Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

ANELIS PLUS

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

este membru fondator al

Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și

Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS

La data de 5 septembrie 2011, un număr de 47 de instituții din țară (21 universități, 21 institute de cercetare-dezvoltare și 3 biblioteci centrale universitare) s-au întâlnit la Iași și au hotărât înființarea unui consorțiu cu numele de Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS. Sufletul acestei inițiative a fost profesorul Gheorghe Popa de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a realizat astfel proiectul gândit cu câțiva ani mai înainte.

Printre fondatori s-a aflat și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București.

Scopul declarat în actul de constituire al asociației a fost:

 • Reprezentarea intereselor de informare și documentare a membrilor săi;
 • Promovarea cunoașterii;
 • Susținerea implementării politicilor educaționale și de cercetare prin achiziția de resurse electronice de informare științifică destinate învățământului și cercetării.

Obiectivele urmărite de asociație sunt :

 • generarea de soluții inovatoare pentru informarea științifică și gestionarea resurselor info-documentare electronice, prin desfășurarea de activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate național și/sau internațional;
 • negocierea și achiziționarea resurselor electronice de informare și documentare pentru crearea cadrului informațional necesar sprijinirii activității didactice, cercetării și inovării;
 • gestionarea și asigurarea accesului tuturor membrilor la resursele electronice de informare și documentare achiziționate conform opțiunilor și contribuției financiare ale acestora;
 • realizarea unui cadru comun de cooperare între comunitatea academică, cea de cercetare științifică și biblioteci;
 • promovarea principiilor open access la publicațiile științifice românești, menținerea și dezvoltarea platformei editoriale românești;
 • obținerea și gestionarea fondurilor necesare achiziționării resurselor de informare și documentare;
 • realizarea și administrarea unui depozit național conținând informație științifică arhivată, provenind din resursele electronice achiziționate și din lucrările științifice ale membrilor asociației;
 • îndeplinirea rolului de organism consultativ pentru membrii asociației în ceea ce privește producția editorială științifică și oportunitatea achiziției unor resurse electronice;
 • promovarea și susținerea inițiativelor privind educația, cercetarea științifică și formarea profesională de calitate prin derularea de proiecte naționale/internaționale;
 • sprijinirea elaborării și implementării strategiei de informare și documentare;
 • participarea la proiecte și dezvoltarea programelor de cercetare fundamentală și aplicativă și a programelor de studiu interdisciplinar, la nivelul instituțiilor de învațământ și cercetare;
 • dezvoltarea și administrarea de baze de date și rețele locale și regionale care să faciliteze activitatea serviciilor și instituților de cercetare-dezvoltare, educație, formare profesională și de ocupare a forței de muncă.

Soluția optimă pentru realizarea acestor obiective a fost finanțarea unui proiect în cadrul Programului Capacități, modulul I – Proiecte mari de investiții în infrastructura de Cercetare-Dezvoltare, Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru suținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România (ANELIS PLUS), derulat în perioada 2013 – 2016 cu un buget total de 150.000.000 lei, din care 120.000.000 lei de la bugetul de stat.

Amănunte privind activitatea Asociației și derularea proiectului se pot găsi la adresa www.anelisplus.ro.

În anul 2017 Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS, a obținut finanțarea proiectului Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din Romania – ANELIS PLUS 2020, prin contractul nr. 1/12.07.2017 din cadrul Programului Operațional Competitivitate – Axa 1- CDI, coordonat de Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului ANELIS PLUS 2020 este creșterea capacității de CDI a României în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate. Proiectul este în conexiune cu obiectivul specific care se referă la creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE, creșterea vizibilității cercetării românești și a facilitării legăturilor cu structuri de cercetare din mediul internațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


OS1. Continuarea și diversificarea asigurării accesului cercetătorilor la publicații științifice internaționale în format electronic (reviste și cărți);

OS2. Dezvoltarea depozitului național de literatură știintifică electronică;

OS3. Creșterea numărului de instituții care beneficiază de acces la literatura știintifică electronică și realizarea extinderii pentru alte instituții publice cu activități în domeniul educației și cercetării;

OS4. Creșterea producției științifice a României reflectată în baze de date internaționale;

OS5. Creșterea numărului de co-publicații științifice public-private la 1 milion locuitori;

OS6. Creșterea numărului total de accesări ale resurselor informaționale oferite la nivel național.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

 • Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive de reviste și cărți științifice în format electronic, pentru a crea cadrul unei documentări exhaustive;
 • Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse electronice științifice (baze de date/platforme de reviste științifice în text integral și baze de date bibliografice și bibliometrice), în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice la nivel național.

Valoarea totală a proiectului este de 248.988.000 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 186.741.000 lei, iar cofinanțarea din partea instituțiilor membre ale Asociației ANELIS PLUS, participante în proiect, este de 62.247.000 lei.

Perioada de implementare este de 60 de luni (18.07.2017 – 17.07.2022).