Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Egalitate de șanse

Pasiunea, dăruirea, creativitatea și dorința continuă de autodezvoltare sunt principalele calități pe care ICECHIM a fost construit și pe care continuă să se bazeze pentru evoluția sa. Institutul sprijină angajații indiferent de sex, naționalitate, religie, dizabilități, vârstă sau mediu cultural, deoarece baza unei cercetări de ultimă oră este reprezentată de diversitate.

Scopul strategic al ICECHIM este de a descoperi și promova talentul, prin creșterea vizibilității profilului profesional al angajaților săi, obiectiv către care se adresează toate eforturile instituționale:

  • Asigurarea de oportunități egale pentru toți angajații, implementând suita de cerințe menite să înlesnească egalitatea de șanse și să ofere condiții generale de muncă atractive;
  • Orientarea angajaților către progres în carieră, acordând o atenție specială femeilor si tinerelor cercetător, asigurând o reprezentare adecvată la toate palierele de conducere;
  • Sprijinirea tinerilor cercetători prin mentorat și programe particularizate, în demersurile acestora de a-și atinge obiectivele individuale de carieră;
  • Operaționalizarea unor măsuri dedicate înlesnirii demersurilor de reconciliere a echilibrului între viața de familie, timpul liber și cariera profesională a angajaților ICECHIM.

Legături

#FemeiînCercetare – Ce înseamnă să conduci un Institut Național de Cercetare?