Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Personal Suport

Direcția Tehnică

Dr. Ing. Irina-Elena CHICAN

Șef Compartiment Monitorizare Proiecte, CS III

Interior: 175

DBA MBA Ada Lorena NICULIȚĂ

Specialist Marketing și Comunicare

Interior: 147

Dr. Ing. Anca PAULENCO

Responsabil CTE, CS III

Interior: 173

Ing. Cătălina-Daniela MARIN

Bibliotecar, CS III

Interior: 148

Ing. Nelu ION

Manager de Inovare

Interior: 177

Dr. Ing. Chim. Rodica-Mihaela FRÎNCU

Director CTT, CS III

Interior: 181

Dr. Ing. Nicolae VARACHIU

Specialist Inovare

Interior: 167

Ing. Ștefan MOCANU

Șef Compartiment Informatică și Comunicații

Interior: 134

Octavian PANĂ

Tehnician IT

Interior: 134

Serviciul Achiziții-Administrativ

Ec. Ioana CĂRUȚAȘU

Șef Serviciu

Interior: 178

Raluca Raeschi

Economist

Interior: 178

Mirela AFLAGEAC

Funcționar administrativ

Interior: 155

Daniela VLAD

Funcționar administrativ

Interior: 155

Ing. Cornel-Viorel ILIESCU

Inginer Constructor Instalații

Interior: 157

Serviciul Financiar-Contabilitate

Ec. Liliana ILIE

Șef Serviciu

Interior: 152

Ec. Alina BĂDESCU

Economist

Interior: 152

Ec. Niculina-Ioana BURCEA

Economist

Interior: 152

Ec. Daniela ȘOVAR

Economist

Interior: 151

Maria DUMINICĂ

Contabil

Interior: 152

Serviciul Resurse Umane

Ec. Mariana GEORGESCU

Inspector de Specialitate

Interior: 146

Insp. Maria GHIȚĂ

Specialist Resurse Umane

Interior: 146

Compartiment Calitate

Dr. Simona GHIMIȘ

Atribuții în cadrul Managementului Calității, CS III

Interior: 161

Dr. Ing. Magdalena Adriana LADANIUC

Atribuții în cadrul Managementului Calității, CS III

Interior: 125

Compartiment Consilieri

Silvia BĂDESCU

Asistent Manager

Interior: 101

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Cezar DIMA

Responsabil sănătate și securitate în muncă, pază și stingerea incendiilor și situații de urgență

Interior: 150

Andreea MALANCU

Responsabil de mediu

Interior: 150

Compartiment Audit Public Intern

Virginel DOBREA

Șef Compartiment

Interior: 149

Oficiul Juridic