CP/I/2007 au fost amenajate confom normelor GLP laboratoarele echipei de Biotehnologie & Bioanaliză astfel:  Laboratorul de Microbiologie (respecta Regulile de Bună Practică de Laborator-RBPL privind fluxul personalului, al materialelor si al probelor)  Laboratorul pentru (BIO)Senzori și metode optice de bioanaliză  Laboratorul pentru Metode de separare

Echipa

Senior Scientist 1st degree, General Manager of INCDCP-ICECHIM

Dr. biochem.

Extension: 102

Senior Scientist 1st degree, Leader of Biotechnology & Bioanalysis Research Group

Dr. chem.

Extension: 144

Senior Scientist 1st degree, Deputy Leader of Biotechnology & Bioanalysis Research Group

Dr. chem.

Extension: 170

Senior Scientist 1st degree

Dr. Sc. HDR

Extension: 171

Senior Scientist 2nd degree

Engineer

Extension: 170

Senior Scientist 3rd degree

Dr. Biology

Extension: 170

Senior Scientist 3rd degree

Dr. Biology

Extension: 170

Technician

Techn.

Extension: 144

ACS

Biologist

Extension: 144

Senior Scientist 3rd degree

Dr. chem

Extension: 144

ACS

Chemist

Extension: 144

Echipamente de cercetare
Proiecte internaționale

INNOVATIVE FULLERENOL – HYDROGELS BASED NANOMATERIALS FOR HEALTH DIAGNOSTIC AND CARE APPLICATIONS – FULSENS-GEL

Scopul principal al proiectului il constituie dezvoltarea unui nanomaterial inovator, bazat pe combinarea hidrogelurilor elastice, rezistente și flexibile cu nanomateriale funcționalizate pe baza de fulerenol

Proiecte naționale

SENZORI ȘI BIOSENZORI INOVATIVI PENTRU DETERMINAREA UNOR COMPUȘI TOXICI DE TIPUL AMINELOR BIOGENE ȘI DISRUPTORILOR ENDOCRINI DIN ALIMENTE ȘI MEDIU (XEN-BIAS-SES)

Acest proiect propune realizarea unor senzori si biosenzori electrochimici/optici bazati pe nanomaterial hibrid pentru detectia sensibila a unor compusi toxici de tipul aminelor biogene si xenoestrogeni (endocrine disrupters) din alimente si mediu. A

BIOGENIC AMINES DETECTION IN FOOD BASED ON AN INNOVATIVE OPTO-ELECTROSENSITIVE PLATFORM

Scopul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea unor platforme opto-electrosensibile, miniaturizate, rentabile și robuste bazate pe un nanomaterial inovator pentru determinarea specifică și sensibilă a aminelor biogene (BAs) din alimente

BioConstrMater

Strategii biotehnologice pentru materiale de constructii inovative ce incorporeaza bioprodus bacterian

Rezultate
  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Viviana Roman, Mirela Mihaila, Nicoleta Radu, Stefania Marineata, Carmen Cristina Diaconu and Marinela Bostan

Cell Culture Model Evolution and Its Impact on Improving Therapy Efficiency in Lung Cancer

Cancers 2023, 15, 4996

https://doi.org/10.3390/ cancers15204996

Alexandru Ciric, Nicoleta Radu, Marilena Gabriela Olteanu Zaharie, Georgeta Neagu, Lucia Camelia Pirvu , Mihaela Begea and Amalia Stefaniu

Potential Antitumor Effect of Functional Yogurts Formulated with Prebiotics from Cereals and a Consortium of Probiotic Bacteria

https://doi.org/10.3390/foods12061250

https://doi.org/10.3390/foods12061250

Mariana Constantin, Iuliana Răut, Raluca Suica-Bunghez , Cristina Firinca, Nicoleta Radu , Ana-Maria Gurban , Silviu Preda , Elvira Alexandrescu , Mihaela Doni and Luiza Jecu

Ganoderma lucidum-Mediated Green Synthesis of Silver Nanoparticles with Antimicrobial Activity

Materials 2023, 16, 4261

https://doi.org/ 10.3390/ma16124261

Ana-Maria Gurban , Lucian-Gabriel Zamfir , Petru Epure, Ioana-Raluca S, uică-Bunghez , Raluca Mădălina Senin, Maria-Luiza Jecu, Maria Lorena Jinga and Mihaela Doni

Flexible Miniaturized Electrochemical Sensors Based on Multiwalled Carbon Nanotube-Chitosan Nanomaterial for Determination of Nitrite in Soil Solutions

Chemosensors 2023, 11(4), 224;

https://doi.org/10.3390/chemosensors11040224

Gabriela Petcu, Florica Papa, Elena Maria Anghel , Irina Atkinson, Silviu Preda , Simona Somacescu, Daniela C. Culita , Adriana Baran, Elena Madalina Ciobanu, Luiza Maria Jecu , Mariana Constantin and Viorica Parvulescu

Effects of Aluminosilicate Gel Treatment and TiO2 Loading on Photocatalytic Properties of Au–TiO2/Zeolite Y

Gels 2023, 9, 503

Y. Gels 2023, 9, 503. https://doi.org/10.3390/ gels9060503 Academic Edi

Marilena-Gabriela Olteanu Zaharie, Nicoleta Radu, Lucia Pirvu, Marinela Bostan, Mariana Voicescu, Mihaela Begea, Mariana Constantin, Catalina Voaides, Narcisa Babeanu and Viviana Roman

Studies Regarding the Pharmaceutical Potential of Derivative Products from Plantain

Plants 2022, 11, 1827. https://doi.org/10.3390/ plants11141827

10.3390/ plants11141827

Catalina Voaides, Nicoleta Radu, Elena Birza and Narcisa Babeanu

Medlar—A Comprehensive and Integrative Review

Plants 2021, 10(11), 2344; https://doi.org/10.3390/plants10112344

10.3390/plants10112344

Verginica Schroder, Nicoleta Radu, Petruta Calina Cornea, Oana Andreia Coman, Lucia Camelia Pirvu, Mohammed Shaymaa Omar Mohammed, Amalia Stefaniu, Lucia Pintilie, Marinela Bostan, Mihai Dan Caramihai et al.

Studies Regarding the Antimicrobial Behavior of Clotrimazole and Limonene

Antibiotics 2022, 11, 1816. https://doi.org/10.3390/ antibiotics11121816

10.3390/ antibiotics11121816

Mariana Constantin, Iuliana Raut, Ana-Maria Gurban, Mihaela Doni, Nicoleta Radu, Elvira Alexandrescu and Luiza Jecu

Exploring the Potential Applications of Paecilomyces lilacinus 112

Appl. Sci. 2022, 12, 7572. https://doi.org/ 10.3390/app12157572

10.3390/app12157572

Iuliana Răut, Mariana Constantin, Ionela Petre, Monica Raduly, Nicoleta Radu, Ana-Maria Gurban, Mihaela Doni, Elvira Alexandrescu, Cristi-Andi Nicolae and Luiza Jecu

Highlighting Bacteria with Calcifying Abilities Suitable to Improve Mortar Properties

Materials 2022, 15(20), 7259; https://doi.org/10.3390/ma15207259

10.3390/ma15207259

Cărți

Calin M; Raut I.; Gurban A.-M.; Doni M.; Radu N.; Jecu L.

Archaeometrical study of selected objectives from Golesti Museum of Viticulture and Pomiculture

Chapter5: Microbial contamination of wooden cultural heritage artifacts of selected objectives from Golesti Museum

ISBN978-619-91466-1-3

Radu N.; Babeanu N.; Cornea P.; Calin M.; Jecu L.; Gurban A.M; Doni, M;

Archaeometrical study of selected objectives from Golesti Museum of Viticulture and Pomiculture

Chapter4:Paintings characteristics from inside of wooden church achieved in the period 1750-1850

ISBN 978-619-91466-1-3

M Calin, I Raut, ML Arsene, M Doni, AM Gurban, L Jecu

Practical exemples regarding the valorization of cultural heritage through archaeometry studies using nuclear techniques and other scientific methods

Chapter4. Izolarea și identificarea microorganismelor implicate în biodeteriorarea artefactelor patrimoniului cultural

ISBN: 978-973-0-27114-0

I Raut, M Calin, ML Arsene, M Doni, AM Gurban, L Jecu

Valorization of cultural heritage through archaeometry studies using nuclear techniques and other scientific methods. General considerations and short literature survey

Capitolul 5. Deteriorarea microbiană a artefactelor textile și lemnoase

ISBN: 978-973-0-27114-0

F. Oancea, I. Raut, T.E .Sesan, M. Doni, M. Popescu, V. Zamfiropol-Cristea, L. Jecu

Trichoderma spp. – applications in agriculture and horticulture

Chapter 8 – Formulation of the Multifunctional Trichoderma Strains

ISBN 978-606-16-0900-0

F., Oancea, I. Raut, T.E. Sesan, M. Doni, M. Popescu, V. Zamfiropol-Cristea, L. Jecu

Trichoderma spp. – applications in agriculture and horticulture

Chapter 7. Trichoderma Strains as Plant Biostimulants in High Residues Farming Systems

ISBN 978-606-16-0900-0

Răut I., Şesan T.E., Arsene M.L.*, Badea-Doni M., Jecu L., Călin M., Vasilescu G., Oancea F.

Trichoderma spp. – applications in agriculture and horticulture

Chapter 5. Volatile and non-volatile metabolites of Trichoderma with biocontrol implications

ISBN 978-606-16-0900-0

Arsene M.L.*, Jecu L., Badea-Doni M., Raut I., Oancea F., Calin M

Trichoderma spp. – applications in agriculture and horticulture

Chapter 4. Bioactivity and biological role of secondary metabolites produced by Trichoderma spp

ISBN 978-606-16-0900-0

Arsene M.L., Badea-Doni M., Jecu L*, Răut I., Călin M

Trichoderma spp. – applications in agriculture and horticulture

Chapter 3. Chemical structure of secondary metabolites

ISBN 978-606-16-0900-0

A.F. Danet, M. Badea – Doni

Analize prin injectie in flux a aditivilor alimentari

Capitolul 32: Determinarea oxidarii lipidelor prin reactivi de chemiluminiscenta – pp. 623-638, CRC Press, Francis & Taylor Group, Editors: Claudia Ruiz-Capillas, Leo M. L. Nollet (2015)

ISBN 9781482218190

Conferințe

Marilena Gabriela Zaharie, Mihai Caramihai, Montserrat Adroguer, Paqui Blánquez, Tom Kuppens and Nicoleta Radu

Virtual Reality and Mixed Reality Education: A Solution for Today’s Education in a Circular Bioeconomy

16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 28–30 October 2020.

Mariana Călin, Iuliana Răut, Ana-Maria Gurban, Mihaela Doni, Nicoleta Radu, Gelu Vasilescu and Luiza Jecu

Assessment of Biological Contamination from Wooden Artifacts of Golesti Museum

16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 28–30 October 2020

Iuliana RĂUT, Mariana CĂLIN, Ana-Maria GURBAN, Luiza CAPRĂ, Mihaela DONI, Nicoleta RADU, Gelu VASILESCU and Luiza JECU

A Biotechnological Process for Valorizing Poultry Feathers through Keratinolytic Cladosporium Isolates

16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 28–30 October 2020.

Naomi Tritean, Mariana Călin, Iuliana Răut, Ana-Maria Gălan, Alexandru Vlaicu, Diana Constantinescu-Aruxandei and Florin Oancea

Extraction of Proteins from Microalgae Using Lytic Enzymes Produced by Trichoderma Strains

16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 28–30 October 2020.

Nicoleta Radu, Narcisa Babeanu, Petruta Cornea, Mariana Calin , Luiza Jecu, Iuliana Raut, Ana Maria Gurban and Mihaela Doni

Painting Degradation from Inside Wooden Churches Achieved in the Period 1750–1850

16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 28–30 October 2020.

Indira Galit, Nicoleta Radu, Ana Aurelia Chirvase , Mihai Dan Caramihai , Montserrat Sarrà, Paqui Blánquez, Tom Kuppens , Charlotte Adriaensens and Narcisa Babeanu

Developments of Tertiary Level Studies in Biotechnologies and Their Applications in Environmental Bioengineering

16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 28–30 October 2020

Ana-Maria Gurban , Petru Epure, Iuliana Răut, Mariana Călin, Nicoleta Radu, Claudia Ninciuleanu, Bogdan Trică, Luiza Jecu, Elvira Alexandrescu and Mihaela Doni

Different Approaches in Designing Sensitive Tools Based on Nanocomposite Materials for Biological Analytes Detection

16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 28–30 October 2020.

Calin M., Raut I., Arsene M.L., Gurban A.-M., Doni M., Vasilescu G., Jecu L.

Valorization of Inexpensive Through Specialized Microorganisms

9th Edition of the International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, June 04-06, 2020, Bucharest, Romania

Raut I., Calin M., Gurban A.-M., Doni M., Arsene M.L., Vasilescu G., Jecu L.

The Influence of Feathers Keratin Powder Substrate on Fungi Development

9th Edition of the International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, June 04-06, 2020, Bucharest, Romania

Raut I., Calin M., Gurban A.-M., Epure P., Doni M., Arsene M.L., Jecu L.

Qualitative assessment of beneficial microorganisms

15th Edition of the International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, October 30 – Nov. 01, 2019, Bucharest, Romania

Brevete

Oancea Florin, Velea Sanda, Popescu Mariana, Răut Iuliana

131927/30.08.2019

F Oancea, I Raut, TE Sesan, M Doni, M Popescu, L Jecu

131224B1/2019

F Oancea, I. Raut, Abraham Beata, Szabolcs Lanyi Stefan, M Doni, L Jecu

131225

Oancea F, Sesan T E, M Doni, Raut I, Vlăsceanu G A, Negru G. L Jecu

3/2/30.01.2019

F Oancea, I Raut, TE Sesan, M Doni, M Popescu, L Jecu

131828B1/2019

Oancea Florin, Constantinescu Aruxandei – Diana, Bala Ioana, Călin Mariana, Răut Iuliana, Dimitriu Luminiţa

A2019 – 0861 05.12.2019

Fruth O V, Todan L, Predoană L, Poenaru I, Aricov L, Leontieş A, Ciobanu E, Petcu G, Ion RM, Iancu L, Jecu L, Răut I, Călin M

A2019-00350/10.06.2019

I Raut, F Oancea, TE Sesan, M Doni, ML Arsene, ML Jecu

131177 B1/2018

Nistor CL, Ianchiş R, Oancea F, Jecu ML, Răut I, Donescu D

131923 B1/2018

Ion RM, Jecu ML, Constantin M, Răut I, Piscureanu AA

129369B1/2018

  • 1
  • 2
Altele

R.M. Ion; N. Ion; L. Iancu; N. Radu

Medalie de argint acordată pentru Cerere de brevet la salonul EUROINVENT, 11th Edition, European Exhibition of Creativity and Innovation, 18 Mai 2019, Iasi, Romania.

R.M. Ion, N. Ion, L.Iancu, N. Radu

Medalie de aur acordată pentru Cerere de Brevet la salonul PROINVENT, Editia XVII, 20-22 Martie 2019, Cluj Napoca