Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Comunicate de presă

Marele Premiu al Salonului Internațional InventCor

revine, în 2023, activității de inventică marca ICECHIM

Septembrie 25 , 2023

În intervalul calendaristic 14-16 septembrie a.c., Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București a participat la cea de-a patra ediție a Salonului Internațional INVENTCOR, eveniment organizat de Asociația CORNELIUGROUP, în colaborare cu Facultatea de Inginerie Hunedoara – Universitatea POLITEHNICA Timișoara. Salonul a reunit invenții, proiecte de cercetare și produse din diverse domenii printre care enumerăm protecția mediului, materiale avansate, bio și nanotehnologie, medicină, agro-industrial, siguranța alimentului, industrie grea (chimică, automotive și aeronautică) respectiv industrie ușoară.

În cadrul salonului, delegația INCDCP-ICECHIM București a prezentat nouă invenții aflate în diferite stadii ale demersurilor de brevetare, cu aplicații în domenii precum nanotehnologie și materiale avansate, medicină, protecția mediului și biotehnologii, precum și proiectul subsidiar din cadrul programului Nucleu 2023-2026 Dezvoltarea de noi materiale pentru abordarea integrata a protecției resurselor de apă: de la detecție la depoluare – AQUAMAT.

Lucrările prezentate au fost apreciate de juriul internațional al salonului cu medalii de aur, precum și cu o serie de premii speciale oferite de instituțiile participante din țară și din străinătate.
Invenției „Material compozit organic/anorganic pentru adsorbția metalelor grele din soluții apoase și procedeu de obținere” ( inventatori Roxana Ioana Matei (Brazdiş), Radu Claudiu Fierăscu, Anda –Maria Baroi, Toma Fistoş, Irina Fierăscu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu, i-a fost decernat Marele Premiu al Salonului.


Cercetătorii ICECHIM recunoscuți LA INTARG® 2023

cu Medalia de aur și Medalia “Cea mai bună invenție”


15 iunie 2023

Delegația ICECHIM, venită din România, a obținut o recunoaștere și un succes remarcabil la prestigiosul Salon Internațional de Invenție și Inovație INTARG® 2023, ediția a 16-a. Evenimentul, desfășurat la Katowice, Polonia, în perioada 24-25 mai 2023, a reunit unele dintre cele mai

strălucite minți din întreaga lume pentru a-și prezenta invențiile și soluțiile inovatoare.


Cercetătorii ICECHIM au fost onorați cu Medalia de Aur și Medalia pentru cea mai bună invenție, prezentate de Federația Internațională a Asociațiilor Inventatorilor (IFIA), pentru invenția lor remarcabilă intitulată „Proces și material absorbant pentru absorbția soluțiilor organice” (cerere de brevet OSIM A2022-00123/ 15.03.2022). Această invenție revoluționară demonstrează priceperea științifică excepțională și angajamentul echipei de a aborda provocările stringente din domeniul Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 6 (SDG 6) privind apă și salubrizare.


Expoziția INTARG® 2023 servește ca o platformă pentru inventatori și inovatori pentru a-și prezenta ingeniozitatea, a face schimb de idei și a explora oportunitățile de colaborare. Cercetătorii ICECHIM au impresionat juriul și participanții cu invenția lor, care oferă o metodă nouă și eficientă de absorbție a poluanţilor organici din soluţii apoase. Această descoperire remarcabilă are potențialul de a revoluționa diverse industrii, inclusiv producția de produse chimice, protecția mediului și gestionarea deșeurilor.


Câștigătorii premiilor au dedicat timp și resurse semnificative cercetării și dezvoltării, iar munca lor grea a culminat cu această binemeritată recunoaștere. Medalia de aur și medalia pentru cea mai bună invenție de la IFIA simbolizează calitatea excepțională și impactul potențial al invenției lor în ceea ce privește dezvoltarea unui material adsorbant pentru reducerea nivelului de poluanți organici în soluții apoase, la temperatura ambiantă și presiunea atmosferică. Adsorbantul de producție în două etape se prezintă sub formă de pulbere, având o suprafață specifică între 35…55 m2/g, dimensiunea particulelor sub 25 nm.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM București este unul dintre cele mai importante institute de cercetare cu sediul în România, dedicat excelenței științifice și inovației. Cu accent pe promovarea cunoștințelor și abordarea provocărilor din lumea reală, ICECHIM a adus contribuții semnificative în diverse domenii, inclusiv chimie, știința materialelor și sustenabilitatea mediului, ilustrând un angajament de lungă durată față de excelența științifică și inovație. Succesul lor la INTARG® 2023 le consolidează și mai mult poziția de lider în domeniu și evidențiază dedicarea lor de a depăși granițele cunoștințelor științifice.


Comunitatea ICECHIM își exprimă recunoștința față de IFIA, comitetul de organizare al INTARG® 2023, și tuturor persoanelor care au susținut și au crezut în munca lor. Succesul lor la acest apreciat eveniment internațional este o dovadă a talentului și expertizei cercetătorilor români.


Salonul Internațional de Invenție și Inovație INTARG® este o expoziție anuală renumită care reunește inventatori, inovatori și profesioniști din industrie din întreaga lume. Evenimentul servește drept platformă pentru prezentarea invențiilor inovatoare și promovarea colaborării și schimbului de cunoștințe. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.ifia.com/intarg-2023-was-held-on-21-and-25-may-in-katowice-poland/.


Pentru interviuri ne puteți contacta la adresa lorena.niculita@icechim.ro


thin

ICECHIM obține Marele Premiu al Salonului de inventică EUROINVENT 2023


22 mai 2023

Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București a așezat o piatră de hotar excepțională în istoria eforturilor sale inovative, o dată cu obținerea Marelui Premiu al EUROINVENT 2023. Această recunoaștere prestigioasă servește ca o dovadă a calității remarcabile a descoperirilor științifice prezentate de cercetătorii și inventatorii afiliați ICECHIM.

Participarea ICECHIM la EUROINVENT 2023 – constând în 11 brevete și cereri de brevet de invenție, la care s-au adăugat patru proiecte de cercetare, a impresionat juriul internațional și a îmbogățit palmaresul competițional al Institutului cu:

  • Patru medalii de aur
  • Patru medalii de argint
  • Patru medalii de bronz
  • Trei diplome de excelență


Totodată, invențiile prezentate au primit premii din partea altor instituții participante, dintre care amintim Inventarium Science Portugal, INCD-INOE 2000, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Centrul Național de Cercetări Științifice pentru Siguranța Alimentară, Asociația “Justin Capra”, INCD-IMNR, Universitatea Politehnica din București, INCD-INMA, INFLPR, Science, Education and Technology Platform, INCDFM, Centrul Național de Micro și Nanomateriale, Innovation & Technology Transfer Office UPT, Universitatea POLITEHNICA Timișoara, INCDPM București, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea Tehnică a Moldovei.


Cu ocazia participării la salon, delegației INCDCP-ICECHIM i s-a decernat Marele Premiu al Salonului EUROINVENT 2023, în semn de recunoaștere a calității deosebite a invențiilor prezentate, un premiu special din partea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, pentru contribuții aduse dezvoltării științifice a României și promovării creativității și inovației, premiul de excelență și Gradul de Cavaler al ordinului onorific “Pro Scientia et Innovatio” oferit de Universitatea POLITEHNICA din București domnului Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu, Cercetător Științific I în cadrul echipei CD ICECHIM Nanotehnologii emergente. Premiile pentru contribuțiile științifice înscrise individual de echipele de cercetare ICECHIM au fost înmânate inventatorilor în cadrul unei ceremonii organizate la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM, pe data de 19 mai.

Salonul de inventică Expoziția Europeană de Creativitate și Inovație (EUROINVENT) 2023, desfășurat la Iași între 11 și13 mai, este un eveniment fanion în domeniul inventicii și reprezintă cel mai important salon de profil la nivel regional.

La cea de-a XV-a sa ediție în acest an, salonul a reunit peste 750 de invenții și proiecte inovatoare din 35 de țări de pe toate continentele. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM) este o instituție de cercetare de prestigiu în domeniul chimiei și petrochimiei, contribuind activ la dezvoltarea științifică și tehnologică a României. ICECHIM promovează inovația și transferul tehnologic, generând soluții eficiente și sustenabile pentru industria chimică și petrochimică.

 

thin

Promovarea inovației la Ziua Porților Deschise ale Cercetării,

Inovării și Digitalizării – O colaborare remarcabilă între Știință și factorii de decizie

May 18 , 2023

Ziua Porților Deschise, un eveniment important găzduit de ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a reunit recent o gamă diversă de participanți, inclusiv stimatul Institut Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM București. Această ocazie remarcabilă a oferit o platformă pentru o delegație de cercetători talentați care au prezentat rezultatele științifice și produsele inovatoare dezvoltate.

Pe fundalul vremii prielnice și cu prezența vizionară a reprezentării ministerelor române de resort, Ziua Porților Deschise ale Cercetării, Inovării și Digitalizării a devenit un simbol al colaborării și progresului.

Despre experiența memorabilă printre cele mai importante momente ale acestei adunări remarcabile în rândurile ce urmează.

O întâlnire a eminențelor în cercetare-dezvoltare: ICECHIM în lumina reflectoarelor

Ziua Porților Deschise ale Cercetării, Inovării și Digitalizării a fost martora prezenței distinse a ICECHIM, o instituție CDI renumită, angajată în promovarea cercetării și dezvoltării în domeniile chimiei și petrochimiei. O delegație de cercetători străluciți a ocupat centrul atenției, împărtășind rezultatele științifice inovatoare, progresele tehnologice și produsele inovatoare cu participanții entuziaști. Schimbul de cunoștințe și idei în timpul acestui eveniment a evidențiat spiritul de colaborare dintre mediul academic, industrie și guvernare.


Transformarea rezultatelor științifice în soluții tangibile

Delegația de cercetători a ICECHIM a uimit participanții cu rezultatele lor științifice inovatoare și cu capacitatea lor de a traduce aceste constatări în soluții tangibile în beneficiul societății. De la materiale ecologice și tehnologii eficiente din punct de vedere energetic până la cercetarea farmaceutică de ultimă oră, munca lor a arătat puterea de transformare a chimiei și petrochimiei. Prin reducerea decalajului dintre descoperirea științifică și aplicațiile din lumea reală, cercetătorii afiliați ICECHIM au oferit o privire asupra unui viitor modelat de contribuțiile lor inovatoare.


O sărbătoare a colaborării și a progresului

Acest eveniment remarcabil a creat un cadru de ansamblu pentru diseminarea exepertizei asimilate și rezultatelor acumulate, încurajând parteneriate care alimentează inovația și stimulează progresul. Participanții au avut ocazia de a interacționa cu cercetătorii, de a schimba idei și de a se informa despre impactul eforturilor științifice asupra diferitelor industrii și asupra societății în general. Ziua Porților Deschise a devenit, astfel, un simbol al unității, a eforturilor colective spre un viitor mai luminos și mai avansat din punct de vedere tehnologic.


Prezența vizionară a ministrului de resort a evidențiat și mai mult angajamentul Guvernului de a sprijini cercetarea științifică și recunoașterea rolului esențial pe care îl joacă factorii de decizie în modelarea viitorului națiunii, subliniând colaborarea, progresul și rolul vital al cercetării științifice în impulsionarea inovației. Pe măsură ce privim în perspectivă, Ziua Porților Deschise ale Științei reprezintă o reamintire a importanței colaborării continue și a sprijinului atât din partea Guvernului, cât și a instituțiilor de cercetare pentru a stimula inovația și a propulsa societatea noastră către un viitor mai luminos și mai prosper. Anticipăm cu nerăbdare edițiile viitoare care vor continua să deschidă calea pentru un viitor mai luminos.POLICHEMISTRY FEST 2023: O fuziune între inovație și descoperire

11-13 mai 2023

POLICHEMISTRY FEST, un eveniment unic organizat de Universitatea POLITEHNICA în colaborare cu institute naționale de cercetare și companii de perspectivă, a fost recent în centrul atenției, captivând participanții cu gama sa de experimente științifice, demonstrații și prezentări. De la dezvăluirea tehnologiilor inovatoare de reciclare și upcycling până la prezentarea echipamentelor de laborator de ultimă generație și a produselor finale inovatoare, acest eveniment a fost o sărbătoare a impactului profund al chimiei asupra lumii înconjurătoare.


Experimente științifice atractive:

POLICHEMISTRY FEST 2023 a transpus participanții într-un tărâm de experimente științifice captivante de care am fost cu toții vrăjiți. De la reacții chimice volatile care au produs culori uimitoare până la demonstrații fascinante ale structurilor moleculare, evenimentul a prezentat minunata lume și posibilitățile nesfârșite pe care știința chimiei o dezvăluie.

Participanții au avut ocazia de a experimenta nemediat puterea de transformare a explorării științifice și potențialul acesteia de a ne modela viața.

Revoluționarea durabilității – Reciclare și up-cycling:

În prim-planul POLICHEMISTERY FEST au fost tehnologiile și metodologiile inovatoare în reciclare și upcycling.

Participanțiilor li s-au prezentat soluții inovatoare care reinventează managementul deșeurilor și a durabilității. Demonstrațiile proceselor de reciclare de ultimă oră care transformă deșeurile în resurse valoroase au captivat publicul, subliniind rolul critic pe care îl joacă chimia în crearea unui viitor mai ecologic și mai durabil.

Colaborare și networking:

POLICHEMISTERY FEST a promovat un mediu de colaborare și de schimb de expertiză. Participanții au avut ocazia să interacționeze cu oameni de știință de top, experți din industrie și colegi entuziaști, făcând schimb de idei și creând conexiuni care ar putea duce la colaborări inovatoare. Târgul a

servit ca un hub pentru gândirea inovatoare și a oferit o platformă pentru urmatoarea generațiede savanți autohtoni să exploreze noi oportunități în activitățile lor științifice.

Prezentări de echipamente și tehnologie de laborator de înalt calibru:

POLICHEMISTRY FEST a adus in atenția audienței o gamă fascinantă de echipamente de laborator de ultimă generație și tehnologii revoluționare.

Participanții au avut ocazia să exploreze instrumente inovatoare care permit analize și experimentare precise. De la echipamente avansate de sinteză la sisteme automate, târgul a reprezentat o ocazie deosebită de a lua pulsul pieței tehnice de nisă în care progresele tehnologice revoluționează cercetarea și dezvoltarea în domeniul chimiei.

Participanții au plecat inspirați de potențialul de inovație și descoperire pe care le oferă aceste instrumente de ultimă oră.

Produse finite inovatoare:

Unul dintre cele mai importante momente ale POLICHEMISTRY FEST a fost dezvăluirea unor produse finite inovatoare care au subliniat aplicațiile practice ale chimiei în viața noastră de zi cu zi. Participanților le-au fost prezentate la o gamă largă de invenții, inclusiv materiale ecologice, soluții eficiente din punct de vedere energetic, produse care îmbunătățesc calitatea vieții și produse de consum revoluționare. Rezultatele tangibile ale descoperirilor științifice a lăsat o impresie de durată asupra tuturor, întărind impactul modelator pe care chimia îl are asupra societății noastre.

În retrospectiva aceastei întâlniri remarcabile, ni se reamintește rolul vital pe care chimia îl joacă în modelarea viitorului nostru, de la durabilitate la inovație tehnologică. Cea de-a doua ediție a POLICHEMISTRY FEST rămâne fidelă realizărilor remarcabile ale comunității științifice și o sursă de inspirație pentru toți cei care au participat.


Simpozionul Internațional “Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă”

PRIOCHEM la cea de-a XIX-a ediție

26 aprilie 2023

La cea de-a a XIX-a ediție in 2023, Simpozionul internațional PRIOCHEM – “Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă” continuă să promoveze utilizarea chimiei în beneficiul omenirii și al planetei prin cercetare, schimbul liber de idei și cooperarea internațională.

 

Gazdele – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, în parteneriat cu Societatea de Chimie din România (membru EuChemS) și Fundația C.D. Nenițescu, invită toate părțile interesate în a participa pe durata celor 3 zile interactive la acest eveniment profund ancorat în Strategia europeană de specializare inteligentă, a cărui tradiție subliniază accentul special pe abordarea direcționată a activității autohtone C&D&I ce aduce la aceași masă industria, educația și inovarea ca domenii prioritare pentru investițiile bazate pe cunoaștere.

 

PRIOCHEM 2023 invită savanți de renume din mediul academic, reprezentanți ai patronatelor și asociațiilor profesionale și comunitatea furnizorilor să la dezbateri despre progresele recente axate pe acele practici care sprijină dezvoltarea durabilă a comunităților & regiunilor și tranziția către o economie circulară, încorporâd cu ocazia acestei ediții secțiuni relevante pentru prevenirea și controlul poluării în ceea ce privește utilizarea și prezența substanțelor chimice, dezvoltarea de substanțe, materiale sau tehnologii alternative adecvate și soluții orientate spre rezistența la schimbările climatice care se bazează pe infrastructura albastră sau verde.

 

Ediția din toamnă a PRIOCHEM vizează progresele recente și noile tendințe în inginerie chimică, găzduind într-un cadru multicultural prelegeri invitate, prezentări orale și postere pe teme propuse, abordând vulnerabilitățile din practică, precum și alte subiecte emergente din spectrul ingineriei chimice, și facilitând o serie de schimburi de practică fundamentate pe sinteze ale cercetării inter- și multi-disciplinare între vorbitori de la fiece etapă a carierei, și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile ca părți de interes și verigi ale lanțului valoric chimic, acolo unde este cazul.

 

Apelul pentru contribuții științifice este deschis în contextul celor două secțiuni principale, și anume (1) Materiale multifuncționale, nanocompozite, tehnologii inovatoare și conservarea patrimoniului cultural și (2) Bioresurse, biotehnologii și biorafinare; vor fi apreciate lucrările care:

– conferă de perspective proaspete școlilor de gândire pentru dezvoltarea durabilă;

– furnizează cercetări creative și originale;

– oferă participanților care părăsesc fiecare sesiune o idee clară despre cum pot valorifica rezultatele în mod practic;

– beneficiază de susținere argumentată în cadrul sesiunilor plenare;

– acordă o atenție deosebită obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv echitate, incluziune, respect și diversitate în știință.

 

Dacă doriți să sponsorizați acest eveniment sau doriți să adresați întrebări suplimentare, vă invităm să ne contactați la .

3 aprilie 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM București și Frontiers Media au demarat

un parteneriat editorial

ICECHIM București este primul partener Open Access al Frontiers din România

Ca urmare a noului acord între parteneri, cercetătorii afiliați ICECHIM pot publica în jurnalele Frontiers in Chemistry cu factor de impact de vârf (5,545/2023) și alte publicații cu tematici conexe, beneficiind de audiență amplă, un protocol de publicare agil, suport dedicat la distanță de un click, fără costuri suplimentare, în tabloul de bord al autorului inclusiv functionalități specifice domeniului (ChemDraw) și facilități financiare preferențiale pentru articolele acceptate la publicare.


Pentru a face știința mai accesibilă, Comitetul de Direcție al ICECHIM suține extinderea gradului de adresabilitate asociat lucrărilor de cercetare elaborate de corpul de cercetătorii afiliați Institutului, care vor fi încurajați în continuare să publice în regim Open Access. În acest fel, promotorii retoricii cercetării autohtone se vor bucura de mai multă recunoaștere pentru descoperirile lor, acces la cea mai recentă tehnici de publicare și la un mediu dedicat pentru canalizarea eforturilor de cercetare ce vizează îmbunătățirea bunăstării umane în directia dezvoltării noilor tehnologii împreună cu potențiali contributori.

Informații pentru cercetători


Pentru informații despre eligibilitatea manuscrisului dumneavoastră în contextul acestui acord sau dacă aveți nevoie de detalii suplimentare, vă rugăm să adresați solicitarea dvs. în atenția domnului Radu-Claudiu Fierăscu (). 

Lista jurnalelor publicate de Frontiers Media poate fi consultată aici.


Citiți cele mai bune articole ale noastre via

Workshop Exploratoriu “Tehnologii inovative trans-sectoriale” NeXT-Chem V

22 martie 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București și Comitetul de Organizare al manifestării științifice Workshop Exploratoriu «Tehnologii trans-sectoriale inovative» (NeXT-Chem) sunt în egală măsură devotați sprijinirii și încurajării următoarei generații de lideri ai chimiei aplicate, care vor juca un rol crucial în inovarea, dezvoltarea tehnologică și viitorul industriei chimice autohtone.

Pentru a angaja, dezvolta și reține viitorii lideri ai cunoașterii științifice în domeniu, ICECHIM se concentrează pe stimularea leadershipului prin programe de mentorat și oportunități de construire a relațiilor pentru profesioniștii cu vârste sub 40 de ani. Îmbunătățirea percepției publice aferentă industriei chimice – de la producția de masă și vrac la produse sofisticate și specializate, precum și dezvoltarea unei forțe de muncă ancorată în tendințele contemporane începe prin susținerea formării profesionale continue a elitei intelectuale care ne va modela succesul.

Misiunea NeXT-Chem este de a oferi tinerilor profesioniști din industria chimică locală expunerea, educația și resursele de care au nevoie pentru a-și construi o carieră pe tot parcursul vieții în sectoarele de activitate țintă ale chimiei aplicate, cu scopul mai larg de a asigura creșterea continuă a dimensiunii și sofisticarea producției de materii prime și soluții tehnologice și a forței de muncă. NeXT-Chem oferă oportunități și educație de rafinament tinerilor cercetători masteranzi și doctoranzi ajutându-i să își dezvolte cariera și implicarea lor în societate.

Prin deschiderea acestei manifestări științifice publicului larg, NeXT-Chem încurajează alți tineri să ia în considerare o carieră în industria chimică, pentru a asigura progresul continuu în ceea ce privește inițiativele de formare, și facilitează crearea de contacte profesionale pentru tinerii profesioniști atât între colegii lor, cât și printre cercetători seniori.

 

Vă invităm să completați talonul de înscriere la NeXT-Chem V pentru a urmări în direct și/sau a primi acces la resursele multimedia generate cu aceasta ocazie. În eventualitatea în care agenda vă permite, ne revine desosebita bucurie de a ne reîntâlni în cadrul Ceremoniei de deschidere a evenimentului, planificată pentru 22 mai, orele 9.00, la sediul INCDCP-ICECHIM, Splaiul Independenței nr. 202, sector 6, București – Sala de Conferințe (et 3).


Dacă doriți să sponsorizați acest eveniment sau doriți să adresați întrebări suplimentare, vă invităm să ne contactați la

INCDCP-ICECHIM București, membru Bio-based Industries Consortium, anunță definitivarea proiectului EXCornsEED

3 martie 2023

Proiectul EXCornsEED reprezintă un exercițiu de up-cycling – abordare proactivă a provocărilor în calea prosperității comunităților intracomunitare din perspectiva modelelor propuse de paradigma economiei circulare, cu scopul de a dezvolta și valida un protocol integrat, dedicat tehnologii verzi și durabile pentru recuperarea proteinelor și a moleculelor bioactive din subprodusele biorafinăriilor valorificate în producția de biocombustibili, și utilizarea acestora în formularea produse funcționale în domeniile alimentar, cosmetice și produse chimice.


Ultima întâlnire a partenerilor a oferit nu doar șansa de a discuta despre progresele realizate în cadrul consorțiului, ci și de a face schimb de idei cu întreaga echipă de proiect și cercetătorii implicați.

Audiența a fost încântată de rezultate și a oferit consorțiului ovații la scenă deschisă. Proiectul a fost perceput ca un progres semnificativ în domeniul bioeconomiei, cu accent deosebit pe dezvoltarea și validarea unui proces integrat de tehnologii inovatoare și extrem de durabile de extracție/purificare/concentrare care să fie aplicate fluxurilor secundare ale bio-rafinăriilor și multe participanții au fost încântați să vadă noile bio-rafinării în viitor.


EXCornsEED a fost un succes răsunător, iar societatea va continua să beneficieze de moștenirea acestuia în anii următori.

Arhiva digitală a proiectului aici https://www.excornseed.eu/

Dintre membrii prestigiosului consorțiu pentru industriile pe bază de materie bio (BIC) s-au reunit pentru acest proiect următorii actori relevanți:


Universitatea Sapienza din Roma

(coordonator de proiect)

ENVIRAL, a.s. Leopoldov, SLOVACIA (producător comercial)

CTA (Corporația Tehnologică din Andaluzia), SPANIA

Innovation Engineering (expertiză în digital marketing)

Procter & Gamble Ltd. (inovator de produse de curățenie și întreținere)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, ROMÂNIA

( expertiză În nanoformularea compușilor recuperați din făina de rapiță)

CREA Italia (expertiză în gestiunea fluxurilor secundare ale biorafinăriilor)

TECNALIA Cercetare & Inovare, SPANIA

(expertiză în demararea analizelor de sustenabilitate și evaluare tehnico-economică)

Danone Nutricia Research (inovator de produse alimentare)

BIOZOON Food Innovations GMBH (inovator de produse alimentare)

Dr Lauranne S.r.l. (inovator de produse cosmetice)

HighChem (expertiză în știința culturilor)

Celabor scrl (dezvoltarea metodologică a valorizării fluxurilor secundare de la scară de laborator la scară semi-pilot intermediară)

Gala Cercetării Românești

1 februarie 2023

  • ȘTIINȚĂ, CERCETARE & PERFORMANȚĂ ÎN INOVARE    
ȘTIINȚĂ, CERCETARE & PERFORMANȚĂ ÎN INOVARE    

Premierea elitei românești din cercetare

Izvorul genialității încă n-a secat. – Pietro Aretino

Gala Cercetarii Românesti, a cărei ediții princeps s-a desfășurat în data de 31 ianuarie 2023, readuce în prim plan statutul omului de geniu între semeni și, mai cu seamă, cercetători români din diaspora – acasă.

INCDCP-ICECHIM a susținut inițiativa și campania de mediatizare on-line și in-situ cu ocazia mult așteptatului eveniment care a oferit clipe de rară claritate, concentrare şi viziune atotcuprinzătoare asupra impactului semnificativ al elitei românesti în știintele umaniste și exacte, la mărginimile mapamondului, şi a reliefat cu prisosință modestia românilor de seamă, adesea surprinzătoare, care izvorăşte din faptul că, îndeobşte, nu le sînt prezenţi lor înşile şi se consideră, pe drept cuvînt, oameni obişnuiţi.

Comunitatea INCDCP-ICECHIM felicită atât finaliștii cât și caștigătorii secțiunilor prezentate, precum și organizatorii și partenerii acestora!

Global Women’s Breakfast Romania 2023

26 ianuarie 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București organizează a doua întâlnire din seria IUPAC Global Women’s Breakfast în România în data de 14 februarie 2022, orele 10:15 via Zoom și invită toate părțile interesate să se alăture campaniei de sensibilizare în vederea protejării dreptului la șanse egale în ecosistemul CDI.

Global Women’s Breakfast România se dorește a fi un eveniment “smart-casual” care facilitează formarea de comunități la scară locală, regională și internațională pentru a împărtăși în mod eficient ideile și strategiile pentru progres și dezvoltare organizațională.

Întâlnirile anuale #GWB România cu reprezentanți ai comunității locale de cercetare, conservare și educație reprezintă factorul de aderență socială la inițiativele de sensibilizare referitoare la drepturile și libertățile membrilor comunității științifice, și la bunele practici de leadership pentru a face din cercetare o profesie mai incluzivă, reprezentativă și mai accesibilă, atât la nivel individual, cât și instituțional – inclusiv cum să fii un aliat de nădejde pentru cei apropiați care se regăsesc în acest demers. Nu în ultimul rând, vom vorbi despre puterea colaborării și despre cât de valoros este să atragi oameni din medii diferite în echipele de proiect.


Global Women’s Breakfast România își propune să reunească cercetători, femei și bărbați, din toate tipurile de centre de cercetare și de la toate palierele de dezvoltare profesională, precum și practicieni care activează în toate domeniile științei, pentru a dezbate aspecte transdisciplinare și a socializa în cadrul unui mic dejun virtual. Obiectivul central este acela de a înlesni consolidarea unei comunități asertive dedicate depășirii barierelor din calea accesării oportunităților de dezvoltare profesională în domeniile STEM.

INCDCP-ICECHIM, în calitate de organizator, recomandă diseminarea publică a coordonatelor evenimentului – participarea este gratuită.

ANUNȚ DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI

9 ianuarie 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București anunță demararea Programului PN 23.06 – DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CHIMIE AVANSATĂ PENTRU O ECONOMIE CIRCULARĂ (ChemNewDeal), în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027, Program NUCLEU.


thin

“România Viitorului” – o viziunea proaspătă privind rolul cercetării, inovării și antreprenoriatului în societatea românească

8 septembrie 2022

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București a organizat, în data de 6 septembrie 2022, forumul România Viitorului, INFO&Demo DAY dedicat publicului larg, la care au participat institute naționale de cercetare-dezvoltare, universități, start-up-uri de succes, factori de decizie politică și parteneri implicați activ în promovarea capitalului intelectual românesc și a intereselor de Stat atât la standurile expoziționale, cât și în cadrul unor paneluri și dezbateri ce vizează stimularea participațiunii pro-active a cercetării în spectrul antreprenoriatului social și vice-versa.

Prim-Ministrul României, Dl. Nicolae Ciucă, precum și reprezentanți din partea Comisiei Europene, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizarii, Ministerului Educației, Ministerului Economiei, a Băncii Mondiale și Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est au onorat cu prezența evenimentul organizat cu scopul de a atrage la masa consultărilor reprezentanți ai tuturor segementelor de interes economic pentru politicile publice ale României viitorului: politici publice pentru integrarea cercetării, inovării și a mediului antreprenorial, eforturi necesare pentru tranziția consistentă de la strategie la implementare, factori locali favorizanți pentru stimularea ecosistemelor circulare și pentru instrumente de finanțare. 

Echipa Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București a fost prezentă la acest eveniment atât în calitate de expozant, cât și în cadrul panelului cu cercetători și antreprenori români, găzduit în Aula Magna a Universității POLITEHNICA din București.

România Viitorului” este nu doar un eveniment în premieră, ci un punct de cotitură în paradigma cercetării și inovării românești și o declarație de asumare a unei transformări bazate pe un parteneriat solid între mediul public și sectorul privat, în plan intern și global.

Implicarea partenerilor de la Comisia Europeană și Banca Mondială confirmă încrederea că România se află pe drumul cel bun și avem toate șansele să devenim o voce puternică la nivel internațional. De asemenea, prezența Prim-Ministrului României, Nicolae Ciucă, este un semnal de susținere la cel mai înalt nivel, demersul făcând parte din efortul continuu al Guvernului de a promova parteneriatul public-privat pentru inovare și transfer tehnologic.

Ideea de a pune la aceeași masă institute de cercetare, universități și companii private este o parte esențială a mandatului meu de ministru, prin care cercetarea și inovarea devin motor principal pentru dezvoltarea României viitorului. Un viitor mai bun, aici, acasă”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Festivalul de Chimie 2022

 “Totul e chimie/Its all about chemistry

1 septembrie 2022

Cu ocazia organizării celei de-a patra ediții a Festivalului de Chimie organizatorii își propun:


  • Să aducă JOCUL, ARTA și BUCURIA în studiul chimiei;
  • Să comunice publicului larg VALOAREA CHIMIEI între știintele fundamentale și să sublinieze rolul esențial al chimiștilor și al chimiei în abordarea provocărilor epocii curente;
  • Să dezvolte RELAȚII DE COLABORARE între universități, licee, școli, institute de cercetare, laboratoare, mediul de afaceri și industrie.

Ne va onora prezența Dumneavoastră în calitate de vizitator, voluntar sau sponsor și vă mulțumim anticipat pentru considerația acordată demersului nostru întru promovarea chimiei.

Festivalul este organizat de American Chemical Society (ACS) Romania Chapter și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM București, în colaborare cu Societatea de Chimie din România, Institutul de Chimie-Fizică “I. Murgulescu” București, Facultatea de Chimie a Universității din București, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii a Universității POLITEHNICA București, Asociația Studenților Chimiști UniBuC, Eduland și Playouth, fiind mediatizat via social-media/FB @festivalchimie.acs, pe calea undelor Radio România Cultural și digital-media/Liceenii SMART, Canal 33.

Vă așteptăm pe platforma ICECHIM, în perioada 15-16 octombrie 2022, între orele 11:00-17:00 în prima zi, respectiv 10:00-16:00 în cea de-a doua zi, accesul la experimente distractive și educaționale, demostrative sau interactive pentru toate vârstele fiind GRATUIT. Organizatorii recomandă preînscrierea grupurilor numeroase (20-30 participanți) la adresa de e-mail .

Un eveniment de succes se bazează pe sprijinul valoros oferit de către sponsori!

Mulțumim pentru considerație tuturor acelora care au ales să sprijine inițiativa și s-au alăturat acesteia pentru a consolida promovarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă, cu scopul de a îmbunătăți atitudinea în ceea ce privește rolul cercetării, inovării și antreprenoriatului în societatea românească în așa fel încât rezultatele cercetării și inovării să devină motor principal pentru dezvoltarea României.

Simpozinul Internațional PRIOCHEM “Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă”

la cea de-a XVIII-a ediție

3 august 2022

La a XVIII-a sa ediție, Simpozionul Internațional PRIOCHEM – “Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă” promovează avansarea chimiei în beneficiul omenirii și al planetei prin cercetare, schimbul liber de idei și cooperarea internațională.

 

Gazda evenimentului științific este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, în parteneriat cu Societatea Română de Chimie – membră a EuChemS. Simpozionul cuprinde două secțiuni principale ancorate în Strategia națională și europeană de specializare inteligentă, subliniind accentul pe abordarea direcționată a C&D&I, care combină practica industrială, educația și inovarea ca domenii prioritare pentru investițiile bazate pe cunoaștere: (1) Materiale multifuncționale, nanocompozite, tehnologii inovatoare și conservarea patrimoniului cultural și (2) Bioresurse, biotehnologii și biorafinare.

Această ediție își propune:

 – să ofere perspective diverse împărtășite de oameni de știință implicați în cercetarea fundamentală și aplicată, lideri de afaceri, educatori, studenți, autorități în domeniu, ONG-uri etc.

– să furnizeze sesiuni concepute în mod creativ, care sunt extrem de interactive (de exemplu, sesiuni si dezbateri pe teme propus, sesiuni rapide, dezbateri și învățare bazată pe ateliere).

– să ofere participanților care participă la oricare dintre sesiuni o idee clară despre cum pot valorifica rezultatele în mod profesional.

– să descrie modalități și să promoveze inițiative care vor genera rezultate optimizate și în definitiv profit operatorilor care apeleaza la serviciile de transfer tehnologic.

Ediția din 2022 a PRIOCHEM se va concentra pe progresele recente și noile tendințe în inginerie chimică, găzduind prelegeri invitate, prezentări orale și postere pe subiectele acoperite de secțiunile menționate mai sus, abordând lacunele de practică, precum și alte subiecte emergente în zona ingineriei chimice.

 

Diversitate, echitate, incluziune și respect

Evenimentul științific va include cel puțin 30% din grupuri subreprezentate, va împleti expertiză și bune practici dintr-o serie de locații geografice, va include vorbitori din toate etapele de dezvoltare a carierei, precum și diverse perspective ale părților interesate care reprezintă industria chimică locală și internațională.

Workshop destinat utilizării cunoașterii pentru accelerarea formării lanțurilor valorice din economie

17 iunie 2022

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM organizează, în cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015-P_40_352, Transfer de cunoaștere, Procedee secvențiale de închidere a  fluxurilor laterale din bioeconomie și (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT, My_SMIS 105684, proiectul subsidiar de tip C Închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin folosirea inovativă a diatomitei de la Pătârlagele – DiaCER, în data de 22 iunie 2022, ora 11.00, un workshop destinat utilizării cunoașterii pentru accelerarea formării lanțurilor de valoare din economie.

Până la mijlocul anilor ’90 ai secolului trecut România a fost cel mai mare producător de diatomită din Europa. Scopul acestui workshop este de a susține relansarea exploatării diatomitei în România, prin rezolvarea unui punct slab reliefat în Strategia Minieră a României 2017 – 2035 – lipsa industriile post-extracție pentru minereurile non metalifere. Soluția pe care acest workshop o propune este formarea unui ecosistem inovativ în care se utilizează cunoașterea organizațiilor de cercetare pentru a se adăuga valoare ridicată unei resurse minerale, pe tot lanțul economic.

Folosirea produselor pe bază de diatomită epuizate într-un proces industrial ca materie primă pentru un alt proces industrial, ca și utilizarea diatomitei împreună cu resursele regenerabile sau pentru intensificarea producerii de resurse regenerabile, reprezintă principalele axe de coagulare pentru ale transferului de cunoaștere orientat pe două domenii cuprinse în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027, Hrană, bioeconomie, resurse naturale, agricultura și mediu și, respectiv, Climă, energie și mobilitate.

La acest workshop vor participa agenți economici cu preocupări complementare în utilizarea (bio)produselor pe bază de diatomită, ca și furnizori de echipamente și servicii necesare pentru punerea pe piață a acestor (bio)produse rezultate prin utilizarea inovativă a diatomitei. Rolul acestui workshop este și de a forma noi parteneriate pentru transfer de cunoaștere, ca și de a le consolida pe cele existente.

Locație: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, Spl. Independenței nr. 202, sector 6, București – sala de festivități, etaj 3.

Participarea ICECHIM la evenimentul “Știința Viitorului”

#EYY2022 #EUYouth

9 iunie 2022

Tinerii României sunt catalizatorul principal pentru renașterea naționala și pentru a construi comunități pașnice și democratice. Astfel, tinerii chimiști afiliați INCDCP-ICECHIM București au celebrat “Anul European al Tineretului” (#EuropeanYearOfYouth) prin implicarea voluntară în contextul inițiativei ”Știința viitorului” concretizată prin participarea la evenimentul co-organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și de Ministerul Educației. În cadrul acestui eveniment, delegația INCDCP-ICECHIM București și-a propus și a reusit să motiveaze și încurajeze elevii de liceu să exploreze numeroasele moduri prin care chimia se conectează la lumea lor.

Scopul participării INCDCP-ICECHIM București a fost acela de a oferi elevilor de liceu oportunități distractive, autentice și practice pentru a:

• experimenta chimia dincolo de ceea ce este predat în clasă;

• afla despre oportunitățile de studiu și de carieră în multe și variate domenii ale chimiei;

• oferi servicii pentru îmbunătățirea comunităților lor de activități extra-curriculare,

• descoperi și urmări conexiuni în cadrul comunității extinse de profesioniști în chimie și

• dezvoltarea abilităților de conducere și comunicare.

Anunț de începere a proiectului NANODENT

2 iunie 2022

INCDCP-ICECHIM București, derulează, începând cu data de 09.06.2022, proiectul „Through nanotechnology towards the next generation dental restorative materials (Prin intermediul nanotehnologiilor către următoarea generație de materiale de restaurare dentară)” (NANODENT)”, finanțat prin Planul Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Programul 4 – Cercetare Fundamentală și de Frontieră, tip proiect: Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE 2021), în baza contractului de finanțare 92PCE/2022 încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării în calitate de Autoritate Contractantă.

Scopul proiectului NANODENT este dezvoltarea un potențial material de restaurare dentară cu proprietăți antibacteriene și rezistență mecanică sporită, pe bază de nanomateriale apatitice substituite (și/sau decorate cu nanoparticule metalice) și compuși naturali, aplicabil în cimenturi ionomeri de sticlă.

INCDCP-ICECHIM organizează eveniment partener #EUGREENWEEK

24 mai 2022

AGILE CHEMISTRY for GREENER FUTURE
31 mai 2022 / 10:00 A.M. – 01:00 P.M.

Cu ocazia #EUGREENWEEK, noi, la INCDCP-ICECHIM, sărbătorim dăruirea comună pentru plămădirea unui ecosistem industrial și de afaceri  care să valorifice potențialul României în contextul duetului de tranziție verde și digitală stabilit de Uniunea Europeană.

Invitație DESCHISĂ adresată tuturor grupurilor de interes economic!

În vederea participării, vă rugăm să vă exprimați intenția completând formularul nostru de Contact.

Agenda evenimentului, coordonatele de conectare și formularul de consimțământ vă vor fi transmise la înregistrare.

BIOREGIO la cea din urmă întrunire inter-regională

3 mai 2022

Între 29 si 30 martie 2022 INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași, prin reprezentantul său, a participat în calitate de Partener la cea din urmă întrunire (Nantes, Franța) din seria celor organizate inter-regional în cadrul proiectului BIOREGIO.

Cu aceasta ocazie au fost reliefate modele de bune practici regionale și instrumente de sprijin pentru bioeconomia circulară și depășirea crizei COVID-19, și s-au efectuat vizite la centre de compostare și reciclare locale, precum și la unități de cercetare pentru valorificarea sub-produselor din sectorul agro-alimentar.

Câteva exemple de bune practici includ:

–      utilizarea unor fracțiuni rezultate de la fabricarea băuturilor spirtoase pentru realizarea de dezinfectanți;

–      compostarea resturilor alimentare din restaurante, clădiri de birouri și cantine;

–      realizarea de produse alimentare inovative din fluxuri laterale (tărâțe, reziduuri de la fabricarea berii sau a sucurilor de fructe etc.).

Mai multe detalii despre BIOREGIO sunt disponibile pe pagina INTERREG EUROPE dedicată proiectului, precum și pe paginile asociate de social-media.

Scrisoare deschisă în atenția domnului Ciprian Ciucu, Primar Sector 6, București

8 aprilie 2022

În data de 6 aprilie anul curent, prin intermediul rețelei Facebook, ați lansat în spațiul public o serie de acuzații și aprecieri profund defăimătoare la adresa cercetătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București.

Dreptul la replică

INCDCP-ICECHIM întâmpină acuzațiile emise de către Domnul Ciprian CIUCU, Primar Sector 6 Bucuresti, în spațiul public


Pentru corecta informare, atât a publicului larg cât și a dumneavoastră, facem următoarele precizări:

– Anunțul de care amintiți în postarea dumneavoastră a fost afișat în data de 25 martie a.c., în prezența angajaților Poliției Locale Sector 6 (indicativul unuia dintre acești angajați fiind MZ 22);

– Anunțurile respective (peste 10), precum și banda care delimita zona, au fost îndepărtate, fără știința noastră, până la data desfășurării acțiunii organizate de Primăria S6, în majoritate cu angajați ADP, în data de 26 martie. Aceste anunțuri, având rol de informare, considerăm oportun să fie afișate în continuare.

– Până la momentul în care (tot) un primar al sectorului 6, condus de interese imobiliare, prin încălcarea legii (conform Deciziei penale 760/A/2015) a preluat abuziv acest teren, el era și păzit și salubrizat, terenul fiind parte a curții ICECHIM încă de la înființarea lui în 1951, așa cum de altfel vă aduc la cunoștință și alte persoane care comentează pe pagina dumneavoastră. Ulterior hotărârii definitive a instanței, printr-un alt abuz, s-a încercat pentru a doua oară confiscarea acestui teren, de această dată de către Primaria Municipiului București. Abuzul este confirmat și de decizia în primă instanță, favorabilă INCDCP – ICECHIM.

– Intenția institutului este de a crea în acest spațiu un “Parc al științei”, deschis tuturor celor interesați, nicidecum de a instala sonde, așa cum, probabil din dorința de a părea ironic, spuneți dumneavoastră. Fondurile necesare pentru aceste demersuri nu pot fi totuși alocate, în lipsa unei hotărâri definitive.

– Legat de antepronunțarea dumneavoastră referitor la amenzile pe care ni le “vom lua”, aceasta nu poate fi interpretată decât ca un “set de instrucțiuni” către Poliția Locală Sector 6. Vom contesta în instanță toate amenzile nemeritate, lăsând justiția să își spună cuvântul.

În comentariile asociate postării dumneavoastră legate de justificarea existenței institutului faceți afirmații care vă depășesc cu mult competențele, prin aprecierile într-un domeniu care vă este complet străin. Precizăm că INCDCP-ICECHIM este institut național de cercetare, lider în domeniul chimiei, autofinanțându-se prin participarea cu succes la competiții de proiecte de cercetare la nivel național și internațional. Atât numărul de lucrări ISI publicate de cercetătorii afiliați INCDCP – ICECHIM, cât și numărul de citări al acestora, sunt publice, fiind vizibile atât prin intermediul diverselor baze scientometrice, cât și prin intermediul rapoartelor anuale de activitate (documente publice). Acreditările și calificativele obținute în contextul evaluărilor făcute de ministerul coordonator și de organizații independente demonstrează nivelul de excelență a institututului și a cercetătorilor săi.

De fapt, prin afirmațiile dumneavoastră cu privire la inutilitatea cercetătorilor, jigniți indirect întreaga comunitate științifică din institutele de cercetare. Acțiunile dumneavoastră amintesc de practicile din anii ’90, când institute importante de cercetare sau proiectare au fost falimentate pentru a se construi blocuri, parcări și mall-uri, ceea ce a plasează România pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de cercetători.

Existența pe teritoriul sectorului 6 a unui institut de cercetare de calibrul INCDCP-ICECHIM, care reușeste să atragă și să păstreze în țară tineri cercetători valoroși, ar trebui să constituie pentru dumneavoastră și pentru locuitorii sectorului 6 un motiv de mândrie, nicidecum “o rușine”! În țările din cadrul Uniunii Europene instituțiile de cercetare sunt sprijinite (inclusiv financiar) de autoritățile locale, și în nici un caz nu sunt supuse presiunilor publice pentru a fi devalizate sau chiar desființate.

Eforturile noastre, de-a lungul acestor mulți ani de conflicte cu autoritățile locale, au fost îndreptate spre păstrarea acestui spațiu verde, împotriva intereselor imobiliare care se pare că există în continuare.

După cum bine cunoașteți, nici INCDCP – ICECHIM și nici Primăria S6 nu poate aloca fonduri publice pentru un teren în litigiu, dar acțiunea “curățenie de primăvară” se putea desfășura prin comunicarea intenției dumneavoastră către INCDCP – ICECHIM; vă asigurăm că, în contextul unei colaborări adecvate, cercetătorii INCDCP – ICECHIM, în mare majoritate rezidenți ai sectorului 6, București, ar fi participat la o acțiune voluntară desfășurată pe baze corecte.

Pe cale de consecință, vă solicităm retractarea publică a afirmațiilor dumneavoastră denigratoare la adresa INCDCP – ICECHIM și a cercetătorilor afiliați, în caz contrar văzându-ne nevoiți să ne adresăm instanțelor de judecată.

Conducerea INCDCP – ICECHIM și Sindicatul ACID din INCDCP ICECHIM

NeXT-Chem IV

17 martie 2022

INCDCP-ICECHIM invită tinerii cercetători (studenți masteranzi și doctoranzi) să participe la cea de a patra ediție a workshop-ului exploratoriu NeXT-Chem: Tehnologii inovatoare trans-sectoriale organizat la 19-20 mai 2022.

INCDCP-ICECHIM coordonează un colectiv de cercetători excelenți, toți contribuind la un mediu deschis, divers, interactiv, colaborativ, creativ și esențial pentru a efectua cercetări de impact cu vizibilitate internațională, oferă cercetătorilor facilități de ultimă generație, infrastructură, formare avansată și suport și funcționează conform celor mai înalte standarde etice și comerciale, fiind – ca atare, capabil să integreze și să promoveze talentul și mobilitatea acestuia, precum și să adauge valoare cunoștințelor și societății.

Ediția a IV-a a manifestării stiințifice NeXT-Chem este omologată EuChemS (European Chemical Society).

Pentru relații suplimentare vă recomandăm să accesați secțiunea dedicată evenimentului la https://icechim.ro/next-chem.

Global Women’s Breakfast

11 Februarie 2022

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București organizează primul eveniment din seria IUPAC Global Women’s Breakfast în România în data de 16 februarie 2022, orele 10:00, via Zoom și invită toate părțile interesate să se alăture inițiativei în vederea sprijinirii diversității în cercetare.


Evenimentul are loc cu scopul de a celebra realizările femeilor în științe și de a inspira generațiile tinere să urmeze o carieră în cercetare, precum și de sărbători împreună Ziua Internațională ONU a Femeilor și Tinerelor Cercetător (U.N. Day of Women and Girls în Science).


Global Women’s Breakfast România își propune să reunească cercetători, femei și bărbați, din toate tipurile de centre de cercetare, care activează în toate domeniile științei pentru a dezbate aspecte transdisciplinare și a socializa în cadrul unui mic dejun virtual. Obiectivul central este de facilita crearea unei comunități asertive în vederea depășirii barierelor din calea integrării perspectivei de gen în cercetare.

Global Women’s Breakfast România se dorește a fi un eveniment “smart-casual” care facilitează formarea de comunități la scară locală, regională și internațională pentru a împărtăși în mod eficient ideile și strategiile pentru progres și dezvoltare organizațională.