Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Registrul rezultatelor

Registrul rezultatelor

În conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 6.199 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 3845/2009, privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, toate rezultatele cercetării se înregistrează într-un registru de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, în format electronic, fiind disponibil în vederea vizualizării pe pagina web a persoanei juridice executante, într-o secțiune special prevăzută pentru acest scop.