Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Organizare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București reprezintă una dintre entitățile majore ale cercetării din România, având preocupări în toate domeniile chimiei. Astfel, s-a impus organizarea într-o structură modernă, de tip matriceal, compusă din echipe de cercetare (care funcționează în cadrul departamentelor de cercetare).

Filiala Călărași a INCDCP ICECHIM a fost înființată în 2015 ca entitate cu personalitate juridica în cadrul INCDCP ICECHIM. Activitatea Filialei este axată în principal pe domeniul bioeconomiei circulare având ca obiectiv principal de cercetare promovarea și dezvoltarea unor noi tehnologii de valorificare superioară a bioresurselor. Se adresează în egală măsură fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, dar și operatorilor de utilităti (stații de epurare, gestionarea deșeurilor), în vederea aplicării rezultatelor cercetării în domeniile lor de activitate.

INCDCP-ICECHIM are deschis un punct de lucru pe platforma Institutului de Cercetări pentru Produse Auxiliare Organice (ICPAO) Mediaș.

Conducerea institutului național revine Consiliului de Administrație format din 7 membri.