Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Despre noi

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, înființat prin Hotărârea de Guvern nr.293/04.03.2004, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 202, sectorul 6, are ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltare tehnologica în domeniul industriei chimice și petrochimice.


Activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul Planului Național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, Planurilor sectoriale și a Programului Nucleu, în cadrul Programelor internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare și a altor activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pot fi rezumate astfel:

Cercetări aplicative pentru realizarea de noi produse și tehnologii în domeniile:

 • Valorificarea bioresurselor;
 • Nanoștiințe și nanomateriale;
 • Protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor;
 • Creșterea competitivității produselor industriale;
 • Retehnologizarea și revitalizarea industriei chimice și petrochimice românești;
 • Recuperarea, reciclarea și valorificarea subproduselor.

Cercetări fundamentale de bază și orientate:

 • Realizate în scopul aprofundării și creșterii nivelului cunoștințelor în domeniile: mecanisme de reacție, cinetica chimică, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operații unitare, sonochimie.

Cercetări analitice și activități conexe desfășurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator și, după caz, cu autorizare din partea instituțiilor abilitate:

 • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării proprii, consultanță, marketing și servicii în domeniul de profil;
 • Servicii de analize, teste și încercări în cadrul laboratoarelor acreditate conform ISO 17025;
 • Elaborarea de strategii, studii de diagnoză și prognoză;
 • Elaborarea de norme și standarde aliniate la sistemul de calitate internațional;
 • Acordarea de asistență tehnică și expertize tehnice de specialitate;
 • Dezvoltarea sistemului informațional intern, a sistemelor de bănci de date, a prelucrării de date și imagini, a modelarii și simulării proceselor chimice și petrochimice;
 • Formarea și specializarea profesională, de nivel mediu.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București este în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform HG 371/2021.