Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Proiecte de cercetare

Proiecte internaționale


Modele pentru economia circulară regională și cele mai bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice

Proiectul BIOREGIO îşi propune să analizeze cele mai bune practici existente în bioeconomia circulară şi să faciliteze schimbul de experienţă între cele şase ţări participante: Finlanda, Spania, Slovacia, Grecia, România, Franţa

STIM4+

Utilizarea integrata a biostimulanților pentru plante de nouă generație pentru o sustenabilitate crescută a cultivării legumelor de câmp în sisteme cu resturi vegetale depuse pe sol

Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în vederea recuperării de compuși țintă din fluxurile laterale agricole

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare.

Reciclarea deseurilor de carcase de crustacee pentru dezvoltarea unor composite biodegradabile dedicate curatarii apelor uzate

Obiectivul proiectului este de a obține hidrogeluri funcționale pe bază de biopolimeri, pornind de la deșeurile din carcase de crustacee utilizate pentru reținerea metalelor grele și a antibioticelor din ape si pentru tratamente antibacteriene.

Managementul integrat al apelor Dunării

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Plastics recycling technology through re-melting and re-stabilization – Valorificarea polietilentereftalatului in repere de tip compozit si nanocompozit cu viata medie si lunga

Reciclarea mecanica a PET provenit din butelii PC prin nanocompozitare si extensie de lant.

Proiecte naționale


Evaluarea potentialului de exploatare a materialelor poroase in tratarea disbiozelor microbiotei

Scopul proiectului este de a dezvolta noi materiale micro și mezoporoase folosind metode de sinteză moderne și de a funcționaliza aceste materiale pentru a le îmbunătăți eficiența ca sisteme cu eliberare controlată.

Abordare cuprinzătoare in sprijinul agriculturii de precizie si al managementului mediului prin tehnologii satelitare si metode clasice de investigare

Obiectivul general al proiectului este este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Noi produși biocompatibili de tip shagaol și curcuminoidic utilizați drept adjuvanți în radioterapia cancerului

Proiectul propune obținerea unor derivați ceto-enolici de origine naturală și/sau de sinteză, derivați de curcumină sau shagaol, produșii biologic activi vor fi aplicați în terapia cancerului.

Nano-sistem biogenic pentru eliberarea țintită a ingredientelor bioactive împotriva biofilmelor disbiotice implicate în paradontoză și gingivită – BioNanoGum

Nano-sistem biogenic pentru eliberarea țintită a ingredientelor bioactive împotriva biofilmelor disbiotice implicate în paradontoză și gingivită

Premierea participării la Orizont 2020

EXCornsEED – Separarea, fractionarea si izolarea substantelor naturale biologic active din ulei de porumb si alte fluxuri laterale

Electrozi hibrizi serigrafiati pentru detectia si monitorizarea lipopolizaharidelor – TOXISENS

Obiectivul proiectului este de a proiecta biosenzori inovatori, versatili și reutilizabili pentru detectarea și monitorizarea rapidă, calitativă și cantitativă a lipopolizaharidelor din diferite probe biologice, alimentare sau apă.

Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare

elaborarea si demonstrarea tehnologiilor inovative de optimizare a functionarii instalatiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor care sa utilizeze, ca mediu nutrient, digestatul lichid rezultat

Produse cu valoare adăugată din biomasă microalgala aplicând concepte de biorefinare

Prin adoptarea conceptului ” zero deseuri, proiectul isi propune conversia biomasei epuizate de principii active in biocarbune cu proprietati adsorbante, ce va fi testat in vederea retinerii de compusi anorganici

Valorificarea Completă a Deșeurilor de Pește si Semințe Oleaginoase cu Obtinerea de Extracte / Hidrolizate Microincapsulate utilizate ca Fertilizanti sau Nutraceutice

„NutraFert” – recuperarea completă a deșeurilor de pește și semințe oleaginoase ca extracte și hidrolizate pentru obtinerea de microcapsule, produsul final fiind folosit ca fertilizant sau nutraceutic

BioConstrMater

Strategii biotehnologice pentru materiale de constructii inovative ce incorporeaza bioprodus bacterian

ADER 7.3.9

Cercetări privind activitatea biologică a unor produse pe bază de nanomateriale asupra unor agenți de dăunare majori din pomicultură și evaluarea impactului ecotoxicologic al acestora asupra entomofaunei utile

Instalatia pilot SOLVAGROMED

Are rolul de “vehicul’’/’’instrument’’ de transfer pentru cercetarile efectuate de catre INCDCP-ICECHIM, in vederea atingerii unui nivel corespunzator de maturitate al acestora pentru transferul catre agentii economici interesati

BIOFLUIDE ECOLOGICE CU UTILIZARI INDUSTRIALE

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unei tehnologii inovative de producere a unor bio-fluide industriale de către compania S.C. Solvagromed S.R..L. prin valorificarea deseurilor de materii grase provenite din reteaua

COMPOZITE ANTISOC PE BAZA DE POLIPROPILENA RECUPERATA CU ANDURANTA RIDICATA

Obiectivul principal al proiectului consta in realizarea si implementarea unui procedeu de obtinere a unor compozite inovative antisoc cu anduranta ridicata pe baza de polipropilena recuperata

METODE INOVATIVE DE FOTOCHEMOTERAPIE CU NOI FOTOSENSIBILIZATORI NANOSTRUCTURATI

Proiectul si-a propus implementarea procedurii de terapie fotodinamica în patologia dermatologica umana, prin stabilirea unei retele formata din institutii de cercetare, universitati din diverse regiuni ale tarii si din unitati spitalicesti

Arhitecturi supramoleculare core-shell pentru conversia energiei solare

Proiectul are ca principal scop sa contribuie la cresterea competitivitatii economiei nationale in domeniul utilizarii resurselor energetice regenerabile

TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGIC

Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea de noi materiale, metode și tehnologii noi, care respectă principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil si mobil

SOLUTIE INOVATOARE DE OPACIZARE SI PROTECTIE FOTOCHIMICA A SUPRAFETELOR PICTATE CU VOPSELE ACRILICE

Prezentul proiect îşi propune crearea unui sistem integrat aplicat de expertiză a pieselor de patrimoniu cultural pictat (hârtie, piatră, lemn, textile).

Structuri de tip cavitand si coronand – noua abordare a nanotehnologiei in sfera compusilor

Determinarea potentialului anti-neoplazic al nanocompusilor cu structura fulerenica

Abordarea integrata a consolidarii monumentelor istorice din creta prin tratamente bazate pe nanomat

Acest proiect are ca obiective dezvoltarea de solutii pentru Directia de Cercetare 9.5. Cultural Heritage Conservation/material and nonmaterials. Cultural tourism, creative industries, cu oferirea de raspunsuri la 9.5.3.

Tehnologie de valorificare ecologică eficientă a materialelor plastice provenite din echipamente

Designul, realizarea, testarea, optimizarea, validarea și brevetarea unei tehnologii de valorificare a materialelor plastice recuperate din DEIT şi DPCI în compozite polimerice

Tehnologie verde pentru eliminarea compusilor farmaceutici din apa utilizand catalizatori pentru oxidare prietenosi cu mediul

Acest proiect propune o nouă și inovatoare clasă de catalizatori de ozonare cu o morfologie care asigură un contact ușor al ozonului și a poluanților cu suprafața solidă (filme subțiri) și o tehnologie “verde” pentru prepararea catalizatorilor..

Tratarea apei din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați utilizând procese integrate de reducere/oxidare catalitică și biofiltrare

Scopul proiectului îl constituie transferul si dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați (pesticide și produși de degradare în mediu a acestora) eficientă și fezabilă economic.

Servicii bazate pe inteligență artificială și sisteme satelitare de observare a Terrei în sprijinul monitorizării patrimoniului cultural

AIRFARE țintește integrarea mai multor tehnici avansate, cum ar fi inteligența artificială / învățarea automată (AI / ML), cu tehnici de detectare a schimbărilor bazate pe date de observare a Pământului (EO) de la senzori multipli.

Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc

Proiectul RO-CHER propune o metodologie multidisciplinară inovativă care integrează expertiză de înalt nivel științific pentru salvgardarea patrimoniului cultural.

Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural

Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării obiectelor și obiectivelor aparținând patrimoniului cultural.

Management integrat (conservare, restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul dorește sa vină în întâmpinarea conservatorilor/restauratorilor ca o masură de ajutor, atât prin propunerea de măsuri/strategii utile în acest domeniu, cât și prin folosirea integrată a tehnicilor dezvoltate pe baza științelor exacte.

Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale de reconstrucție digitală

Reconstrucția digitală prezintă aspecte teoretice şi practice cunoscute, fiind astăzi un termen consacrat în domeniul conservării şi restituirii moştenirii cultural-istorice.

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată

Proiectul va asigura sprijinul necesar pentru crearea și dezvoltarea unui lanț de cercetare complementar în bio-economie, care își propune să atingă un nivel ridicat de recunoaștere la nivel internațional

Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole

În ultimele decenii, in domeniul științific al nanotehnologiei s-a manifestat un interes ridicat pentru obținerea și caracterizarea arhitecturilor nanometrice obținute prin metodele „chimiei verzi”.

Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Preocuparea pentru problematica abordată este o consecință a solicitărilor venite din partea unor companii și ferme pomicole și viticole de a-și putea valorifica producția agricolă într-un mod superior.

Combaterea efectelor agresiunilor CBRN folosind noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor POLIDEC

În acest proiect partenerii propun să aducă noi contribuţii în domeniul combaterii efectelor agenţilor CBRN prin realizarea unor noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor.

Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

În România există un extrem de larg și valoros patrimoniu de construcții tradiționale și instalații de tehnică populară.

Determinarea metodologiei şi coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice

Actualizarea și dezvoltarea componentelor Sistemului național de evaluare a emisiilor și absorbțiilor de GES și elaborarea unei strategii pentru implementarea Acordului de la Paris.

Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor cercetărilor științifice avansate (SoVaReX)

Proiectul răspunde necesității promovării rezultatelor cercetărilor avansate pentru ridicarea gradului de valorificare a acestora de către comunitatea de afaceri, administrația publică locală și alți potențiali utilizatori finali.

Depoluarea apelor cu conținut de compuși organici greu biodegradabili (disruptori endocrini) prin procese de oxidare avansată utilizând catalizatori inovatori (OXYDEP)

Disruptorii endocrini (ECD) sunt substanțe chimice de sinteză care mimează funcția hormonilor și, odată ajunși in organism, alterează echilibrul hormonal.

Nanocompozite inovative core-shell pe bază de ferite/beta-ciclodextrină pentru îndepartarea poluanților organici și anorganici din enfluenți apoși

Acest proiect propune o clasă nouă și inovatoare de nanoadsorbenți cu morfologie de tip core-shell, obținuți din particule de ferită (core) și molecule de ciclodextrină (shell).

Materiale apatitice inovatoare cu activitate antimicrobiană ridicată pentru materiale de construcții și conservarea patrimoniului cultural

Proiectul propune utilizarea hidroxiapatitei dopate cu metale drept componentă antimicrobiană în materiale de construcții.

Design avangardist de nanomateriale si nanosisteme cu aplicatii practice in conservarea stiintifica a patrimoniului cultural Romanesc

Proiectul are ca scop dezvoltarea şi / sau optimizarea de metode pentru restaurarea şi conservarea bunurilor culturale, prin utilizarea nanomaterialelor.

Ambalaje alimentare ecologice din bio-plastice multifunctionale de ultima generatie

Elaborarea de noi materiale multifazice prin corelarea formulelor de modificare cu tehnica de prelucrare in produs finit.

Microincapsularea permanganatului de potasiu pentru utilizarea la decontaminarea solului, realizata prin pulverizarea unor materiale modificate

Elaborarea unor noi structuri “shell–core” pe baza de oxidanti folositi la decontaminarea solurilor si unor noi materiale de micro-incapsulare obtinute prin modificare.

Noi concepte si strategii pentru dezvoltarea cunoasterii unor noi structuri biocompatibile in bioinginerie

Elaborarea unor noi hidrogeluri polimerice destinate cresterii si proliferarii celulare in vederea regenerarii tesutului osos si tesutului cartilaginos

Noi bioplastice de tip multifazic cu reologie controlata pentru aplicatii de interes practic

Elaborarea de noi matereiale polimerice multifazice prin controlul proprietatilor reologice ale topiturilor.

Dezvoltarea si modernizarea foliilor alimentare pe baza de biopolimeri si agenti antimicrobileni naturali pentru cresterea securitatii alimentare

Elaboarea unor noi tipuri de folii polimerice active cu agenti antimicrobieni inglobati (cimbru, busuioc, coriandru)

Ambalaje celulare ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili

Realizarea unor noi structuri expandate pe baza de amidon modificat pentru transportul produselor friabile.

Diversificarea gamei de produse bituminoase fabricate de rafinaria Vega

Elaboarea unor noi compozite bituminoase polimerice cu aplicatii multiple (ex. solutii anticorozive pentru protectii metalice).

Noi tipuri de nanocompozite, materiale micro si nanostructurate pentru noi produse in constructii, bioinginerie si siguranta agro-alimentara

Elaborarea unor noi folii polimerice (inclusiv de tip nanocompozit) cu proprietati de bariera imbunatatite, pentru ambalaje in vederea cresterii sigurantei alimentare

Nucleerea PP cu ICT mare fabricata de SC ROMPETROL SA – Petrochemicals Constanta

Controlul prin nucleere a morfologiilor polipropilenei cu ICT mare in vererea prelucrarii in produse cu pereti subtiri (seringi de unica folosinta).

Noi tipuri de compounduri polimerice cu proprietati performante pentru aplicatii speciale

Elaboarea unor noi tipuri de materiale pe baza de PVC prin modificare fizica in vederea imbunatatirii comportarii mecanice, in regim dinamic pentru industrie, agricultura.

Compatibilizarea amestecurilor biodegradabile, multifunctionale realizate din polimeri naturali si sintetici

Studii privind posibilitatile de crestere a miscibilitatii la nivel molecular a polimerilor din amestec.

  • 1
  • 2