Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

MATERIALE ȘI NANOMATERIALE POLIMERICE INTELIGENTE

Cercetări aplicative și fundamentale pentru obținerea de produse competitive la nivel UE și care contribuie la creșterea calității vieții și a stării de sănătate a populației.

Domeniul materialelor avansate are ca obiectiv obținerea de (nano)materiale avansate solicitate de diferite domenii economice. Astfel, se desfășoară cercetări aplicative şi fundamentale pentru obținerea de produse competitive la nivel UE și care contribuie la creșterea calității vieții și a stării de sănătate a populației, la creșterea vizibilității institutului, la parteneriate cu mediul academic sau privat și la elaborarea de teze de doctorat. Domeniul este structurat pe următoarele direcții cu aplicații multidisciplinare:

 • Hibride polimer-anorganice pentru bioeconomie, energie și medicină;
 • Hidrogeluri și nanogeluri cu aplicații în agricultură, mediu și medicină;
 • Emulsii și microemulsii cu aplicații în farmacie, cosmetice, protecția mediului și cu proprietăți de autoreparare;
 • Polimeri imprentaţi molecular pentru reținerea poluanților, separare de compuși bioactivi și senzori biomimetici;
 • Materiale inteligente cu aplicații în medicină, textile, construcții şi industria auto, pentru printare 3D/4D și senzori foto/termo- și piezo-cromici;
 • Imobilizări de microorganisme și enzime pe polimeri pentru biosenzori și materiale pentru protecția mediului;
 • Nanocompozite și biocompozite pentru peliculogene superhidrofobe, cu autocurățare fotocatalitică, ambalaje biodegradabile, membrane, protecția patrimoniului cultural, repere auto, medicină și biosenzori;
 • Reciclarea polimerilor pentru obținerea de polioli, plastifianți și de materiale pentru construcții, electronică și industria auto;
 • Utilizarea materialelor avansate polimerice si ceramice (membrane, fibre, filme, granule etc.) pentru producerea de energie din surse neconvenționale și pentru protecția mediului;
 • Sisteme polimerice și coloizi pentru decontaminarea CBRN a suprafețelor;
 • Tehnici specifice pentru realizarea de senzori în vederea detecției de agenți chimici de luptă persistenți, explozivi nitroaromatici și droguri ilicite;
 • Compozite polimerice din PET reciclat utilizat pentru dezvoltarea unor noi generații de combustibili ecologici pentru rachete sau pentru protecția navelor maritime împotriva undelor de șoc rezultate din explozii subacvatice;
 • Noi biomateriale și structuri bi- și tri-dimensionale cu proprietăți antimicrobiene pentru tratarea infecțiilor pielii și medicina regenerativă;
 • Dispozitive medicale (inclusiv prin aplicarea tehnologiei de imprimare 3D) destinate tratamentelor chirurgicale și acoperirilor cu rol antimicrobian;
 • Noi materiale cu aplicații în medicină (fotosensibilizatori cu acțiune antitumorală/antimicrobiană, prin terapie/inactivare fotodinamică, formulări pentru vectorizarea medicamentelor).

Proiecte internaționale


Reciclarea deseurilor de carcase de crustacee pentru dezvoltarea unor composite biodegradabile dedicate curatarii apelor uzate

Obiectivul proiectului este de a obține hidrogeluri funcționale pe bază de biopolimeri, pornind de la deșeurile din carcase de crustacee utilizate pentru reținerea metalelor grele și a antibioticelor din ape si pentru tratamente antibacteriene.

Plastics recycling technology through re-melting and re-stabilization – Valorificarea polietilentereftalatului in repere de tip compozit si nanocompozit cu viata medie si lunga

Reciclarea mecanica a PET provenit din butelii PC prin nanocompozitare si extensie de lant.

Proiecte naționale


Design of new nanocellulose-based gas-carrier systems

The scope of the CELGAS project is to develop innovative oxygen-carrying systems capable of supplying oxygen in a controlled manner to injured tissue/implants or intravenously.

Nanocompozite ecologice pe bază de bio-PA și bio-umpluturi pentru piese auto injectate ECONANO4AUTO

Scopul proiectului il reprezinta obținerea de nanocompozite bio-polimerice cu proprietăți îmbunătățite, reciclabile, reutilizabile și bio-integrabile la sfârșitul ciclului de viață, pe bază de bio-PA și keratina din pene de pui.

Nanogeluri imprentate molecular cu proteina Spike S1 ca anticorpi sintetici – ANTISPIKE

Obiectivul proiectului “ANTISPIKE” se referă la obtinere de noi structurii de nanogelurilor imprentate molecular cu proteina Spike S1 ca anticorpi sintetici (MIP-SNA), eficiente din punct de vedere economic și biocompatibile

Proiectarea rațională a membranelor compozite pentru îndepărtarea avansată a metalelor grele din apele uzate” – I-ON-MEM

Obiectivul principal al priectului este obținerea de membrane compozite pentru îndepărtarea avansată a metalelor grele din apele uzate

Nanocompozite antimicrobiene pe bază de spumă poliuretanică pentru aplicații biomedicale, sintetizate prin tehnologie asistată de radiații

Obiectivul principal al acestui proiect este realizarea unui model funcțional de materiale nanocompozite pe bază de spumă poliuretanică și nanoparticule metalice, pentru aplicații biomedicale (de ex. saltele, acoperiri de suprafață, covoare, etc.).

Electrozi hibrizi serigrafiati pentru detectia si monitorizarea lipopolizaharidelor – TOXISENS

Obiectivul proiectului este de a proiecta biosenzori inovatori, versatili și reutilizabili pentru detectarea și monitorizarea rapidă, calitativă și cantitativă a lipopolizaharidelor din diferite probe biologice, alimentare sau apă.

COMPOZITE ANTISOC PE BAZA DE POLIPROPILENA RECUPERATA CU ANDURANTA RIDICATA

Obiectivul principal al proiectului consta in realizarea si implementarea unui procedeu de obtinere a unor compozite inovative antisoc cu anduranta ridicata pe baza de polipropilena recuperata

METODE INOVATIVE DE FOTOCHEMOTERAPIE CU NOI FOTOSENSIBILIZATORI NANOSTRUCTURATI

Proiectul si-a propus implementarea procedurii de terapie fotodinamica în patologia dermatologica umana, prin stabilirea unei retele formata din institutii de cercetare, universitati din diverse regiuni ale tarii si din unitati spitalicesti

Arhitecturi supramoleculare core-shell pentru conversia energiei solare

Proiectul are ca principal scop sa contribuie la cresterea competitivitatii economiei nationale in domeniul utilizarii resurselor energetice regenerabile

TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGIC

Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea de noi materiale, metode și tehnologii noi, care respectă principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil si mobil

SOLUTIE INOVATOARE DE OPACIZARE SI PROTECTIE FOTOCHIMICA A SUPRAFETELOR PICTATE CU VOPSELE ACRILICE

Prezentul proiect îşi propune crearea unui sistem integrat aplicat de expertiză a pieselor de patrimoniu cultural pictat (hârtie, piatră, lemn, textile).

Structuri de tip cavitand si coronand – noua abordare a nanotehnologiei in sfera compusilor

Determinarea potentialului anti-neoplazic al nanocompusilor cu structura fulerenica

Abordarea integrata a consolidarii monumentelor istorice din creta prin tratamente bazate pe nanomat

Acest proiect are ca obiective dezvoltarea de solutii pentru Directia de Cercetare 9.5. Cultural Heritage Conservation/material and nonmaterials. Cultural tourism, creative industries, cu oferirea de raspunsuri la 9.5.3.

Tehnologie de valorificare ecologică eficientă a materialelor plastice provenite din echipamente

Designul, realizarea, testarea, optimizarea, validarea și brevetarea unei tehnologii de valorificare a materialelor plastice recuperate din DEIT şi DPCI în compozite polimerice

Combaterea efectelor agresiunilor CBRN folosind noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor POLIDEC

În acest proiect partenerii propun să aducă noi contribuţii în domeniul combaterii efectelor agenţilor CBRN prin realizarea unor noi sisteme de decontaminare polivalentă a suprafeţelor.

Ambalaje alimentare ecologice din bio-plastice multifunctionale de ultima generatie

Elaborarea de noi materiale multifazice prin corelarea formulelor de modificare cu tehnica de prelucrare in produs finit.

Noi concepte si strategii pentru dezvoltarea cunoasterii unor noi structuri biocompatibile in bioinginerie

Elaborarea unor noi hidrogeluri polimerice destinate cresterii si proliferarii celulare in vederea regenerarii tesutului osos si tesutului cartilaginos

Noi bioplastice de tip multifazic cu reologie controlata pentru aplicatii de interes practic

Elaborarea de noi matereiale polimerice multifazice prin controlul proprietatilor reologice ale topiturilor.

Dezvoltarea si modernizarea foliilor alimentare pe baza de biopolimeri si agenti antimicrobileni naturali pentru cresterea securitatii alimentare

Elaboarea unor noi tipuri de folii polimerice active cu agenti antimicrobieni inglobati (cimbru, busuioc, coriandru)

Ambalaje celulare ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili

Realizarea unor noi structuri expandate pe baza de amidon modificat pentru transportul produselor friabile.

Diversificarea gamei de produse bituminoase fabricate de rafinaria Vega

Elaboarea unor noi compozite bituminoase polimerice cu aplicatii multiple (ex. solutii anticorozive pentru protectii metalice).

Noi tipuri de nanocompozite, materiale micro si nanostructurate pentru noi produse in constructii, bioinginerie si siguranta agro-alimentara

Elaborarea unor noi folii polimerice (inclusiv de tip nanocompozit) cu proprietati de bariera imbunatatite, pentru ambalaje in vederea cresterii sigurantei alimentare

Nucleerea PP cu ICT mare fabricata de SC ROMPETROL SA – Petrochemicals Constanta

Controlul prin nucleere a morfologiilor polipropilenei cu ICT mare in vererea prelucrarii in produse cu pereti subtiri (seringi de unica folosinta).

Noi tipuri de compounduri polimerice cu proprietati performante pentru aplicatii speciale

Elaboarea unor noi tipuri de materiale pe baza de PVC prin modificare fizica in vederea imbunatatirii comportarii mecanice, in regim dinamic pentru industrie, agricultura.

Compatibilizarea amestecurilor biodegradabile, multifunctionale realizate din polimeri naturali si sintetici

Studii privind posibilitatile de crestere a miscibilitatii la nivel molecular a polimerilor din amestec.

Compozite si nanocompozite biodegradabile din resurse regenerabile

Studiul proceselor de destructurare in vederea realizarii de compozite si nanocompozite pe baza de PVOH si amidon prelucrabile in folii biodegradabile.

Testarea eficientei unor modificatori pentru PVC

Studierea influentei unor concentrate de culoare in asociere cu stabilizatori termici si selectia variantelor de interes.

Testarea eficientei de stabilizare a unor aditivi

Studierea comportarii termice a aditivilor si corelarea cu stabilitatea termica a PVC

Noi solutii de protectie a conductelor metalice pentru transportul lichidelor corozive si abrazive

Elaborarea unor tipuri de compounduri polimerice pentru confectionarea unor tevi pentru transportul apei potabile.

Biomateriale cu utilizari in patologia osoasa

Corelarea structurii chimice cu comportarea la testarea in vitro si selectia variantelor de interes.

 • 1
 • 2