Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Comitet de Direcție

Dr. Biochim. Mihaela DONI

Director General, Cercetător Științific I

Dr. Habil. Florin OANCEA

Director Științific, Cercetător Științific I

Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Director Tehnic, Cercetător Științific I

Ec. Magda Aura CANTACUZ

Director Economic

Ing. Ec. Irina ANA

Director Calitate