Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Comunicate de presă

Micul Dejun Global al Femeilor din România la cea de-a treia ediție

7 februarie 2024

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București inaugurează seria din 2024 a evenimentelor sale științifice fanion cu cea de-a treia ediție a întâlnirilor IUPAC Global Women’s Breakfast în România, care va avea loc pe 27 februarie 2024, la orele 9:30, la sediul nostru din Splaiul Independenței nr. 202, București. Tema din acest an, “Catalizatori ai Diversității în Știință”, rezonează profund cu angajamentul ICECHIM de a promova inovarea colaborativă și de a sprijini chimiștii și inginerii chimiști în descoperirea întregului lor potențial.


Inovarea colaborativă este motorul succesului nostru și stă la baza misiunii ICECHIM. Suntem dedicați facilitării parteneriatelor strategice și colaborărilor între organizații, instituții de cercetare și parteneri din industrie, contribuind astfel la dezvoltarea ecosistemelor care sprijină transferul de tehnologie și inovare. Prin utilizarea experienței noastre, deschidem calea către o creștere sustenabilă, un leadership pe piață și un impact durabil în peisajul dinamic al tehnologiei și inovației.


Micul Dejun Global al Femeilor din România reprezintă un eveniment de referință în angajamentul nostru față de diversitate și incluziune în comunitatea științifică. Prin reunirea cercetătorilor, profesioniștilor și entuziaștilor din medii diverse, ne propunem să catalizăm învățarea transdisciplinară în societatea cunoașterii și diversitatea de voce în cercetare.


Acest eveniment este conceput pentru a facilita formarea de lideri în sânul comunităților locale, regionale și internaționale, permițând participanților să împărtășească eficient idei și strategii pentru progres și dezvoltare organizațională. Credem în puterea colaborării și în valoarea perspectivelor diverse în stimularea inovației și progresului științific.


Participarea la eveniment este de tip la solicitare (eng.: on demand), iar persoanele interesate sunt încurajate să se înregistreze contactându-ne la adresa .


Pentru solicitări media, vă rugăm să contactați:

Compartimentul Marketing, Diseminarea informațiilor, Relații publice și Mass-media, ICECHIM București, email: .

ICECHIM participă activ la Întâlnirea Grupului de Lucru

pentru Implementarea primul Pact Ecologic de tip Green Deal în România

15 ianuarie 2024

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București are plăcerea de a anunța contribuția sa esențială la promovarea practicilor durabile prin participarea recentă la evenimentul „Best practice exchange in implementing Local Green Deals” organizat de Asociația Măgurele Science Park și găzduit de Consiliul Județean Ilfov. Participarea activă la eveniment a evidențiat angajamentul ICECHIM întru promovarea diversității, echității, integrației, respectului reciproc și a eforturilor colaborative pentru dezvoltarea durabilă.

Săptămâna trecută, ICECHIM a condus o delegație a Centrului de Transfer Tehnologic formată din specialiști în inginerie chimică, ingineria mediului și valorificarea proprietății industriale în relația cu mediul de afaceri, care a participat activ la Întâlnirea Grupului de Lucru pentru implementarea primului pact ecologic (SME4GREEN) în municipiul Ilfov. Evenimentul, găzduit de Vicepreședintele Consiliului Jutețean Ilfov Ștefan Rădulescu, a reunit actori-cheie, inclusiv partenerii de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ai ICECHIM. În plus, omologi din Torino (Italia), Amsterdam (Olanda), Mainheim (Germania), Espoo (Finlanda) și Umea (Suedia) au adus contribuțiile valoroase la agenda întâlnirii prin prezentarea unei palete diversificate de abordări și modele pentru asigurarea calității vieții populației și au demonstrat raportarea acestora la Sistemului European al indicatorilor sociali și la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Întâlnirea a servit ca platformă pentru o sesiune cuprinzătoare de facilitare a schimbului de bune practici între membrii adunării reunite. ICECHIM, în fruntea partenerilor autohtoni pentru inovație științifică, s-a evidențiat prin spiritul colaborativ și angajamentul față de obiectivele comune, pe măsură ce participanții au abordat colectiv necesitatea unei cooperări agile între părțile implicate.

Rezultatul reuniunii a inclus colectarea propunerilor formulate pentru un set de măsuri specifice destinate să stimuleze un sentiment de implicare în parteneriate pentru inovare pentru economia bunăstării, și a alocărilor echitabile dedicate îmbunătățirii condițiilor de trai și a calității vieții cetățenilor din municipiul Ilfov, precum și pentru identificarea unor oportunități de perpetuare a relațiilor transfrontaliere dezvoltate și promovare a capabilităților operaționale ale întreprinderilor mici și mijlocii autohtone pe piața unică europeană. Mai mult, s-a adus un accent deosebit importanței dezvoltării unor programe de informare și sensibilizare atât a publicului specializat cât și a publicului nespecializat privind implementarea celor mai bune practici pentru accelerarea progresului în inițiativele de dezvoltare durabilă autohtonă.

ICECHIM rămâne dedicat generării de schimbări pozitive la nivelul societății prin implicarea activă în inițiative de tip Green Deal în România

Prin stimularea cooperării și valorificarea cunoștințelor și rezultatelor propriilor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, ICECHIM își propune să contribuie semnificativ la eforturile continue pentru conservarea mediului natural, autonomie climatică și industrială, și dezvoltare durabilă în România.

Despre ICECHIM

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București se afirmă ca un contribuitor de seamă la Spațiul European de Cercetare, furnizând tehnologii emergente competitive, climatic neutre și circulare pentru procese de producție optimizate și aliniate la standardele ecologice aplicabile, și facilitând – prin transfer tehnologic – creșterea autonomiei operaționale a agenților economici la nivelul lanțurilor valorice strategice pentru o industrie rezilientă și durabilă.

Potențialului de afaceri și de inovație tehnologică al Europei de Est în prim-planul seriei de dezbateri „Clusters Meet Regions ”

24 noiembrie 2023

Conferința CLUSTERELE: MOTOR AL ECOSISTEMELOR REGIONALE DE INOVAȚIE a debutat cu definirea unor concepte noi în demersul de abordare holistică a tranziției către economia circulară – paradigma care aduce cu sine provocări și oportunități ce au atras participarea a 150 de reprezentanți ai clusterelor, societății civile, întreprinderilor, organizațiilor de sprijinire a afacerilor din România și din alte țări europene, din Republica Moldova și din Ucraina, precum și cercetători, intermediari financiari, agenții de inovare, patronate, investitori și alte parti de interes economic. Prin dialog prospectiv cu autoritățile publice naționale și regionale, evenimentul a explorat schimbările sistemice necesare pentru a valorifica puterea acțiunii colective care ar putea facilita acordurile ecologice locale.


Europa are nevoie de o politică industrială durabilă, care să promoveze o tranziție echitabilă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru aceasta, inovarea, investițiile și formarea profesională sunt esențiale. În calitatea sa de reprezentant al comunității autohtone de cercetare-dezvoltare de specialitate și de membru al clusterului 3R GREEN Cluster, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București s-a alăturat prim-planului dezbaterilor asupra amprentei inițiativelor cooperative în abordarea cererii globale în creștere pentru resurse prime secundare.


Abordarea inovării sectorului industrial constituie una dintre provocările majore ale secolului al XXI-lea, motiv pentru care organizatorii – European Cluster Collaboration Platform, în numele Comisiei Europene, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est România și Asociația Română de Clustere – CLUSTERO, cu sprijinul Enterprise Europe Network – s-au reunit pentru facilitarea acestui incubator de inițiative vizionare „Clusters Meet Regions” în perioada 21-23 noiembrie 2023 la Iași, având ca scop principal crearea unui mediu colaborativ pentru dezvoltarea de produse și servicii inovatoare pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Comunicările prezentate de înalți oficiali și de coordonatori de programe din sfera managementului inovării și al transferului tehnologic din diverse domenii de activitate (sănătate, bio-economie și industria ușoară) au facut trimitere la evoluții economice și sociale, adeseori legate de impactul revoluției digitale, al tranziției energetice și al globalizării. Anticipând mutațiile modelelor de afaceri pentru noul mileniu, concluziile dezbaterilor au vizat și tendințe atât din sectorul secundar al activității economice – cum ar fi industria grea – cât și din sectoarele emergente – terțiar si cuaternar, din industriile mai ecologice și bazate pe cunoaștere și inteligență artificială, subliniind necesitatea unei abordări proactive, a fundamentării unei arhitecturi participatorii prin intermediul unor noi tehnologii durabile si digitizate, a unor noi locuri de muncă și a unui parcurs de recalificare pe măsura provocărilor ridicate de industria 5.0.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Chimie și

Petrochimie – ICECHIM București își anunță cu mândrie participarea la ediția 2023 a expoziției internaționale PROINVENT


25-27 octombrie 2023

PROINVENT 2023 a oferit oportunități ample de creare de rețele și colaborare. Evenimentele sociale organizate, pauzele de cafea și sesiunile dedicate de networking le-au permis participanților să se conecteze cu persoane care au aceleași idei, stimulând relații valoroase în cadrul comunității inovației.


Expoziție și prezentare:

Expoziția și prezentarea inovațiilor au fost punctele de vârf ale evenimentului. Gama diversă de proiecte și invenții expuse a arătat profunzimea și amploarea talentului în peisajul inovației. Natura interactivă a exponatelor a permis participanților să se implice direct cu cele mai recente

tehnologii și inovații.


Excelență organizațională:

Echipa organizatorică a demonstrat un nivel ridicat de profesionalism și angajament. De la comunicarea pre-eveniment până la asistența la fața locului, organizatorii au asigurat participanților o experiență perfectă. Orice probleme au fost abordate cu promptitudine, reflectând devotamentul echipei de a crea un mediu pozitiv și incluziv.


Infrastructura tehnologică:

Infrastructura tehnologică care a susținut evenimentul a fost robustă, contribuind la o experiență lină și eficientă atât pentru prezentatori, cât și pentru participanți. Utilizarea platformelor digitale pentru prezentări și participare virtuală a adăugat un nivel suplimentar de accesibilitate evenimentului.

ICECHIM a prezentat o gamă remarcabilă de 14 invenții, arătând angajamentul institutului de a promova cercetarea științifică și inovația.

Următoarele invenții au fost prezentate la expoziție:


I. Photocatalytic and Antimicrobial Coating for Natural Limestone Elements of Vernacular Constructions and the Production Process

 • Toma Fistos, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Mihaela-Alina Melinescu, Anton Ficai, Denisa Ficai, Lia Mara Ditu, Irina Gheorghe-Barbu, Roxana Ioana Brazdis (Matei), Anda Maria Baroi


II. Synthetic Polymer and Biopolymer Composition with Clay and Production Process

 • Raluca Ianchis, Gifu Ioana Catalina, Ninciuleanu Claudia Mihaela, Alexandrescu Elvira, Petcu Cristian, Nistor Cristina Lavinia, Nitu Sabina


III. Electrochemical Biosensors Based on Nanomaterials for the Determination of Biogenic Amines

 • Zamfir Lucian-Gabriel, Gurban Ana-Maria, Doni Mihaela, Jinga Maria-Lorena, Raut Iuliana, Constantin Mariana, Jecu Maria Luiza


IV. Biomaterials with Silver Nanoparticles and Metabolites of Ganoderma lucidum and the Production Process

 • Mariana Constantin, Iuliana Răut, Raluca Suica-Bunghez, Ana-Maria Gurban, Cristina Firincă, Lucian-Gabriel Zamfir, Gelu Vasilescu, Nicoleta Radu, Maria-Luiza Jecu


V. Innovative Forms of Main Bee Products Using Natural Ingredients

 • Diana Pasarin, Marius-Ionut Cazacu, Catalin Bilbie


VI. Functionalization Process of Natural Cellulosic Fibers with Antimicrobial Compositions with Selenium Nanoparticle

 • Florentina Monica Raduly, Valentin Rădiţoiu, Alina Rădiţoiu, Violeta Purcar, Andreea-Mălina Bivolaru, Iuliana Răut, Mariana Constantin


VII. Composite Material Based on Glass Ionomer Cement and Phytosynthesized Metallic Nanoparticles with Improved Antimicrobial Properties

 • Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Lia Mara Ditu


VIII. Preparation Process for Electrosensitive Deposits for Peroxynitrite and Methods of Using Them

 • Ioana Silvia Hosu


IX. Product for Storing Thermal Energy, Composite Material with Stabilized Form, Based on PEG6000 – Silica – Carbon Nanotubes

 • Cristina Lavinia Nistor, Catalin Ionut Mihaescu, Cristian Petcu, Raluca Ianchis, Ioana Catalina Gifu, Elvira Alexandrescu


X. Thermal Insulation Material for Buildings, Based on Sheep Wool and Production Process

 • Gabriel Vasilievici, Andreea-Luiza Mirt, Simona-Bianca Ghimis, Alexandru Vlaicu, Emilian Zaharia, Mariana Mihaela Bombos, Daniel Bombos


XI. Sensitive Hybrid Films Molecularly Imprinted with Thiodiglycol Coating Screen Printed Carbon Electrodes

 • Ana Mihaela Gavrilă, Tanța Verona Iordache, Andrei Sârbu, Ana Lorena Ciurlică, Anamaria Zaharia, Anita Laura Chiriac, Teodor Sandu, Elena Bianca Stoica, Steluța Apostol


XII. Cosmetic Formulation for Sun Protection with Antimicrobial Effect Based on Silver Nanoparticles and Natural Extracts

 • Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Roxana Ioana Brazdis (Matei), Radu Claudiu Fierascu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu, Florentina Monica Raduly


XIII. Catalytic System with the Structure of Metal Oxides for the Treatment of Traces of Wastewater Residues

 • Cristina Emanuela Enascuta, Elena Emilia Sirbu, Radu Claudiu Fierascu, Mihaela Ganciarov, Grigore Psenovschi, Alexandru Vlaicu


XIV. Organic/Inorganic Composite Material for the Adsorption of Heavy Metals from Aqueous Solutions

 • Roxana Ioana Brazdis (Matei), Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu


Aceste invenții inovatoare au primit 8 medalii de aur și 6 medalii ProInvent, alături de diplome de la diverse instituții participante. Delegația ICECHIM a fost onorată cu Diploma de Excelență și Trofeul INCDIE-ICPE-CA.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:

ICECHIM Marketing și Comunicare

Email:

Tel: 021 – 316 30 77

Bilanțul Proiectului de Transfer de Cunoaștere SECVENT: Oportunități pentru Viitorul Inovării în Bioeconomie

10 octombrie 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București organizează, în cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015-P_40_352, Transfer de cunoaștere, Procedee secvențiale de închidere a  fluxurilor laterale din bioeconomie şi (bio)produse inovative rezultate din acestea – SECVENT [My_SMIS 105684], organizează în data de 11 octombrie 2023, orele 9.00 – 12.00,  workshop-ul de bilanț al proiectului.


Bilanțul acestui proiect este, în primul rând, o reflectare a eforturilor și dedicării noastre în promovarea schimbului de cunoaștere și inovare. Am reușit să evidențiem că există o potențială valoare în agregarea cunoștințelor și experiențelor din diverse sectoare și domenii, în special în domeniul trans-sectorial al Bioeconomiei.

Prezentările și discuțiile noastre se vor orienta către câteva exemple definitorii de ecosisteme inovative, printre care se numără:

 1. Recuperarea sustenabilă a fosforului din bioresurse: Am explorat modalități de valorificare a fosforului din resursele biologice, contribuind astfel la reducerea dependenței de resurse finite și la promovarea unei economii circulare mai sustenabile.
 2. Lanțurile de valoare carbon-negative: Am identificat și dezvoltat strategii pentru a crea lanțuri de valoare care să elimine sau să reducă emisiile de carbon, contribuind la lupta împotriva schimbărilor climatice.
 3. Agricultura regenerativă: Am studiat metodele și practicile agricole care să încurajeze regenerarea solurilor și să sprijine biodiversitatea, promovând astfel o agricultură mai ecologică și durabilă.
 4. Instalațiile de biorafinare de mici dimensiuni pentru exploatațiile ecologice: Am analizat tehnologiile și procesele care să permită transformarea materiilor prime biologice în produse valoroase, contribuind la crearea de surse alternative de energie și materiale biodegradabile.

Aceste direcții de înlesnire a plasării cetățeanului la epicentrul procesului de inovare din cadrul Laboratoarelor Vii/Living Labs au fost ilustrate prin rezultatele obținute în cadrul proiectului nostru, și anume “POC-A1-A1.2.3-G-2015-P_40_352 SECVENT, My_SMIS 105684.” Am demonstrat că parteneriatul și schimbul de cunoștințe între cercetători, industrie și comunitate pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării sustenabile a Bioeconomiei.”

Bilanțul acestui proiect nu marchează sfârșitul, ci începutul unei noi etape în evoluția noastră. Această experiență ne-a inspirat să continuăm să explorăm și să dezvoltăm noi proiecte de cercetare și inovare care să capitalizeze pe schimbul biunivoc de cunoaștere și să contribuie la structurarea ecosistemelor de tip Living Labs.

Invităm cu entuziasm pe toți cei interesați să se alăture dezbaterilor noastre și să aducă contribuții la viitoarele proiecte de cercetare și inovare. Împreună, putem continua să construim un viitor mai sustenabil și mai inovator în domeniul Bioeconomiei. Comunicatul oficial de presă este accesibil mai jos.


ICECHIM la vârful clasamentului Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului București,
Topul Firmelor Sector 6 București

4 octombrie 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, veritabil agent al inovației de top în științe naturale și inginerie pentru industria grea, are plăcerea de a anunța că a fost distins cu prestigiosul premiu al doilea în Topul Firmelor Sector 6 București, recunoscându-i-se, astfel, contribuțiile remarcabile la dezvoltarea comunității de afaceri locale.


Locul II în Topul Firmelor Sector 6 București reprezintă un clasament extrem de competitiv și respectat, care celebrează excelența, inovația și creșterea susținută în rândul afacerilor din București. Realizările remarcabile ale ICECHIM în domeniul cercetării-dezvoltării i-au asigurat poziția de operator economic de top în cadrul de referință.


Această recunoaștere vine ca rezultat al angajamentului neclintit al ICECHIM București de a furniza soluții tehnologice de ultimă oră, încurajând în același timp un sentiment puternic de responsabilitate corporativă și implicare în comunitate: „Suntem deosebit de mândri să primim această dovadă a recunoașterii aporturilor cercetării-dezvoltării derulate la ICECHIM București pentru comunitatea extinsă”, a declarat Dr. Habil. Radu-Claudiu Fierăscu, Director Tehnic și Președinte al Consiliului Științific ICECHIM București.


ICECHIM București și-a demonstrat în mod constant angajamentul față de excelență prin derularea cu succes a parteneriatelor de transfer tehnologic tripartite cu mediul de afaceri si cel academic. Aceste eforturi nu numai că au propulsat creșterea și au acumulat avantaj comercial, însă au și avut un impact pozitiv asupra economiei locale prin contribuții la susținerea economiei circulare și protejarea mediului, precum și crearea de locuri de muncă. Într-un peisaj de afaceri în continuă evoluție, ICECHIM București a reușit să rămână în fruntea curbei de dezvoltare prin concentrarea pe atragerea de fonduri petru o diversitate de proiecte CDI din portofoliu. Devotamentul institutului de a rămâne în avantgarda progresului tehnologic în industria grea i-a permis să ofere o valoare adaugată de neegalat clienților săi, menținând în același timp angajamentul față de sustenabilitate și responsabilitatea față de mediu.


ICECHIM București rămâne dedicat misiunii sale de de a contribui în mod sinergic cu alte părți de inters economic la atingerea obiectivelor ambițioase ale strategiilor și planurilor de acțiune regionale și internaționale, în special prin concentrarea excelenței și atingerea unei mase critice de cercetători și competențe în domeniile de specializare inteligentă și creșterea capacității instituționale în sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare pentru a răspunde cerințelor mediului economic, continuând să investească în dezvoltarea de soluții tehnologice relevante care să răspundă nevoilor în evoluție ale clienților săi și ale ale societății în general.

Marele Premiu al Salonului Internațional InventCor

revine, în 2023, activității de inventică marca ICECHIM

Septembrie 25 , 2023

În intervalul calendaristic 14-16 septembrie a.c., Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București a participat la cea de-a patra ediție a Salonului Internațional INVENTCOR, eveniment organizat de Asociația CORNELIUGROUP, în colaborare cu Facultatea de Inginerie Hunedoara – Universitatea POLITEHNICA Timișoara. Salonul a reunit invenții, proiecte de cercetare și produse din diverse domenii printre care enumerăm protecția mediului, materiale avansate, bio și nanotehnologie, medicină, agro-industrial, siguranța alimentului, industrie grea (chimică, automotive și aeronautică) respectiv industrie ușoară.

În cadrul salonului, delegația INCDCP-ICECHIM București a prezentat nouă invenții aflate în diferite stadii ale demersurilor de brevetare, cu aplicații în domenii precum nanotehnologie și materiale avansate, medicină, protecția mediului și biotehnologii, precum și proiectul subsidiar din cadrul programului Nucleu 2023-2026 Dezvoltarea de noi materiale pentru abordarea integrata a protecției resurselor de apă: de la detecție la depoluare – AQUAMAT.

Lucrările prezentate au fost apreciate de juriul internațional al salonului cu medalii de aur, precum și cu o serie de premii speciale oferite de instituțiile participante din țară și din străinătate.
Invenției „Material compozit organic/anorganic pentru adsorbția metalelor grele din soluții apoase și procedeu de obținere” ( inventatori Roxana Ioana Matei (Brazdiş), Radu Claudiu Fierăscu, Anda –Maria Baroi, Toma Fistoş, Irina Fierăscu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu, i-a fost decernat Marele Premiu al Salonului.


Cercetătorii ICECHIM recunoscuți LA INTARG® 2023

cu Medalia de aur și Medalia “Cea mai bună invenție”


15 iunie 2023

Delegația ICECHIM, venită din România, a obținut o recunoaștere și un succes remarcabil la prestigiosul Salon Internațional de Invenție și Inovație INTARG® 2023, ediția a 16-a. Evenimentul, desfășurat la Katowice, Polonia, în perioada 24-25 mai 2023, a reunit unele dintre cele mai

strălucite minți din întreaga lume pentru a-și prezenta invențiile și soluțiile inovatoare.


Cercetătorii ICECHIM au fost onorați cu Medalia de Aur și Medalia pentru cea mai bună invenție, prezentate de Federația Internațională a Asociațiilor Inventatorilor (IFIA), pentru invenția lor remarcabilă intitulată „Proces și material absorbant pentru absorbția soluțiilor organice” (cerere de brevet OSIM A2022-00123/ 15.03.2022). Această invenție revoluționară demonstrează priceperea științifică excepțională și angajamentul echipei de a aborda provocările stringente din domeniul Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 6 (SDG 6) privind apă și salubrizare.


Expoziția INTARG® 2023 servește ca o platformă pentru inventatori și inovatori pentru a-și prezenta ingeniozitatea, a face schimb de idei și a explora oportunitățile de colaborare. Cercetătorii ICECHIM au impresionat juriul și participanții cu invenția lor, care oferă o metodă nouă și eficientă de absorbție a poluanţilor organici din soluţii apoase. Această descoperire remarcabilă are potențialul de a revoluționa diverse industrii, inclusiv producția de produse chimice, protecția mediului și gestionarea deșeurilor.


Câștigătorii premiilor au dedicat timp și resurse semnificative cercetării și dezvoltării, iar munca lor grea a culminat cu această binemeritată recunoaștere. Medalia de aur și medalia pentru cea mai bună invenție de la IFIA simbolizează calitatea excepțională și impactul potențial al invenției lor în ceea ce privește dezvoltarea unui material adsorbant pentru reducerea nivelului de poluanți organici în soluții apoase, la temperatura ambiantă și presiunea atmosferică. Adsorbantul de producție în două etape se prezintă sub formă de pulbere, având o suprafață specifică între 35…55 m2/g, dimensiunea particulelor sub 25 nm.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM București este unul dintre cele mai importante institute de cercetare cu sediul în România, dedicat excelenței științifice și inovației. Cu accent pe promovarea cunoștințelor și abordarea provocărilor din lumea reală, ICECHIM a adus contribuții semnificative în diverse domenii, inclusiv chimie, știința materialelor și sustenabilitatea mediului, ilustrând un angajament de lungă durată față de excelența științifică și inovație. Succesul lor la INTARG® 2023 le consolidează și mai mult poziția de lider în domeniu și evidențiază dedicarea lor de a depăși granițele cunoștințelor științifice.


Comunitatea ICECHIM își exprimă recunoștința față de IFIA, comitetul de organizare al INTARG® 2023, și tuturor persoanelor care au susținut și au crezut în munca lor. Succesul lor la acest apreciat eveniment internațional este o dovadă a talentului și expertizei cercetătorilor români.


Salonul Internațional de Invenție și Inovație INTARG® este o expoziție anuală renumită care reunește inventatori, inovatori și profesioniști din industrie din întreaga lume. Evenimentul servește drept platformă pentru prezentarea invențiilor inovatoare și promovarea colaborării și schimbului de cunoștințe. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.ifia.com/intarg-2023-was-held-on-21-and-25-may-in-katowice-poland/.


Pentru interviuri ne puteți contacta la adresa lorena.niculita@icechim.ro


thin

ICECHIM obține Marele Premiu al Salonului de inventică EUROINVENT 2023


22 mai 2023

Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București a așezat o piatră de hotar excepțională în istoria eforturilor sale inovative, o dată cu obținerea Marelui Premiu al EUROINVENT 2023. Această recunoaștere prestigioasă servește ca o dovadă a calității remarcabile a descoperirilor științifice prezentate de cercetătorii și inventatorii afiliați ICECHIM.

Participarea ICECHIM la EUROINVENT 2023 – constând în 11 brevete și cereri de brevet de invenție, la care s-au adăugat patru proiecte de cercetare, a impresionat juriul internațional și a îmbogățit palmaresul competițional al Institutului cu:

 • Patru medalii de aur
 • Patru medalii de argint
 • Patru medalii de bronz
 • Trei diplome de excelență


Totodată, invențiile prezentate au primit premii din partea altor instituții participante, dintre care amintim Inventarium Science Portugal, INCD-INOE 2000, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Centrul Național de Cercetări Științifice pentru Siguranța Alimentară, Asociația “Justin Capra”, INCD-IMNR, Universitatea Politehnica din București, INCD-INMA, INFLPR, Science, Education and Technology Platform, INCDFM, Centrul Național de Micro și Nanomateriale, Innovation & Technology Transfer Office UPT, Universitatea POLITEHNICA Timișoara, INCDPM București, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea Tehnică a Moldovei.


Cu ocazia participării la salon, delegației INCDCP-ICECHIM i s-a decernat Marele Premiu al Salonului EUROINVENT 2023, în semn de recunoaștere a calității deosebite a invențiilor prezentate, un premiu special din partea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, pentru contribuții aduse dezvoltării științifice a României și promovării creativității și inovației, premiul de excelență și Gradul de Cavaler al ordinului onorific “Pro Scientia et Innovatio” oferit de Universitatea POLITEHNICA din București domnului Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu, Cercetător Științific I în cadrul echipei CD ICECHIM Nanotehnologii emergente. Premiile pentru contribuțiile științifice înscrise individual de echipele de cercetare ICECHIM au fost înmânate inventatorilor în cadrul unei ceremonii organizate la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM, pe data de 19 mai.

Salonul de inventică Expoziția Europeană de Creativitate și Inovație (EUROINVENT) 2023, desfășurat la Iași între 11 și13 mai, este un eveniment fanion în domeniul inventicii și reprezintă cel mai important salon de profil la nivel regional.

La cea de-a XV-a sa ediție în acest an, salonul a reunit peste 750 de invenții și proiecte inovatoare din 35 de țări de pe toate continentele. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM) este o instituție de cercetare de prestigiu în domeniul chimiei și petrochimiei, contribuind activ la dezvoltarea științifică și tehnologică a României. ICECHIM promovează inovația și transferul tehnologic, generând soluții eficiente și sustenabile pentru industria chimică și petrochimică.

 

thin

Promovarea inovației la Ziua Porților Deschise ale Cercetării,

Inovării și Digitalizării – O colaborare remarcabilă între Știință și factorii de decizie

May 18 , 2023

Ziua Porților Deschise, un eveniment important găzduit de ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a reunit recent o gamă diversă de participanți, inclusiv stimatul Institut Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM București. Această ocazie remarcabilă a oferit o platformă pentru o delegație de cercetători talentați care au prezentat rezultatele științifice și produsele inovatoare dezvoltate.

Pe fundalul vremii prielnice și cu prezența vizionară a reprezentării ministerelor române de resort, Ziua Porților Deschise ale Cercetării, Inovării și Digitalizării a devenit un simbol al colaborării și progresului.

Despre experiența memorabilă printre cele mai importante momente ale acestei adunări remarcabile în rândurile ce urmează.

O întâlnire a eminențelor în cercetare-dezvoltare: ICECHIM în lumina reflectoarelor

Ziua Porților Deschise ale Cercetării, Inovării și Digitalizării a fost martora prezenței distinse a ICECHIM, o instituție CDI renumită, angajată în promovarea cercetării și dezvoltării în domeniile chimiei și petrochimiei. O delegație de cercetători străluciți a ocupat centrul atenției, împărtășind rezultatele științifice inovatoare, progresele tehnologice și produsele inovatoare cu participanții entuziaști. Schimbul de cunoștințe și idei în timpul acestui eveniment a evidențiat spiritul de colaborare dintre mediul academic, industrie și guvernare.


Transformarea rezultatelor științifice în soluții tangibile

Delegația de cercetători a ICECHIM a uimit participanții cu rezultatele lor științifice inovatoare și cu capacitatea lor de a traduce aceste constatări în soluții tangibile în beneficiul societății. De la materiale ecologice și tehnologii eficiente din punct de vedere energetic până la cercetarea farmaceutică de ultimă oră, munca lor a arătat puterea de transformare a chimiei și petrochimiei. Prin reducerea decalajului dintre descoperirea științifică și aplicațiile din lumea reală, cercetătorii afiliați ICECHIM au oferit o privire asupra unui viitor modelat de contribuțiile lor inovatoare.


O sărbătoare a colaborării și a progresului

Acest eveniment remarcabil a creat un cadru de ansamblu pentru diseminarea exepertizei asimilate și rezultatelor acumulate, încurajând parteneriate care alimentează inovația și stimulează progresul. Participanții au avut ocazia de a interacționa cu cercetătorii, de a schimba idei și de a se informa despre impactul eforturilor științifice asupra diferitelor industrii și asupra societății în general. Ziua Porților Deschise a devenit, astfel, un simbol al unității, a eforturilor colective spre un viitor mai luminos și mai avansat din punct de vedere tehnologic.


Prezența vizionară a ministrului de resort a evidențiat și mai mult angajamentul Guvernului de a sprijini cercetarea științifică și recunoașterea rolului esențial pe care îl joacă factorii de decizie în modelarea viitorului națiunii, subliniând colaborarea, progresul și rolul vital al cercetării științifice în impulsionarea inovației. Pe măsură ce privim în perspectivă, Ziua Porților Deschise ale Științei reprezintă o reamintire a importanței colaborării continue și a sprijinului atât din partea Guvernului, cât și a instituțiilor de cercetare pentru a stimula inovația și a propulsa societatea noastră către un viitor mai luminos și mai prosper. Anticipăm cu nerăbdare edițiile viitoare care vor continua să deschidă calea pentru un viitor mai luminos.POLICHEMISTRY FEST 2023: O fuziune între inovație și descoperire

11-13 mai 2023

POLICHEMISTRY FEST, un eveniment unic organizat de Universitatea POLITEHNICA în colaborare cu institute naționale de cercetare și companii de perspectivă, a fost recent în centrul atenției, captivând participanții cu gama sa de experimente științifice, demonstrații și prezentări. De la dezvăluirea tehnologiilor inovatoare de reciclare și upcycling până la prezentarea echipamentelor de laborator de ultimă generație și a produselor finale inovatoare, acest eveniment a fost o sărbătoare a impactului profund al chimiei asupra lumii înconjurătoare.


Experimente științifice atractive:

POLICHEMISTRY FEST 2023 a transpus participanții într-un tărâm de experimente științifice captivante de care am fost cu toții vrăjiți. De la reacții chimice volatile care au produs culori uimitoare până la demonstrații fascinante ale structurilor moleculare, evenimentul a prezentat minunata lume și posibilitățile nesfârșite pe care știința chimiei o dezvăluie.

Participanții au avut ocazia de a experimenta nemediat puterea de transformare a explorării științifice și potențialul acesteia de a ne modela viața.

Revoluționarea durabilității – Reciclare și up-cycling:

În prim-planul POLICHEMISTERY FEST au fost tehnologiile și metodologiile inovatoare în reciclare și upcycling.

Participanțiilor li s-au prezentat soluții inovatoare care reinventează managementul deșeurilor și a durabilității. Demonstrațiile proceselor de reciclare de ultimă oră care transformă deșeurile în resurse valoroase au captivat publicul, subliniind rolul critic pe care îl joacă chimia în crearea unui viitor mai ecologic și mai durabil.

Colaborare și networking:

POLICHEMISTERY FEST a promovat un mediu de colaborare și de schimb de expertiză. Participanții au avut ocazia să interacționeze cu oameni de știință de top, experți din industrie și colegi entuziaști, făcând schimb de idei și creând conexiuni care ar putea duce la colaborări inovatoare. Târgul a

servit ca un hub pentru gândirea inovatoare și a oferit o platformă pentru urmatoarea generațiede savanți autohtoni să exploreze noi oportunități în activitățile lor științifice.

Prezentări de echipamente și tehnologie de laborator de înalt calibru:

POLICHEMISTRY FEST a adus in atenția audienței o gamă fascinantă de echipamente de laborator de ultimă generație și tehnologii revoluționare.

Participanții au avut ocazia să exploreze instrumente inovatoare care permit analize și experimentare precise. De la echipamente avansate de sinteză la sisteme automate, târgul a reprezentat o ocazie deosebită de a lua pulsul pieței tehnice de nisă în care progresele tehnologice revoluționează cercetarea și dezvoltarea în domeniul chimiei.

Participanții au plecat inspirați de potențialul de inovație și descoperire pe care le oferă aceste instrumente de ultimă oră.

Produse finite inovatoare:

Unul dintre cele mai importante momente ale POLICHEMISTRY FEST a fost dezvăluirea unor produse finite inovatoare care au subliniat aplicațiile practice ale chimiei în viața noastră de zi cu zi. Participanților le-au fost prezentate la o gamă largă de invenții, inclusiv materiale ecologice, soluții eficiente din punct de vedere energetic, produse care îmbunătățesc calitatea vieții și produse de consum revoluționare. Rezultatele tangibile ale descoperirilor științifice a lăsat o impresie de durată asupra tuturor, întărind impactul modelator pe care chimia îl are asupra societății noastre.

În retrospectiva aceastei întâlniri remarcabile, ni se reamintește rolul vital pe care chimia îl joacă în modelarea viitorului nostru, de la durabilitate la inovație tehnologică. Cea de-a doua ediție a POLICHEMISTRY FEST rămâne fidelă realizărilor remarcabile ale comunității științifice și o sursă de inspirație pentru toți cei care au participat.


Simpozionul Internațional “Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă”

PRIOCHEM la cea de-a XIX-a ediție

26 aprilie 2023

La cea de-a a XIX-a ediție in 2023, Simpozionul internațional PRIOCHEM – “Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă” continuă să promoveze utilizarea chimiei în beneficiul omenirii și al planetei prin cercetare, schimbul liber de idei și cooperarea internațională.

 

Gazdele – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, în parteneriat cu Societatea de Chimie din România (membru EuChemS) și Fundația C.D. Nenițescu, invită toate părțile interesate în a participa pe durata celor 3 zile interactive la acest eveniment profund ancorat în Strategia europeană de specializare inteligentă, a cărui tradiție subliniază accentul special pe abordarea direcționată a activității autohtone C&D&I ce aduce la aceași masă industria, educația și inovarea ca domenii prioritare pentru investițiile bazate pe cunoaștere.

 

PRIOCHEM 2023 invită savanți de renume din mediul academic, reprezentanți ai patronatelor și asociațiilor profesionale și comunitatea furnizorilor să la dezbateri despre progresele recente axate pe acele practici care sprijină dezvoltarea durabilă a comunităților & regiunilor și tranziția către o economie circulară, încorporâd cu ocazia acestei ediții secțiuni relevante pentru prevenirea și controlul poluării în ceea ce privește utilizarea și prezența substanțelor chimice, dezvoltarea de substanțe, materiale sau tehnologii alternative adecvate și soluții orientate spre rezistența la schimbările climatice care se bazează pe infrastructura albastră sau verde.

 

Ediția din toamnă a PRIOCHEM vizează progresele recente și noile tendințe în inginerie chimică, găzduind într-un cadru multicultural prelegeri invitate, prezentări orale și postere pe teme propuse, abordând vulnerabilitățile din practică, precum și alte subiecte emergente din spectrul ingineriei chimice, și facilitând o serie de schimburi de practică fundamentate pe sinteze ale cercetării inter- și multi-disciplinare între vorbitori de la fiece etapă a carierei, și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile ca părți de interes și verigi ale lanțului valoric chimic, acolo unde este cazul.

 

Apelul pentru contribuții științifice este deschis în contextul celor două secțiuni principale, și anume (1) Materiale multifuncționale, nanocompozite, tehnologii inovatoare și conservarea patrimoniului cultural și (2) Bioresurse, biotehnologii și biorafinare; vor fi apreciate lucrările care:

– conferă de perspective proaspete școlilor de gândire pentru dezvoltarea durabilă;

– furnizează cercetări creative și originale;

– oferă participanților care părăsesc fiecare sesiune o idee clară despre cum pot valorifica rezultatele în mod practic;

– beneficiază de susținere argumentată în cadrul sesiunilor plenare;

– acordă o atenție deosebită obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv echitate, incluziune, respect și diversitate în știință.

 

Dacă doriți să sponsorizați acest eveniment sau doriți să adresați întrebări suplimentare, vă invităm să ne contactați la .

3 aprilie 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM București și Frontiers Media au demarat

un parteneriat editorial

ICECHIM București este primul partener Open Access al Frontiers din România

Ca urmare a noului acord între parteneri, cercetătorii afiliați ICECHIM pot publica în jurnalele Frontiers in Chemistry cu factor de impact de vârf (5,545/2023) și alte publicații cu tematici conexe, beneficiind de audiență amplă, un protocol de publicare agil, suport dedicat la distanță de un click, fără costuri suplimentare, în tabloul de bord al autorului inclusiv functionalități specifice domeniului (ChemDraw) și facilități financiare preferențiale pentru articolele acceptate la publicare.


Pentru a face știința mai accesibilă, Comitetul de Direcție al ICECHIM suține extinderea gradului de adresabilitate asociat lucrărilor de cercetare elaborate de corpul de cercetătorii afiliați Institutului, care vor fi încurajați în continuare să publice în regim Open Access. În acest fel, promotorii retoricii cercetării autohtone se vor bucura de mai multă recunoaștere pentru descoperirile lor, acces la cea mai recentă tehnici de publicare și la un mediu dedicat pentru canalizarea eforturilor de cercetare ce vizează îmbunătățirea bunăstării umane în directia dezvoltării noilor tehnologii împreună cu potențiali contributori.

Informații pentru cercetători


Pentru informații despre eligibilitatea manuscrisului dumneavoastră în contextul acestui acord sau dacă aveți nevoie de detalii suplimentare, vă rugăm să adresați solicitarea dvs. în atenția domnului Radu-Claudiu Fierăscu (). 

Lista jurnalelor publicate de Frontiers Media poate fi consultată a