Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E1: Materiale Polimerice Avansate și Reciclare Polimeri

Despre noi

Domeniul principal de activitate cuprinde 2 direcții: 1. Obținerea de noi materiale polimerice cu proprietăți performante cu aplicații în medicină, protecția mediului, biotehnologie, agricultură, spațiu și securitate și construcții; 2. Reciclarea chimică și fizică a polimerilor de mare tonaj la sfârșitul ciclului de viață cu aplicații în izolarea termică a construcțiilor, plastifianți pentru prelucrarea polimerilor, biotehnologii, spațiu și securitate. Domeniile de cercetare ale echipei sunt: – Polimeri imprentați molecular; – Polimerizare gazdă-oaspete; – Materiale polimerice pentru aplicații de mediu; – Nanocompozite hibride anorganic-organice; – Hidrogeluri pentru aplicații de mediu și nanohidrogeluri pentru terapia țintită; – Imobilizarea covalentă a enzimelor și microorganismelor pe polimeri; – Membrane pentru aplicații biotehnologice și de mediu; – Materiale senzitive pentru senzori și biosenzori; – Reciclarea polimerilor la sfârșitul timpului lor de viață ; – Spume poliuretanice din polimeri biosursați și din deșeuri polimerice; – Materiale polimerice hibride natural-sintetice; – Determinarea maselor moleculare ale polimerilor prin SEC și viscozimetrie; – Reologia soluțiilor concentrate și a suspensiilor; Componența echipei: 8 cercetători principali (6 doctori), și anume 4 CS I, 2 CS II, 2 CS III, 2 cercetători știintifici (doctoranzi), 5 asistenți de cercetare științifică (masteranzi), 1 subinginer și 1 tehnician principal. Aceștia constituie 6 colective, având 2-4 membri, conduse de câte 1 doctor. Fiecare colectiv are 1-2 direcții de cercetare. Există o interactiune între colective, ceea ce permite formularea de proiecte interdisciplinare și realizarea acestora.

Echipa

Scientific Researcher I Degree,Leader of Team 1

PhD. Eng.

Extension: 124

Scientific Researcher I Degree, Vice-leader of Team 1

PhD. Eng.

Extension: 124

Main Scientific Researcher I degree

PhD. Eng.

Extension: 127

Scientific Researcher I Degree

PhD. Eng.

Extension: 124

Scientific Researcher II Degree

PhD. Eng.

Extension: 124

Scientific Researcher II Degree

PhD. Eng.

Extension: 124

Scientific researcher, III Degree

PhD Eng.

Extension: 127

Scientific Researcher

PhD student Eng.

Extension: 124

Scientific Researcher

PhD student Chim.

Extension: 124

Scientific Researcher

PhD student Chim.

Extension: 124

Scientific Researcher

Eng.

Extension: 127

Scientific Research Assistant

Chim.

Extension: 127

Technician

Techn

Extension: 127

Technician

Techn

Extension: 133

Echipamente de cercetare
Proiecte internaționale

Reciclarea deseurilor de carcase de crustacee pentru dezvoltarea unor composite biodegradabile dedicate curatarii apelor uzate

Obiectivul proiectului este de a obține hidrogeluri funcționale pe bază de biopolimeri, pornind de la deșeurile din carcase de crustacee utilizate pentru reținerea metalelor grele și a antibioticelor din ape si pentru tratamente antibacteriene.

Proiecte naționale

Nanogeluri imprentate molecular cu proteina Spike S1 ca anticorpi sintetici – ANTISPIKE

Obiectivul proiectului “ANTISPIKE” se referă la obtinere de noi structurii de nanogelurilor imprentate molecular cu proteina Spike S1 ca anticorpi sintetici (MIP-SNA), eficiente din punct de vedere economic și biocompatibile

Proiectarea rațională a membranelor compozite pentru îndepărtarea avansată a metalelor grele din apele uzate” – I-ON-MEM

Obiectivul principal al priectului este obținerea de membrane compozite pentru îndepărtarea avansată a metalelor grele din apele uzate

Electrozi hibrizi serigrafiati pentru detectia si monitorizarea lipopolizaharidelor – TOXISENS

Obiectivul proiectului este de a proiecta biosenzori inovatori, versatili și reutilizabili pentru detectarea și monitorizarea rapidă, calitativă și cantitativă a lipopolizaharidelor din diferite probe biologice, alimentare sau apă.

Rezultate
  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Ana-Mihaela Florea, Tanta-Verona Iordache, Catherine Branger,; Marius Ghiurea, Sorin Avramescu, Gheorghe Hubca, Andrei Sa

An innovative approach to prepare hypericin molecularly imprinted pearls using a “phyto-template

Talanta

https://doi.org/10.1016/j.talanta.2015.10.061

Petcu Cristian, Purcar Violeta, Radu Anita-Laura, Ianchis Raluca, Sarbu Andrei, Ion-Ebrasu Daniela, Miron Alexandra Raluca, Modrogan Cristina, Ciobotaru Alina Ioan

“Removal of zinc ions from model wastewater system using Bicopolymer membranes with fumed silica”

Journal of Water Process Engineering

https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2015.08.001

. Mircea Teodorescu · Maria Andrei · Gabriel Turturica ·Paul O. Stanescu · Anamaria Zaharia · Andrei Sârbu

Novel Thermoreversible Injectable Hydrogel Formulations Based on Sodium Alginate and Poly(N-Isopropylacrylamide)

International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials

DOI:10.1080/00914037.2015.1030646

Monica Duldner, Ana Mihaela Florea, Emeric Bartha, Zina Vuluga, Simona Nica, Andrei Sarbu, Cristian Nicolae, Stela Iancu

Functionalized oligoterephthalate structures from PET wastes, useful as additives in nanocomposites

, Bulletin of Romanian Chemical engineering society

http://sicr.ro/wp-content/uploads/2015/07/BRChES_vol.2_nr.1_2015.pdf

. A. Zaharia, F.-X. Perrin, M. Teodorescu, A.-L. Radu, T.-V. Iordache, A.-M. Florea, D. Donescu and A. Sarbu

New organophilic kaolin clays based on single-point grafted 3-aminopropyl dimethylethoxysilane

Phys. Chem. Chem. Phys

https://doi.org/10.1039/C5CP04395F

Teodor SANDU, Andrei SÂRBU, Celina Maria DAMIAN, Delia PĂTROI, Temenuzhka BUDINOVA, Boyko TSYNTSARSKI, M. Ferhat YARDIM, Ahmet SIRKECIOGLU

, Functionalized Bicomponent Polymer Membranes as Supports for Covalent Immobilization of Enzyme

, Reactive and Functional Polymers

https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2015.09.001

Ana-Mihaela FLOREA, Andrei SÂrbu, Tanta-Verona IORDACHE, Alexandra-Sorina GAREA, Teodor SANDU, Steluta APOSTOL, Gheorghe HUBCA

Operational parameters for the preparation of precursor polymer matrix used in molecular imprinting,

U.P.B. Sci. Bull

https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/fulla56_111932.pdf

S.A. Gârea, A.I. Mihai, A. Ghebaur, C. Nistor, A. Sârbu

Porous Clay Heterostructures: A new inorganic host for 5-Fluorouracil encapsulation

International Journal of Pharmaceutics

10.1016/j.ijpharm.2015.05.053

Ana-Mihaela Florea, Andrei Sarbu, Tanta-Verona Iordache, Dan Donescu, Anita Laura Radu, Anamaria Zaharia

The structure effect upon gallic acid re-binding in molecularly imprinted organosilica

Journal of sol gel science and technology

10.1007/s10971-015-3803-4

Ana-Mihaela Florea, Andrei Sârbu, Tanta-Verona Iordache, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Steluţa Apostol, Stela Iancu, Monica Duldner, Carmen Lazau, Gheorghe Hubca

TNT-molecularly imprinted membranes via phase inversion method

Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems

https://www.researchgate.net/publication/277173613_TNT-MOLECULARLY_IMPRINTED_MEMBRANES_VIA_PHASE_INVERSION_METHOD

Cărți

Rodica Zavoianu, Anca Cruceanu, Octavian D. Pavel, Andrei Sarbu, Teodor Sandu, Eleonora Luminita Mara,

Red Mud: Production, Composition and Impact.

Chapter Environmental Protection Applications of Red Mud

ISBN-13: 978-1536143836

Teodor Sandu, Anamaria Zaharia, Andrei Sarbu, Rodica Zavoianu, Eleonora Luninita Mara

Red Mud: Production, Composition and Impact

Chapter Red Mud- Based Polymer Composites

ISBN-13: 978-1536143836

B. Tsyntsarski, I. Stoycheva, B. Petrova, T. Budinova, N. Petrov, A. Sarbu, A. Radu

Activated Carbon: Synthesis, Properties and Uses

Chapter Polymer-waste-derived nanoporous carbon for removal of methyl orange and bromophenol blue from aqueous solutions

ISBN: 978-1-53612-348-7

Andrei Sarbu, Tanta-Verona Iordache and Ana-Mihaela Florea

Molecularly Imprinted Polymers (MIPs): Challenges, Uses and Prospects

Chapter: Trends in the Molecular Imprinting of Small Molecules: Organic and Hybrid Polymers

ISBN: 978-1-63485-922-6

Conferințe

Ivanka Stoycheva*, Temenuzhka Budinova, Miglena Vasileva, Antoana Bahova, Boyko Tsyntsarski, Mehmed Ferhat Yardim, Andrei Sarbu, Teodor Sandu, Anita Radu

Characterization and Application of Nanoporous Carbon From RDF Waste for Tannin Removal

Simpozion international Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM – editia XV

Andrei Sarbu, Anamaria Zaharia, Anita Laura Radu, Teodor Sandu, Tanta Verona Iordache, Paul Vasilescu, Gheorghita Jinescu2

Polymer inorganic- organic composites- precursors for ceramic powders and products

Zilele Academiei de stiinte tehnice din Romania

Robert-Andrei Ţincu, Mihai Deleanu, Andrei Slabu, Monica Duldner, Cristina Stavrache, Emeric Bartha

Modified ionic liquids as PET depolymerisation catalysts: synthesys and characterization

A- XXXV-a Conferinta Nationala de Chimie cu participare internationala

Teodor Sandu, Andrei Sârbu, Raul- Augustin Mitran, Nicolae Stănică, Delia Pătroi, Virgil Marinescu, Maria Luiza Jecu, Melania Liliana Arsene, Anita Laura Radu, Marinela Victoria Dumitru, Tanța Verona Iordache, Ana Mihaela Florea, Steluța Apostol

Innovative composite beads based on polymer blends and mnps and their use in biotechnology,

A 27-a Sesiune de comunicări ştiinţifice Academic Days of Iasi

Bianca-Elena Stoica, Ana-Lorena Ciurlica, Tanta-Verona Iordache, Andrei Sarbu, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Sandu Teodor, Steluta Apostol, Monica Duldner, Alina-Elena Coman, Ana-Mihaela Gavrila

Preparation and characterization of non-imprinted films doped with conducting polymers

A 27-a Sesiune de comunicări ştiinţifice Academic Days of Iasi

Anita-Laura Radu, Andreea Miron, Anamaria Zaharia, Ana-Mihaela Gavrila, Tanta-Verona Iordache, Crina-Thea Cojocaru, Razvan-Edward Botez, Celina-Maria Damian, Andrei Sarbu1

Novel nanocomposites based on mesoporous titania/acrylonitrile polymer: synthesis and characterization

A 27-a Sesiune de comunicări ştiinţifice Academic Days of Iasi

Ilie Daniel Ţîmpu, Andrei Sârbu, Anita-Laura Radu

Cercetări de obţinere şi caracterizare a nanocompozitelor Titaniu-Carbon

A 27-a Sesiune de comunicări ştiinţifice Academic Days of Iasi

Ana-Mihaela Gavrila, Andrei Sârbu, Ana Lorena Ciurlica, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Constantin Nicolae Toader, Tanţa-Verona Iordache

Advanced Materials for Sulphur Mustard Recognition and Retention Prepared by Molecular Imprinting Techniques

Early Career Scientists (ECS) STO NATO Bucharest

Sandu, T., Sarbu, A., Radu, A.L., Zaharia, A., Iordache, T.V., Florea, A. M., Jecu, M. L., Arsene, M. L., Apostol, S.,Dumitru, M.V.

Removal of Blue Ink 242 Dye by Biodegradation Means Carried Out Using Innovative Polymer Biocomposites

COST FESBIONET Meeting Workshop

Alina Elena Coman, Monica Duldner, Anita Radu, Emeric Bartha, Robert Tincu, Tanta-Verona Iordache, Andrei Sarbu, Adi Ghebaur, Celina Damian

Nanocomposite polyurethane foams from pet wastes and renewable raw materials

21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering,

Brevete

Sandu Teodor, Sârbu Andrei, Chiriac Laura- Anita, Iordache Tanţa Verona, Gavrilă Ana Mihaela, Dumitru Marinela Victoria

00267/18.05.2020

Tanţa Verona Iordache, Anita Laura Radu, Anamaria Zaharia, Andrei Sârbu, Carmen Sirbu, Ana Mihaela Gavrilă, Teodor Sandu, Elena Bianca Stoica, Crina Thea Cojocaru, Razvan Edward Botez, Andreea Miron si Steluţa Apostol

A00846/03.12.2019

Teodor Sandu, Andrei Sârbu, Marinela Victoria Dumitru, Adi Ghebaur, Sorina Alexandra Gârea, Horia Iovu, Tanța Verona Iordache, Anita Laura Chiriac, Ana Mihaela Gavrilă, Anamaria Zaharia

A00867/05.12. 2019

Tanța Verona Iordache, Ana Mihaela Gavrilă, Andrei Sârbu, Anita Laura Chiriac, Ana Lorena Ciurlică, Anamaria Zaharia, Elena Bianca Stoica, Andreea Olaru, Dan Cosasu, Teodor Sandu

A 00707/05.11.2019

Duldner Monica- Mirela, Coman Alina-Elena, Zaharia Anamaria, Iordache Tanta Verona, Sarbu Andrei, Rotariu Traian, Darloman Florin-Marian, Hubca Gheorghe, Damian Celina Maria

A00848/03.12.2019

Duldner Monica-Mirela, Coman Alina-Elena, Nicolescu Tanta Verona, Sarbu Andrei, Bartha Emeric, Teodorescu Florina, Ghebaur Adi, Chitulescu Victor- Ioan, Surdu George, Popa Sterica

A/00849/03.12.2019

Duldner Monica- Mirela, Coman Alina-Elena, Nicolescu Tanta Verona, Sarbu Andrei, Bartha Emeric, Tincu Robert-Andrei, Ghebaur Adi, Damian Celina, Surdu George, Savastre Alexandru

A 00845/03.12.2019

Traian ROTARIU, Elena Andreea MOLDOVAN, Gabriela TOADER, Tanta-Verona IORDACHE, Ana-Mihaela GAVRILA, Anamaria ZAHARIA, Andrei SARBU

A00805/28.11.2019

Tanța Verona Iordache, Elena Bianca Stoica, Andrei Sârbu, Ana-Mihaela Gavrilă, Ana-Lorena Ciurlică, Anita Laura Chiriac, Anamaria Zaharia, Teodor Sandu

A00804/27.11.2019

Ana Mihaela Gavrilă, Tanța Verona Iordache, Andrei Sârbu, Ana Lorena Ciurlică, Anamaria Zaharia, Anita Laura Chiriac, Teodor Sandu, Elena Bianca Stoica, Steluța Apostol

A 00779/22.11.2019

Altele