Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Grupuri de cercetare-dezvoltare

E1: Materiale polimerice avansate și reciclare polimeri

E2: Bioresurse alternative și biocombustibili

E4: Bioproduse

E5: Laborator de analize, teste, încercări

E6: Biotehnologii și bioanalize

E7: Nanotehnologii emergente

E8: Materiale multifazice

E9: Sisteme heterogene

E10: Coloranți funcționali și materiale înrudite

E11: Evaluarea și conservarea patrimoniului cultural

E12: Compozite și nanocompozite polimerice

E13: Microscopie electronică cryo-TEM