Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Proiecte de cercetare

Proiecte internaționale


INNOVATIVE FULLERENOL – HYDROGELS BASED NANOMATERIALS FOR HEALTH DIAGNOSTIC AND CARE APPLICATIONS – FULSENS-GEL

Scopul principal al proiectului il constituie dezvoltarea unui nanomaterial inovator, bazat pe combinarea hidrogelurilor elastice, rezistente și flexibile cu nanomateriale funcționalizate pe baza de fulerenol

Modele pentru economia circulară regională și cele mai bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice – BIOREGIO

Proiectul BIOREGIO îşi propune să analizeze cele mai bune practici existente în bioeconomia circulară şi să faciliteze schimbul de experienţă între cele şase ţări participante: Finlanda, Spania, Slovacia, Grecia, România, Franţa

STIM4+

Utilizarea integrata a biostimulanților pentru plante de nouă generație pentru o sustenabilitate crescută a cultivării legumelor de câmp în sisteme cu resturi vegetale depuse pe sol

Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în vederea recuperării de compuși țintă din fluxurile laterale agricole

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare.

Reciclarea deseurilor de carcase de crustacee pentru dezvoltarea unor composite biodegradabile dedicate curatarii apelor uzate

Obiectivul proiectului este de a obține hidrogeluri funcționale pe bază de biopolimeri, pornind de la deșeurile din carcase de crustacee utilizate pentru reținerea metalelor grele și a antibioticelor din ape si pentru tratamente antibacteriene.

Managementul integrat al apelor Dunării

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Plastics recycling technology through re-melting and re-stabilization – Valorificarea polietilentereftalatului in repere de tip compozit si nanocompozit cu viata medie si lunga

Reciclarea mecanica a PET provenit din butelii PC prin nanocompozitare si extensie de lant.

Proiecte naționale


Proiect pilot pentru aplicarea rezultatelor cercetării în agricultura ecologică

Obiectivul Proiectului pilot pentru aplicarea rezultatelor cercetării în agricultura ecologică este de a standardiza tehnologiile de cultura a legumelor romanesti in sistem ecologic, in contextul optimizarii costurilor de productie si a cresterii res

Produse multifunctionale si inovative pentru alimente functionale bioaugmentate si sigure din noi plante cultivate în Romania

Proiectul propune pentru prima studierea interactiei dintre tratamentele cu siliciu, Trichoderma si uleiurile esentiale, agenti de protectie cu rol multiplu, care activeaza si raspunsul de aparare din plante.

Dezvoltarea unei metodologii de biocontrol exercitat de sisteme microbiene asupra infectiilor fungice

• Scopul proiectului consta in obtinerea de agenti naturali de origina microbiana, capabili sa diminueze pagubele provocate de infectiile fungic

METODE RAPIDE DE MONITORIZARE A TOXINELOR PE PARCURSUL ETAPELOR TEHNOLOGICE DE PROCESARE A ALIMENTELOR PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI ACESTORA

Obiectivul principal al proiectului consta in dezvoltarea de metode inovative de evaluare rapida a unor toxine alimentare (micotoxine si inhibitori enzimatici) pe parcursul etapelor de procesare a alimentelor cu scopul cresterii sigurantei acestora

Solutii ecoeficiente pentru gestionarea deseurilor de plastic folosind potentialul degradativ al sistemelor biologice

Scopul proiectului consta in realizarea unui management eco-eficient al deseurilor polimerice prin investigarea biodegradarii in conditii aerobe a unor materiale constituie dintr-un polimer biodgeradabil si polimeri naturali.

ADER 17.1.2 Cercetări privind elaborarea de tehnologii sustenabile de obținere și valorificare a unor ingrediente şi produse alimentare inovative, pentru echilibrarea nutriţională a dietei consumatorului modern

Obiectivul general al proiectului este valorificarea prin tehnologii sustenabile a fluxurilor de produse secundare rezultate din diverse ramuri ale industriei alimentare în vederea obținerii unor ingrediente sau produse alimentare inovatoare

Mimici de strigolactone ca ingrediente active ale unui biostimulant pentru plante multifuncțional

Proiectul RhizoSTIM își propune să dezvolte un biostimulant pentru plante multifuncțional, de nouă generație, pe bază de mimici de strigolactone.

SENZORI ȘI BIOSENZORI INOVATIVI PENTRU DETERMINAREA UNOR COMPUȘI TOXICI DE TIPUL AMINELOR BIOGENE ȘI DISRUPTORILOR ENDOCRINI DIN ALIMENTE ȘI MEDIU (XEN-BIAS-SES)

Acest proiect propune realizarea unor senzori si biosenzori electrochimici/optici bazati pe nanomaterial hibrid pentru detectia sensibila a unor compusi toxici de tipul aminelor biogene si xenoestrogeni (endocrine disrupters) din alimente si mediu. A

Structuri biopolimerice obținute prin tratament cu plasmă pentru vindecarea rănilor – BIOPLASM

Scopul proiectului este de a obține pansamente eficiente pentru tratamentul rănilor infectate prin dezvoltarea nanopurtătorilor de nanoceluloză antibacterieni depuși pe un substrat de poliester alifatic.

Design of new nanocellulose-based gas-carrier systems

The scope of the CELGAS project is to develop innovative oxygen-carrying systems capable of supplying oxygen in a controlled manner to injured tissue/implants or intravenously.

Tehnologii 3D și soluții experimentale pentru diagnosticarea și conservarea patrimoniului cultural

Tehnologii 3D și soluții experimentale pentru diagnosticarea și conservarea patrimoniului cultural

BIOGENIC AMINES DETECTION IN FOOD BASED ON AN INNOVATIVE OPTO-ELECTROSENSITIVE PLATFORM

Scopul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea unor platforme opto-electrosensibile, miniaturizate, rentabile și robuste bazate pe un nanomaterial inovator pentru determinarea specifică și sensibilă a aminelor biogene (BAs) din alimente

Nanocompozite ecologice pe bază de bio-PA și bio-umpluturi pentru piese auto injectate ECONANO4AUTO

Scopul proiectului il reprezinta obținerea de nanocompozite bio-polimerice cu proprietăți îmbunătățite, reciclabile, reutilizabile și bio-integrabile la sfârșitul ciclului de viață, pe bază de bio-PA și keratina din pene de pui.

Nanogeluri imprentate molecular cu proteina Spike S1 ca anticorpi sintetici – ANTISPIKE

Obiectivul proiectului “ANTISPIKE” se referă la obtinere de noi structurii de nanogelurilor imprentate molecular cu proteina Spike S1 ca anticorpi sintetici (MIP-SNA), eficiente din punct de vedere economic și biocompatibile

Proiectarea rațională a membranelor compozite pentru îndepărtarea avansată a metalelor grele din apele uzate” – I-ON-MEM

Obiectivul principal al priectului este obținerea de membrane compozite pentru îndepărtarea avansată a metalelor grele din apele uzate

Compozite multifuncționale inovatoare pentru protecția obiectelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul InHeritage își propune să dezvolte materiale compozite multistrat noi cu funcții multiple (consolidare, autocurățare și antimicrobiene) aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice.

Formularea de produse cosmetice protective obținute prin aplicarea strategiilor integrate și durabile ale bioeconomiei

Proiectul BioProtect propune utilizarea nanomaterialelor atât ca ingredient activ, cât și ca sistem de livrare a compușilor bioactivi recuperați din subproduse de struguri pentru dezvoltarea unor produse cosmetice.

Nanocompozite antimicrobiene pe bază de spumă poliuretanică pentru aplicații biomedicale, sintetizate prin tehnologie asistată de radiații

Obiectivul principal al acestui proiect este realizarea unui model funcțional de materiale nanocompozite pe bază de spumă poliuretanică și nanoparticule metalice, pentru aplicații biomedicale (de ex. saltele, acoperiri de suprafață, covoare, etc.).

Tehnologie integrată pentru eliminarea avansată a metalelor grele și a arseniului din matrici complexe utilizând nanomateriale adsorbante

Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor cu concentrații ridicate de metale grele și arsen dintr-o matrice poluantă complexă către un agent economic cu tradiție în domeniul protecției mediului

Nanostructuri fitosintetizate de înaltă performanță utilizate ca senzori pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare

Conceptul proiectului NanoBIOPAT se bazează pe o metodă modernă și „verde” de obținere a nanostructurilor mono și bimetalice cu ajutorul extractelor naturale din legume crucifere, pentru a obține platforme de detectare a agenților patogeni.

Prin intermediul nanotehnologiilor către următoarea generație de materiale de restaurare dentară

Scopul principal al proiectului NanoDent este de a propune un potențial material de restaurare dentară cu proprietăți antibacteriene și rezistență mecanică îmbunătățită.

Selectarea și proiectarea biostimulanților folosind senzori electrochimici și bioanaliza fluorescentă: umplând golul dintre industrie și știință.

Scopul proiectului este de a face screening/evaluare inițială de biostimulanți cu o metodă bazată pe senzori electrochimici modificați selectiv pentru speciile reactive de oxigen/azot.

Premierea participării la Orizont 2020

EXCornsEED – Separarea, fractionarea si izolarea substantelor naturale biologic active din ulei de porumb si alte fluxuri laterale

Dezvoltare prin inovare

Creșterea eficienței economice a IMM-urilor din agro-industrii din Regiunea Sud Muntenia prin creșterea gradului de inovare în firme, rezultat al extinderii capacității serviciilor CTT-ICECHIM în regiune în domeniile de specializare inteligentă

Optimizarea potențialului biotehnologic al Trichodermei pentru biorafinare si biostimulanți pentru plante prin dezvoltare și biosinteză controlată (TOTAL)

Obiectivul general al proiectului TOTAL este investigarea și integrarea modulării abiotice și a controlului epigenetic ale tulpinilor de Trichoderma în contextul interacțiilor Trichoderma cu biomasa și materia vie pentru o exploatare mai bună.

Evaluarea potentialului de exploatare a materialelor poroase in tratarea disbiozelor microbiotei

Scopul proiectului este de a dezvolta noi materiale micro și mezoporoase folosind metode de sinteză moderne și de a funcționaliza aceste materiale pentru a le îmbunătăți eficiența ca sisteme cu eliberare controlată.

Abordare cuprinzătoare in sprijinul agriculturii de precizie si al managementului mediului prin tehnologii satelitare si metode clasice de investigare

Obiectivul general al proiectului este este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Noi produși biocompatibili de tip shogaol și curcuminoidic utilizați drept adjuvanți în radioterapia cancerului

Proiectul propune obținerea unor derivați ceto-enolici de origine naturală și/sau de sinteză, derivați de curcumină sau shagaol, produșii biologic activi vor fi aplicați în terapia cancerului.

Nano-sistem biogenic pentru eliberarea țintită a ingredientelor bioactive împotriva biofilmelor disbiotice implicate în paradontoză și gingivită – BioNanoGum

BioNanoGum are ca scop dezvoltarea unui nano-sistem biogenic inovativ pentru dispersarea biofilmelor disbiotice orale implicate în gingivită și paradontoză, pe baza unui hidrogel format din celuloză bacteriană și (nano)chitosan fungal

Electrozi hibrizi serigrafiati pentru detectia si monitorizarea lipopolizaharidelor – TOXISENS

Obiectivul proiectului este de a proiecta biosenzori inovatori, versatili și reutilizabili pentru detectarea și monitorizarea rapidă, calitativă și cantitativă a lipopolizaharidelor din diferite probe biologice, alimentare sau apă.

Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare

elaborarea si demonstrarea tehnologiilor inovative de optimizare a functionarii instalatiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor care sa utilizeze, ca mediu nutrient, digestatul lichid rezultat

Produse cu valoare adăugată din biomasă microalgala aplicând concepte de biorefinare

Prin adoptarea conceptului ” zero deseuri, proiectul isi propune conversia biomasei epuizate de principii active in biocarbune cu proprietati adsorbante, ce va fi testat in vederea retinerii de compusi anorganici

Valorificarea Completă a Deșeurilor de Pește si Semințe Oleaginoase cu Obtinerea de Extracte / Hidrolizate Microincapsulate utilizate ca Fertilizanti sau Nutraceutice

„NutraFert” – recuperarea completă a deșeurilor de pește și semințe oleaginoase ca extracte și hidrolizate pentru obtinerea de microcapsule, produsul final fiind folosit ca fertilizant sau nutraceutic

BioConstrMater

Strategii biotehnologice pentru materiale de constructii inovative ce incorporeaza bioprodus bacterian

ADER 7.3.9

Cercetări privind activitatea biologică a unor produse pe bază de nanomateriale asupra unor agenți de dăunare majori din pomicultură și evaluarea impactului ecotoxicologic al acestora asupra entomofaunei utile

Instalatia pilot SOLVAGROMED

Are rolul de “vehicul’’/’’instrument’’ de transfer pentru cercetarile efectuate de catre INCDCP-ICECHIM, in vederea atingerii unui nivel corespunzator de maturitate al acestora pentru transferul catre agentii economici interesati

BIOFLUIDE ECOLOGICE CU UTILIZARI INDUSTRIALE

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unei tehnologii inovative de producere a unor bio-fluide industriale de către compania S.C. Solvagromed S.R..L. prin valorificarea deseurilor de materii grase provenite din reteaua

COMPOZITE ANTISOC PE BAZA DE POLIPROPILENA RECUPERATA CU ANDURANTA RIDICATA

Obiectivul principal al proiectului consta in realizarea si implementarea unui procedeu de obtinere a unor compozite inovative antisoc cu anduranta ridicata pe baza de polipropilena recuperata

METODE INOVATIVE DE FOTOCHEMOTERAPIE CU NOI FOTOSENSIBILIZATORI NANOSTRUCTURATI

Proiectul si-a propus implementarea procedurii de terapie fotodinamica în patologia dermatologica umana, prin stabilirea unei retele formata din institutii de cercetare, universitati din diverse regiuni ale tarii si din unitati spitalicesti

Arhitecturi supramoleculare core-shell pentru conversia energiei solare

Proiectul are ca principal scop sa contribuie la cresterea competitivitatii economiei nationale in domeniul utilizarii resurselor energetice regenerabile

TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGIC

Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea de noi materiale, metode și tehnologii noi, care respectă principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil si mobil

SOLUTIE INOVATOARE DE OPACIZARE SI PROTECTIE FOTOCHIMICA A SUPRAFETELOR PICTATE CU VOPSELE ACRILICE

Prezentul proiect îşi propune crearea unui sistem integrat aplicat de expertiză a pieselor de patrimoniu cultural pictat (hârtie, piatră, lemn, textile).

Structuri de tip cavitand si coronand – noua abordare a nanotehnologiei in sfera compusilor

Determinarea potentialului anti-neoplazic al nanocompusilor cu structura fulerenica

Abordarea integrata a consolidarii monumentelor istorice din creta prin tratamente bazate pe nanomat

Acest proiect are ca obiective dezvoltarea de solutii pentru Directia de Cercetare 9.5. Cultural Heritage Conservation/material and nonmaterials. Cultural tourism, creative industries, cu oferirea de raspunsuri la 9.5.3.

Tehnologie de valorificare ecologică eficientă a materialelor plastice provenite din echipamente

Designul, realizarea, testarea, optimizarea, validarea și brevetarea unei tehnologii de valorificare a materialelor plastice recuperate din DEIT şi DPCI în compozite polimerice

Tehnologie verde pentru eliminarea compusilor farmaceutici din apa utilizand catalizatori pentru oxidare prietenosi cu mediul

Acest proiect propune o nouă și inovatoare clasă de catalizatori de ozonare cu o morfologie care asigură un contact ușor al ozonului și a poluanților cu suprafața solidă (filme subțiri) și o tehnologie “verde” pentru prepararea catalizatorilor..

Tratarea apei din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați utilizând procese integrate de reducere/oxidare catalitică și biofiltrare

Scopul proiectului îl constituie transferul si dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați (pesticide și produși de degradare în mediu a acestora) eficientă și fezabilă economic.

Servicii bazate pe inteligență artificială și sisteme satelitare de observare a Terrei în sprijinul monitorizării patrimoniului cultural

AIRFARE țintește integrarea mai multor tehnici avansate, cum ar fi inteligența artificială / învățarea automată (AI / ML), cu tehnici de detectare a schimbărilor bazate pe date de observare a Pământului (EO) de la senzori multipli.

Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc

Proiectul RO-CHER propune o metodologie multidisciplinară inovativă care integrează expertiză de înalt nivel științific pentru salvgardarea patrimoniului cultural.

Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural

Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării obiectelor și obiectivelor aparținând patrimoniului cultural.

  • 1
  • 2