Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE

Fundamentarea si dezvoltarea de tehnologii noi și emergente, rezultate din colaborări multidisciplinare, având ca țintă transformarea rezultatelor de ultimă generație ale cercetării științifice în avantaje economice competitive la nivel global

ICECHIM răspunde provocărilor tehnologice și societale ale secolului XXI prin fundamentarea si dezvoltarea de tehnologii noi si emergente, rezultate din colaborări multidisciplinare, având ca țintă transformarea rezultatelor de ultimă generație ale cercetării științifice în avantaje economice competitive la nivel global. Tehnologiile noi și emergente reprezintă punctul central al filozofiei ICECHIM de dezvoltare, programul Nucleu 2019-2022 adresându-se acestui domeniu (Chimie avansată pentru tehnologii inovative și emergente).


Tehnologiile inovatoare dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare, implicând colaborări naționale și internaționale cu entități din mediul academic si industrial, au fost propuse pentru diverse aplicații, precum:

 • Reducerea contaminanților din apele reziduale;
 • Depoluarea deșeurilor lichide radioactive;
 • Depoluarea efluenților apoși conținând poluanți organici și anorganici;
 • Condiționarea deșeurilor organice lichide;
 • Fotocataliza diverselor specii chimice;
 • Elaborarea de camuflaje multispectrale utilizând noi pigmenți cromogen-polimerici specifici;
 • Obținerea de nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene, antifungice și antioxidante prin metode ale chimiei verzi și utilizarea acestora pentru diminuarea stresului biocenotic în culturile horticole;
 • Reducerea gazelor cu efect de sera prin fotosinteza microalgală;
 • Evaluarea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră;
 • Protecția și valorificarea patrimoniului cultural utilizând nanotehnologii sau tehnologii nucleare, tehnici de reconstrucție digitală și tehnici satelitare;
 • Monitorizarea – investigarea – diagnoza (arheometrie) a diferitelor obiecte și obiective din patrimoniul cultural;
 • Consolidarea/conservarea/restaurarea componentelor de patrimoniu mobil și imobil;
 • Protecția fotochimică/anti-uzură/microbiologică în muzee și spații de depozitare colecții de artă;
 • Obținerea de suprafețe cu proprietăți de autocurățare (textile tehnice, acoperiri arhitecturale) și antireflexie (concentratoare solare);
 • Imprimare 3D si 4D folosind materiale originale;
 • Dezvoltarea de sisteme termocrome pentru economisirea energiei, materiale luminofore, materiale cromogene cu schimbare de culoare la diferiți stimuli (semnalizare-avertizare sau de siguranță);
 • Obținerea de materiale de construcție cu proprietăți speciale sau a unor materiale antimicrobiene inovatoare;
 • Obținerea de (nano)compozite pe baza de biopolimeri și structuri de tip 2d (pentru repere auto, care permit reducerea greutății mașinii, a consumului de combustibil și a emisiei de co₂).

Proiecte internaționale


Proiecte naționale