Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

1950-2020: 70 DE ANI DE CERCETARE CONTINUĂ ÎN CHIMIE ȘI CHIMIE INGINERIE LA ICECHIM

MATERIALE ȘI NANOMATERIALE POLIMERICE INTELIGENTE

Cercetări aplicative și fundamentale pentru obținerea de produse competitive la nivel UE și care contribuie la creșterea calității vieții și a stării de sănătate a populației.

Domeniul materialelor avansate are ca obiectiv obținerea de (nano)materiale avansate solicitate de diferite domenii economice. Astfel, se desfășoară cercetări aplicative şi fundamentale pentru obținerea de produse competitive la nivel UE și care contribuie la creșterea calității vieții și a stării de sănătate a populației, la creșterea vizibilității institutului, la parteneriate cu mediul academic sau privat și la elaborarea de teze de doctorat. Domeniul este structurat pe următoarele direcții cu aplicații multidisciplinare:

 • Hibride polimer-anorganice pentru bioeconomie, energie și medicină;
 • Hidrogeluri și nanogeluri cu aplicații în agricultură, mediu și medicină;
 • Emulsii și microemulsii cu aplicații în farmacie, cosmetice, protecția mediului și cu proprietăți de autoreparare;
 • Polimeri imprentaţi molecular pentru reținerea poluanților, separare de compuși bioactivi și senzori biomimetici;
 • Materiale inteligente cu aplicații în medicină, textile, construcții şi industria auto, pentru printare 3D/4D și senzori foto/termo- și piezo-cromici;
 • Imobilizări de microorganisme și enzime pe polimeri pentru biosenzori și materiale pentru protecția mediului;
 • Nanocompozite și biocompozite pentru peliculogene superhidrofobe, cu autocurățare fotocatalitică, ambalaje biodegradabile, membrane, protecția patrimoniului cultural, repere auto, medicină și biosenzori;
 • Reciclarea polimerilor pentru obținerea de polioli, plastifianți și de materiale pentru construcții, electronică și industria auto;
 • Utilizarea materialelor avansate polimerice si ceramice (membrane, fibre, filme, granule, etc.) pentru producerea de energie din surse neconvenționale și pentru protecția mediului;
 • Sisteme polimerice și coloizi pentru decontaminarea CBRN a suprafețelor;
 • Tehnici specifice pentru realizarea de senzori în vederea detecției de agenți chimici de luptă persistenți, explozivi nitroaromatici și droguri ilicite;
 • Compozite polimerice din PET reciclat utilizat pentru dezvoltarea unor noi generații de combustibili ecologici pentru rachete sau pentru protecția navelor maritime împotriva undelor de șoc rezultate din explozii subacvatice;
 • Noi biomateriale și structuri bi- și tri-dimensionale cu proprietăți antimicrobiene pentru tratarea infecțiilor pielii și medicina regenerativă;
 • Dispozitive medicale (inclusiv prin aplicarea tehnologiei de imprimare 3D) destinate tratamentelor chirurgicale și acoperirilor cu rol antimicrobian;
 • Noi materiale cu aplicații in medicina (fotosensibilizatori cu acțiune anti-tumorală/anti-microbiană, prin terapie/inactivare fotodinamică, formulări pentru vectorizarea medicamentelor).

Proiecte internaționale


Proiecte naționale


COMPOZITE ANTISOC PE BAZA DE POLIPROPILENA RECUPERATA CU ANDURANTA RIDICATA

Obiectivul principal al proiectului consta in realizarea si implementarea unui procedeu de obtinere a unor compozite inovative antisoc cu anduranta ridicata pe baza de polipropilena recuperata

METODE INOVATIVE DE FOTOCHEMOTERAPIE CU NOI FOTOSENSIBILIZATORI NANOSTRUCTURATI

Proiectul si-a propus implementarea procedurii de terapie fotodinamica în patologia dermatologica umana, prin stabilirea unei retele formata din institutii de cercetare, universitati din diverse regiuni ale tarii si din unitati spitalicesti

Arhitecturi supramoleculare core-shell pentru conversia energiei solare

Proiectul are ca principal scop sa contribuie la cresterea competitivitatii economiei nationale in domeniul utilizarii resurselor energetice regenerabile

TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGIC

Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea de noi materiale, metode și tehnologii noi, care respectă principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil si mobil

SOLUTIE INOVATOARE DE OPACIZARE SI PROTECTIE FOTOCHIMICA A SUPRAFETELOR PICTATE CU VOPSELE ACRILICE

Prezentul proiect îşi propune crearea unui sistem integrat aplicat de expertiză a pieselor de patrimoniu cultural pictat (hârtie, piatră, lemn, textile).

Structuri de tip cavitand si coronand – noua abordare a nanotehnologiei in sfera compusilor

Determinarea potentialului anti-neoplazic al nanocompusilor cu structura fulerenica

Abordarea integrata a consolidarii monumentelor istorice din creta prin tratamente bazate pe nanomat

Acest proiect are ca obiective dezvoltarea de solutii pentru Directia de Cercetare 9.5. Cultural Heritage Conservation/material and nonmaterials. Cultural tourism, creative industries, cu oferirea de raspunsuri la 9.5.3.

Tehnologie de valorificare ecologică eficientă a materialelor plastice provenite din echipamente

Designul, realizarea, testarea, optimizarea, validarea și brevetarea unei tehnologii de valorificare a materialelor plastice recuperate din DEIT şi DPCI în compozite polimerice

Combaterea efectelor agresiunilor CBRN folosind noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor POLIDEC

În acest proiect partenerii propun să aducă noi contribuţii în domeniul combaterii efectelor agenţilor CBRN prin realizarea unor noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor.