Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

1950-2020: 70 DE ANI DE CERCETARE CONTINUĂ ÎN CHIMIE ȘI CHIMIE INGINERIE LA ICECHIM

Egalitate de șanse

Pasiunea, dăruirea, creativitatea și dorința continuă de auto-dezvoltare sunt principalele calități pe care ICECHIM a fost construit și pe care continuă să se bazeze pentru evoluția sa. Institutul sprijină angajații indiferent de sex, naționalitate, religie, dizabilități, vârstă, mediu cultural sau identitate sexuală, deoarece baza unei cercetări de ultimă oră este reprezentată de diversitate.

Scopul strategic al ICECHIM este de a descoperi și promova talentul, prin creșterea profilului profesional al angajaților săi, obiectiv către care se adresează toate eforturile instituționale.

  • Asigură oportunități egale pentru toți, implementând toate cerințele menite să stabilească egalitatea de șanse și să ofere condiții generale atractive;
  • Se concentrează pe progresul în carieră, acordând o atenție specială cercetătoarelor sale, asigurând o reprezentare adecvată la toate nivelurile manageriale;
  • Oferă sprijin instituțional tinerilor cercetători pentru a-i ajuta să își atingă obiectivele individuale de carieră, prin mentorat și programe speciale;
  • Facilitează reconcilierea vieții de familie, a timpului liber și a vieții profesionale.