Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

DEZVOLTAREA DE NOI MATERIALE PENTRU ABORDAREA INTEGRATĂ A PROTECȚIEI RESURSELOR DE APĂ: DE LA DETECȚIE LA DEPOLUARE – AQUAMAT

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027

Programul NUCLEU

PN 23.06.01.01

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Perioada de implementare: 03/01/2023-31/12/2026

Buget: 30.718.973,32 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Abordarea integrată propusă în cadrul proiectului AquaMat, plecând de la construcția unor sisteme bioanalitice miniaturizate foarte sensibile pentru screeningul rapid al prezenței poluanților în mediu, combinând avantajele proceselor de adsorbție cu cele ale proceselor de oxidare avansată și ale sistemelor membranare nanoporoase pentru purificarea avansată a surselor de apă, reducând dezavantajele specifice fiecărui tip de proces, va contribui atât la progresul științific, cât și la un important avans tehnologic, constituind o abordare absolut originală.

Scopul proiectului

Scopul principal al proiectului este de a dezvolta o abordare integrată a monitorizării și tratării surselor de apă (potențial) contaminate, bazându-se pe

experiența demonstrată a ICECHIM de a dezvolta noi materiale și tehnologii pentru protecția/remedierea surselor de apă. Această abordare va fi materializată într-o tehnologie modulară pentru supravegherea și tratarea apelor de adâncime și de suprafață, adaptată unor diverse tipuri de surse de apă, componentele acesteia urmând a fi dezvoltate prin atingerea obiectivelor specifice ale proiectului.

 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Pachete de lucru
 • Rezultatele implementării proiectului
 • Impact, diseminare și comunicare
Obiectiv general

Obiectivul proiectului AquaMat este de a dezvolta sisteme de monitorizare, nanomateriale inovatoare și tehnologii de depoluare, prin cercetări multi- și trans-disciplinare, la granița dintre chimie și alte domenii, cum ar fi protecția mediului, inginerie chimică, știința materialelor, etc., cu aplicații în managementul integrat al mediului și monitorizarea acestuia, respectând conceptul eco-inovării.

Abordarea integrată, de la monitorizare până la dezvoltarea de nanomateriale și noi tehnologii, prezintă atât potențial pentru dezvoltarea cunoașterii, cât și impact economic, într-o Uniune Europeană în care se pune un accent deosebit pe îmbunătățiri substanțiale în domeniul eco-inovării și activității de inovare ecologică.

Obiective specifice

Sistemul in care este conceput proiectul permite abordarea acestuia prin îndeplinirea a 5 obiective specifice, cu o singura aplicație finală, și anume îmbunătățirea calității apei prin tratamente de îndepărtare a poluanților organici și anorganici, aceste direcții având o solidă interconectare.

 • O1. Dezvoltarea unor (bio)senzori electrochimici miniaturizați bazați pe nanomateriale hibride cu proprietăți electrocatalice performante pentru determinarea poluanților.;
 • O2. Dezvoltarea de materiale compozite organic-anorganice destinate depoluării apelor încărcate cu contaminanți emergenți anorganici și organici prin adsorbție.Exploatarea integrală, în cascadă, a resurselor regenerabile;
 • O3. Dezvoltarea de materiale inovatoare de tip sol-gel cu conținut de ioni de argint, depuse pe membrane pe bază de chitosan, precum și a biocompozitelor aferente acestora, cu potențial în decontaminarea apelor uzate.
 • O4. Dezvoltarea unor sisteme fotocatalitice de tip compozit cu heterojoncțiuni semiconductoare optimizate pentru operare la iluminare în sistem dual (artificial/natural) în scopul accelerării descompunerii fotochimice a unor poluanți existenți în sursele de apă.
 • O5. Dezvoltarea de noi sisteme de catalizatori necesari pentru tratarea apelor uzate și integrarea acestora într-un proces de depoluare utilizând ozonizarea catalitică.
 • O6. Selectarea și integrarea modulelor dezvoltate într-o tehnologie modulară pentru tratarea resurselor de apă, adaptată diverselor tipuri de surse de apă.
Pachete de lucru

Fiecărui obiectiv specific îi este asociat câte un pachet de lucru (WP), defalcat pe activități, care se vor desfășura pe parcursul celor patru ani de implementare a proiectului:

WP 1: Dezvoltarea unor (bio)senzori electrochimici miniaturizați bazați pe nanomateriale hibride cu proprietăți electrocatalice performante pentru determinarea poluanților; Responsabil WP – dr. chim. Ana Maria GURBAN

WP 2: Dezvoltarea de materiale compozite organic-anorganice destinate depoluării apelor încărcate cu contaminanți emergenți anorganici și organici prin adsorbție; Responsabil WP – dr. Habil. Irina FIERĂSCU

WP 3: Dezvoltarea de materiale inovatoare de tip sol-gel cu conținut de ioni de argint, depuse pe membrane pe bază de chitosan, precum și a biocompozitelor aferente acestora, cu activitate de decontaminare a apelor uzate; Responsabil WP – dr. ing. Teodor SANDU

WP 4: Dezvoltarea unor sisteme fotocatalitice de tip compozit cu heterojoncțiuni semiconductoare optimizate pentru operare la iluminare în sistem dual (artificial/natural) în scopul accelerării descompunerii fotochimice a unor poluanți existenți în sursele de apă; Responsabil WP – dr. ing. Valentin RĂDIȚOIU

WP 5: Dezvoltarea de noi sisteme de catalizatori necesari pentru tratarea apelor uzate și integrarea acestora într-un proces de depoluare utilizând ozonizarea catalitică; Responsabil WP – dr. ing. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ

WP 6: Selectarea și integrarea modulelor dezvoltate într-o tehnologie modulară pentru tratarea resurselor de apă, adaptată diverselor tipuri de surse de apă; Responsabil WP – dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

WP 7: Managementul și diseminarea proiectului component; Responsabil WP – dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Rezultatele implementării proiectului
Achiziții majore de echipamente de cercetare

Microscop RAMAN Confocal cu autofocus în timp real și profilometrie optică (cu lasere de diferite lungimi de undă)

Impact, diseminare și comunicare
Articole ISI publicate
 1. Baroi, A.M.; Sieniawska, E.; Świątek, Ł.; Fierascu, I. Grape Waste Materials—An Attractive Source for Developing Nanomaterials with Versatile Applications. Nanomaterials 202313, 836. https://doi.org/10.3390/nano13050836
 2. Pasarin, D.; Ghizdareanu, A.-I.; Teodorescu, F.; Rovinaru, C.; Banu, A. Characterization of Pectin Oligosaccharides Obtained from Citrus Peel Pectin. Fermentation 20239, 312. https://doi.org/10.3390/fermentation9030312
 3. Pasarin, D.; Lavric, V.; Enascuta, C.E.; Ghizdareanu, A.-I.; Matei, C.B. Optimal Enzymatic Hydrolysis of Sweet Lupine Protein towards Food Ingredients. Fermentation 20239, 203. https://doi.org/10.3390/fermentation9030203
 4. Ghizdareanu, A.-I.; Pasarin, D.; Banu, A.; Ionita (Afilipoaei), A.; Enascuta, C.E.; Vlaicu, A. Accelerated Shelf-Life and Stability Testing of Hydrolyzed Corn Starch Films. Polymers 202315, 889. https://doi.org/10.3390/polym15040889
 5. Pasarin, D.; Ghizdareanu, A.-I.; Enascuta, C.E.; Matei, C.B.; Bilbie, C.; Paraschiv-Palada, L.; Veres, P.-A. Coating Materials to Increase the Stability of Liposomes. Polymers 202315, 782. https://doi.org/10.3390/polym15030782
 6. Fierascu, R.C.; Fierascu, I.; Matei (Brazdis), R.I.; Manaila-Maximean, D. Natural and Natural-Based Polymers: Recent Developments in Management of Emerging Pollutants. Polymers 2023, 15, 2063. https://doi.org/10.3390/polym15092063
 7. Scomoroscenco, C.; Teodorescu, M.; Nistor, C.L.; Gifu, I.C.; Petcu, C.; Banciu, D.D.; Banciu, A.; Cinteza, L.O. Preparation and In Vitro Characterization of Alkyl Polyglucoside-Based Microemulsion for Topical Administration of Curcumin. Pharmaceutics 202315, 1420. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051420
 8. Constantin, M.; Răut, I.; Suica-Bunghez, R.; Firinca, C.; Radu, N.; Gurban, A.-M.; Preda, S.; Alexandrescu, E.; Doni, M.; Jecu, L. Ganoderma lucidum-Mediated Green Synthesis of Silver Nanoparticles with Antimicrobial Activity. Materials 202316, 4261. https://doi.org/10.3390/ma16124261
 9. Petcu, G.; Papa, F.; Anghel, E.M.; Atkinson, I.; Preda, S.; Somacescu, S.; Culita, D.C.; Baran, A.; Ciobanu, E.M.; Jecu, L.M.; Constantin, M., Parvulescu, V. Effects of Aluminosilicate Gel Treatment and TiO2 Loading on Photocatalytic Properties of Au–TiO2/Zeolite Y. Gels 20239, 503. https://doi.org/10.3390/gels9060503
 10. Dumitru, M.V.; Sandu, T.; Miron, A.; Zaharia, A.; Radu, I.C.; Gavrilă, A.-M.; Sârbu, A.; Iovu, H.; Chiriac, A.-L.; Iordache, T.V. Hybrid Cryogels with Superabsorbent Properties as Promising Materials for Penicillin G Retention. Gels 20239, 443. https://doi.org/10.3390/gels9060443
 11. Neblea, I.E.; Chiriac, A.-L.; Zaharia, A.; Sarbu, A.; Teodorescu, M.; Miron, A.; Paruch, L.; Paruch, A.M.; Olaru, A.G.; Iordache, T.-V. Introducing Semi-Interpenetrating Networks of Chitosan and Ammonium-Quaternary Polymers for the Effective Removal of Waterborne Pathogens from Wastewaters. Polymers 202315, 1091. https://doi.org/10.3390/polym15051091
 12. Toader, G.; Podaru, I.A.; Rusen, E.; Diacon, A.; Ginghina, R.E.; Alexandru, M.; Zorila, F.L.; Gavrila, A.M.; Trica, B.; Rotariu, T.; Ionita, M. Nafcillin-Loaded Photocrosslinkable Nanocomposite Hydrogels for Biomedical Applications. Pharmaceutics 202315, 1588. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15061588
 13. Raduly, F.M.; Rădițoiu, V.; Rădițoiu, A.; Frone, A.N.; Nicolae, C.A.; Răut, I.; Constantin, M.; Grapin, M. Multifunctional Finishing of Cotton Fabric with Curcumin Derivatives Coatings Obtained by Sol–Gel Method. Gels 20239, 369. https://doi.org/10.3390/gels9050369
 14. Frone, A.N.; Uşurelu, C.D.; Oprică, G.M.; Panaitescu, D.M.; Gabor, A.R.; Nicolae, C.-A.; Ciuprina, F.; Damian, C.M.; Raduly, F.M. Contribution of the Surface Treatment of Nanofibrillated Cellulose on the Properties of Bio-Based Epoxy Nanocomposites Intended for Flexible Electronics. Int. J. Mol. Sci. 202324, 6544. https://doi.org/10.3390/ijms24076544
 15. Marin, M.M.; Gifu, I.C.; Pircalabioru, G.G.; Albu Kaya, M.; Constantinescu, R.R.; Alexa, R.L.; Trica, B.; Alexandrescu, E.; Nistor, C.L.; Petcu, C.; Ianchis, R. Microbial Polysaccharide-Based Formulation with Silica Nanoparticles; A New Hydrogel Nanocomposite for 3D Printing. Gels 20239, 425. https://doi.org/10.3390/gels9050425
 16. Toader, G.; Diacon, A.; Rusen, E.; Mangalagiu, I.I.; Alexandru, M.; Zorilă, F.L.; Mocanu, A.; Boldeiu, A.; Gavrilă, A.M.; Trică, B.; et al. Peelable Alginate Films Reinforced by Carbon Nanofibers Decorated with Antimicrobial Nanoparticles for Immediate Biological Decontamination of Surfaces. Nanomaterials 202313, 2775. https://doi.org/10.3390/nano13202775
 17. Andreea Miron, Andrei Sarbu, Teodor Sandu, Ana-Mihaela Gavrila, Anda Maria Baroi, Anita-Laura Chiriac, Tanta-Verona Iordache, Horia Iovu, Innovative alginate-based hybrid composite beads for heavy metals removal, U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 86, Iss. 1, 2024, https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/rezf74_999725.pdf
 18. Dumitru, M.-V.; Neagu, A.-L.; Miron, A.; Roque, M.I.; Durães, L.; Gavrilă, A.-M.; Sarbu, A.; Iovu, H.; Chiriac, A.-L.; Iordache, T.V. Retention of Ciprofloxacin and Carbamazepine from Aqueous Solutions Using Chitosan-Based Cryostructured Composites. Polymers 2024, 16, 639. https://doi.org/10.3390/polym16050639
Lucrări prezentate în cadrul unor manifestări științifice
 1. NeXT-Chem TEHNOLOGII INOVATOARE TRANS-SECTORIALE, Editia a V-a, 22-23 MAI 2023, Bioremediation strategy for chromium contaminated soils, C. Firincă, I. Răut, M.-L. Jinga, L. Capră, R. R. Constantinescu, A.-M. Gurban, L. G. Zamfir, M. Doni, L. Jecu, M. Constantin, C. Postolache, T. E. Șesan
 2. Conferinta Internationala “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, USAMV, Bucuresti, Romania, 8-10 Iunie 2023 – Nitrifying bacteria and the ecological impact on the soil, C. Firinca, M. Constantin, I. Răut, L.-G. Zamfir, A.-M. Gurban, G. Vasilescu, M. Doni, N. Radu, L. Jecu
 3. Conferinta Internationala “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, USAMV, Bucuresti, Romania, 8-10 Iunie 2023 – Biological methods for metallic nanoparticles synthesis, C. Firinca, M. Constantin, I. Răut, R. Bunghez, A.-M. Gurban, G. Vasilescu, M. Doni, N. Radu, L. Jecu
 4. Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Studentilor Facultatii de Biologie – Editia 12 Mai 2023, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucuresti, Romania – Evaluarea caracterului metalo-rezistent al fungilor filamentoși izolați din sol contaminat cu crom, C. Firincă, M. Constantin, I. Răut, M.-L. Jinga, L. Jecu, L. Capră, C. Postolache, T. E. Șesan
 5. International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, May 18-20, 2023, Phosphatic nanobiomaterials with metaloxide heterojunctions – photocatalysts for wastewater treatment, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Maria Grapin, Valentin Raditoiu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Ioana Silvia Hosu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu,
 6. NeXT-Chem TEHNOLOGII INOVATOARE TRANS-SECTORIALE, Editia a V-a, 22-23 MAI 2023, Synthesis and characterization of metal-oxide photocatalysts with heterojunctions for wastewater treatment Maria Grapin, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Valentin Raditoiu, Monica Florentina Raduly, Alina Raditoiu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Ioana Silvia Hosu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu
 7. Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering (NanoBioMat) 28-30 June 2023, The use of hydroxyapatite and its derivatives in the depollution of wastewaters, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Sorin-Marius Avramescu, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Radu Claudiu Fierascu
 8. NeXT-Chem V – 2023, Mai 22-23, 2023, INCDCP-ICECHIM, Bucharest, ROMANIA, Composite materials based on chitosan for slow release of NPK fertilizers in agriculture, Marinela-Victoria Dumitru, Alin Cristian Nicolae Vintila, Horia Iovu, Ana-Lorena Neagu (Ciurlica), Sorin Dolana, Andreea Miron, Iulia Elena Neblea, Ana Mihaela Gavrila, Cristina Emanuela Enascuta, Tanta-Verona Iordache
 9. NeXT-Chem V – 2023, Mai 22-23, 2023, INCDCP-ICECHIM, Bucharest, ROMANIA, Synthesis and evaluation of novel chitosan-based materials for efficient removal of heavy metal ions from wastewaters, Andreea Miron, Iulia Neblea, Marinela-Victoria Dumitru, Ana-Lorena Neagu, Artur JM Valente, Anamaria Zaharia, Ana-Mihaela Gavrila, Tanta-Verona Iordache, Anita-Laura Chiriac
 10. 3rd International Conference on Bioengineering and Polymer Science, 7-10 June 2023, Politehnica University of Bucharest, Innovative membranes based on natural polymers with potential in water quality restoring, M. V. Dumitru, T. V. Iordache, A. M. Gavrilă, A. Zaharia, A. L. Chiriac, A. Miron, A. Sârbu, T. Sandu
 11. 3rd International Conference on Bioengineering and Polymer Science, 7-10 June 2023, Layered Double Hydroxides – Polyethylene Glycol Diacrylate Composite Hydrogels for the Controlled Release of Rhamnus Frangula L Phytoextract, Politehnica University of Bucharest, A. Zaharia, A. L. Neagu, O. D. Pavel, A. Tîrșoagă, I. E. Neblea, S. V. Dolana, T. V. Iordache, R. Zăvoianu, A. Sârbu
 12. 5th International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf – ICNPU, May 30-02 June 2023, Bulgaria, Natural compounds from grape wastes for pharmaceutics and cosmetic formulations, Anda Maria Baroi, Monica Florentina Raduly, Ioana Silvia Hosu, Bogdan Trica, Roxana Ioana Brazdis (Matei), Toma Fistos, Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu
 13. Metal-oxide photocatalysts with heterojunctions for ceftriaxone removal from water matrices – Roxana Ioana Matei (Brazdis), Maria Grapin, Valentin Raditoiu, Florentina Monica Raduly , Alina Raditoiu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, 19th International Symposiumm “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 11-13 October 2023.
 14. Preliminary assessment for heavy metal removal from synthetic water matrix using an organic/inorganic composite – Roxana Ioana Matei (Brazdis), Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Irina Elena Chican, Georgeta Ivan, Ioana Silvia Hosu, Cristian Andi Nicolae, Irina Fierascu, 19th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania, 11-13 October 2023.
 15.  PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRIOCHEM – XIXth Edition, 11-13 octombrie 2023; Iulia Elena NEBLEA, Anita Laura CHIRIAC, Anamaria ZAHARIA, Tanța-Verona IORDACHE, Ana-Mihaela GAVRILĂ, Andreea MIRON, Sorin Viorel DOLANA, Ana-Lorena NEAGU, Mircea TEODORESCU, Andreea OLARU, Unveiling the efficiency of biodegradable chitosan-based hydrogel composites for wastewater treatment, International symposium,
 16. International Conference „Clean Nature For Health “10 – 13 September 2023, Velingrad, Bulgaria Sorin-Viorel Dolana, Daiana-Georgiana Mitrea, Andrei Sarbu, Tanta-Verona Iordache, Ana-Maria Zaharia, Toma Fistos, Boyko Tsyntsarski, Sandu Teodor, Georgi Georgiev, Ivanka Stoycheva, Novel Polyurethanes Based on Recycled PET and Natural Feedstock Polyols for Wooden Artifacts Protective Coating
 17. International Conference „Clean Nature For Health “10 – 13 September 2023, Velingrad, Bulgaria, Teodor Sandu, Raul Augustin Mitran, Anamaria Zaharia, Marinela Victoria Dumitru, Sorin Viorel Dolana, Tanța Verona Iordache, Andrei Sârbu, Georgi Georgiev, Boyko Tsyntsarski, Hybrid Bead Materials Based on Acrylic Copolymer
 18. 5th Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration EMCEI 2023, 2-5 octombrie 2023, Ana-Mihaela Gavrila, Tanta-Verona Iordache, Adi Ghebaur, Anita-Laura Chiriac, Anamaria Zaharia, Andrei Sarbu, Teodor Sandu, Ana-Lorena Neagu, New halloysite-modified material as potential pH sensitive drug-delivery host with high therapeutic effect for Inflammatory Bowel Diseases
 19. 5th Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-2023), 2-5 octombrie 2023, Potential applications in wastewater treatment of mineral-enriched chitosan-based semi-interpenetrating hydrogel networks, Verona Iordache, Andreea Miron, Iulia Elena Neblea, Marinela Dumitru, Anamaria Zaharia, Ana-Mihaela Gavrila, Andrei Sarbu, Teodor Sandu, Andreea Olaru, Laura Anita Chiriac
 20. The 19th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, 11-13 octombrie 2023     Firincă C, Răut I, Jinga M-L, Capră L, Popa D, Baroi AM, Zamfir L-G, Gurban A-M, Jecu L, Doni M, Fierăscu RC, Constantin M, Șesan TE, Screening Of Autochthonous Microbial Strains For The Bioremediation Of Heavy Metals
 21. The 19th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, 11-13 octombrie 2023, Maria-Lorena Jinga, Lucian-Gabriel Zamfir, Petru Epure, Daniel Preda, Mariana Constantin, Iuliana Răut, Maria-Luiza Jecu, Mihaela Doni, Iulia Gabriela David, Ana-Maria Gurban-Design and development of MIP based electrochemical sensor for cortisol detection
 22. The 19th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, 11-13 octombrie 2023     Zamfir L-G, Ianchiș R, Epure P, Mitrea M, Petcu C, Jinga M-L, Răut I, Firincă C, Constantin M, Jecu L, Doni M., Gurban A-M – Development of nanocomposite based electrochemical biosensors for the monitoring of clinically relevant molecules
 23. The 19th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, 11-13 octombrie 2023     Constantin (Calin) M., Radu N., Mincea C, Doni M, Zaharia R. – Low environmental input bioproducts for potato culture
 24. The 19th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, 11-13 octombrie 2023     Raut I, Radu N, Mincea C, Doni M, Zaharia R – Bioproducts with environmental low input suitable for sugar beet
 25. Andrei Sarbu, Anita Laura Chiriac, Teodor Sandu , Andreea Miron, Luminita Mara, Anca Dumitru, Carmen Lazau, Tanta Verona Iordache, Advanced ceramic powders obtained via host guest polymerization International Chemical Engineering and Material Symposium, SICHEM 2024, 11-12 April 2024, Bucharest, Romania 
 26.  Sorin-Viorel Dolana, Anamaria Zaharia, Rotariu Traian, Tanţa-Verona Iordache, Andrei Sârbu, Iulia Elena Neblea, Andreea Miron, Dumitru Marinela, Anton Ficai, Environmentally responsible polyurethane formulations as alternatives to htpb binder used in composite propellants, International Chemical Engineering and Material Symposium, SICHEM 2024, 11-12 April 2024, Bucharest, Romania
 27. Marinela Victoria Dumitru, Anamaria Zaharia, Octavian Pavel, Ana Lorena Neagu, Iulia-Elena Neblea, Tanta Verona Iordache, Andreea Miron, Anita Laura Chiriac, Andrei Sarbu, Rodica Zavoianu, Interpenetrating polymer network hydrogels containing ldh, for the controlled release of inulin, International Chemical Engineering and Material Symposium, SICHEM 2024, 11-12 April 2024, Bucharest, Romania        
 28. Andreea Miron, Roxana Ioana Matei, Marinela-Victoria Dumitru, Iulia-Elena Neblea, Sorin Dolana, Andrei Sarbu, Anamaria Zaharia, Ana-Mihaela Gavrila, Tanta-Verona Iordache, Anita-Laura Chiriac, New adsorbents based on chitosan and inorganic-organic composites for efficient remediation of wastewater charged with heavy metals, Exploratory Workshop Next Chem VI ed. Bucuresti, 21-22 Martie 2023, 6th edition, Bucharest, Romania
 29.  Iulia Elena Neblea, Cătălina Diana Ușurelu, Cristina Firincă, Anamaria Zaharia,Tanța-Verona Iordache, Marinela Victoria Dumitru, Sorin Viorel Dolana, Andreea Miron, Ana-Lorena Neagu, Mircea Teodorescu, Synthesis of multifunctional semi-interpenetrating hydrogels based on quaternary ammonium salts and chemically modified nanocellulose with potential antibacterial and antifungal properties, Exploratory Workshop Next Chem VI ed. Bucuresti, 21-22 Martie 2023, 6th edition, Bucharest, Romania
 30. Roxana Ioana Matei (Brazdis), Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Lia Mara Ditu, Irina Fierascu, Cristian-Andi Nicolae, Monica Florentina Raduly, Maria Grapin, Valentin Raditoiu, Radu Claudiu Fierascu, How can nanomaterials and nanotechnology advancements can find applicatoins in our veryday life,  International Scientific Symposium CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES  16 – 18 May 2024, National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest,Pitesti University Centre, Romania
Manifestări din sfera proprietății intelectuale (manifestări de inventică):
 1. EUROINVENT 2023 – Development of new materials for the integrated approach of water resources protection: from detection to depollution – AquaMat – Radu Claudiu Fierascu, Ana Maria Gurban, Irina Fierascu, Teodor Sandu, Valentin Raditoiu, Cristina Enascuta, Irina Elena Chican, Mihaela Doni: Medalia de bronz a salonului, Diploma of Excellence in Environmental Protection – INCDPM Bucuresti, Inventarium Science Portugal, Special Award Universitatea Politehnica din Timisoara, Diploma of Excellence – INCDFM, Diploma de Excelenta – Asociatia “Justin Capra”, Special Award – Science, Education and Technology Platform, Excellence Trophy & Diploma – Universitatea Politehnica din Bucuresti, premiu special colectiv din partea ICPE-CA, Marele premiul al salonului EUROINVENT 2023
 2. EUROINVENT 2023 – Biomateriale cu nanoparticule de argint si metaboliti de Ganoderma Lucidum si procedeu de obtinere a acestora, Mariana Constantin, Iuliana Răut, Raluca Suica-Bunghez, Ana-Maria Gurban, Cristina Firincă, Lucian-Gabriel Zamfir, Gelu Vasilescu, Nicoleta Radu, Maria-Luiza Jecu, medalia de bronz a salonului
 3. A noua ediție a Salonului internațional de invenții și inovații “Traian Vuia” 2023 – Development of new materials for the integrated approach of water resources protection: from detection to depollution – AquaMat – Radu Claudiu Fierascu, Ana Maria Gurban, Irina Fierascu, Teodor Sandu, Valentin Raditoiu, Cristina Enascuta, Irina Elena Chican, Mihaela Doni: Medalia de argint a salonului, diplomă de excelență din partea INCD ICPE-CA, Diploma de excelență din partea Centrului pentru Inovare și Transfer Tehnologic – Universitatea Politehnica din Timișoara;
 4. The 8th International Invention Innovation Competition in Canada iCAN 2023, Toronto, Canada, 26 August 2023: Development of new materials for the integrated approach of water resources protection: from detection to depollution – AquaMat, PN 23.06.01.01 – Radu Claudiu Fierascu, Ana Maria Gurban, Irina Fierascu, Teodor Sandu, Valentin Raditoiu, Cristina Enascuta, Irina Elena Chican, Mihaela Doni, Certificate of Award and Gold Medal – din partea salonului
 5. JAPAN Design, Idea & Invention Expo, 6-8 Iulie, 2023: Development of new materials for the integrated approach of water resources protection: from detection to depollution – AquaMat, PN 23.06.01.01 – Radu Claudiu Fierascu, Ana Maria Gurban, Irina Fierascu, Teodor Sandu, Valentin Raditoiu, Cristina Enascuta, Irina Elena Chican, Mihaela Doni, Certificate of Award and Gold Medal – din partea salonului
 6. 47th International Invention Show, INOVA, Zagreb, Croatia, 28 Septembrie 2023: Organic/Inorganic composite material for the adsorption of heavy metals from aqueous solutions and procedure for obtaining it – Roxana Ioana Brazdis (Matei), Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu, Gold Medal – din partea salonului
 7. INVENTCOR 2023, Deva, 14-16 septembrie 2023: Organic/Inorganic composite material for the adsorption of heavy metals from aqueous solutions and procedure for obtaining it – Roxana Ioana Brazdis (Matei), Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu; Diploma si Marele premiu – din partea salonului; Diploma – Inventarium Science
 8. INVENTCOR 2023, Deva, 14-16 septembrie 2023: Development, of new materials for the integrated approach of water resources protection: from detection to depollution – AquaMat, PN 23.06.01.01 – Radu Claudiu Fierascu, Ana Maria Gurban, Irina Fierascu, Teodor Sandu, Valentin Raditoiu, Cristina Enascuta, Irina Elena Chican, Mihaela Doni- Diploma si Medalie de Aur – din partea salonului
 9. ITE International Invention & Trade Expo London: Organic/Inorganic composite material for the adsorption of heavy metals from aqueous solutions and procedure for obtaining it – Roxana Ioana Brazdis (Matei), Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu, Certificate of appreciation and Gold Award – din partea salonului
 10. ITE International Invention & Trade Expo London: Catalytic system with the structure of metal oxides for the treatment of traces of waste water residues, Cristina Emanuela Enascuta, Elena Emilia Sirbu, Radu Claudiu Fierascu, Mihaela Ganciarov, Grigore Psenovschi, Alexandru Vlaicu, Certificate of appreciation and Gold Award – din partea salonului
 11. PROINVENT 2023, Cluj-Napoca 25-27 Octombrie 2023: Biomateriale cu nanoparticule de argint si metabolite de Ganoderma lucidum si procedeu de obtinere a acestora – Mariana Constantin, Iuliana Răut, Raluca Suica-Bunghez, Ana-Maria Gurban, Cristina Firincă, Lucian-Gabriel Zamfir, Gelu Vasilescu, Nicoleta Radu, Maria-Luiza Jecu, Diploma de Excelenta si Medalia Pro Invent
 12. PROINVENT 2023, Cluj-Napoca 25-27 Octombrie 2023: Catalytic system with the structure of metal oxides for the treatment of traces of waste water residues, Cristina Emanuela Enascuta, Elena Emilia Sirbu, Radu Claudiu Fierascu, Mihaela Ganciarov, Grigore Psenovschi, Alexandru Vlaicu, Diploma de Excelenta si Medalia de Aur
 13. PROINVENT 2023, Cluj-Napoca 25-27 Octombrie 2023: Organic/Inorganic composite material for the adsorption of heavy metals from aqueous solutions and procedure for obtaining it – Roxana Ioana Brazdis (Matei), Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu, Diploma de Excelenta si Medalia de Aur, Special Prize – University of Life Sciences King Mihai I from Timisoara
 14. 2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE), 30.11-02.12.2023, Organic/Inorganic, composite material for the adsorption of heavy metals from aqueous solutions and procedure for obtaining it – Roxana Ioana Brazdis (Matei), Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu, Medalie de aur
Cereri de brevet de invenție
 1. Mariana Constantin, Iuliana Răut, Raluca Suica-Bunghez, Ana-Maria Gurban, Cristina Firincă, Lucian-Gabriel Zamfir, Gelu Vasilescu, Nicoleta Radu, Maria-Luiza Jecu, Biomateriale cu nanoparticule de argint si metaboliti de Ganoderma Lucidum si procedeu de obtinere a acestora, A/00123/14.03.2023;
 2. Cristina-Emanuela Enascuta, Elena-Emilia Sirbu, Radu Claudiu Fierascu, Mihaela Ganciarov, Grigore Psenovschi, Alexandru Vlaicu, Sistem catalitic cu structura de oxizi metalici pentru tratarea urmelor de reziduuri din apele uzate, A/00339/29.06.2023;
 3. Miron Andreea, Chiriac Anita-Laura, Sarbu Andrei, Sandu Teodor, Iordache Tanta-Verona, Zaharia Anamaria, Gavrila Ana-Mihaela, Dolana Sorin Viorel, Perle polimerice organic- anorganice pe bază de chitosan, pentru reţinererea ionilor de cupru din ape şi procedeu de preparare a acestora, A 00599/2023
 4. Roxana Ioana Brazdis (Matei), Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Irina Fierascu, Irina Elena Chican, Ioana Silvia Hosu, Material compozit organic/anorganic pentru adsorbtia metalelor grele din soluții apoase și procedeu de obținere, A0444/2023
Alte activități de diseminare și comunicare
 1. În cadrul Simpozionului Internațional “PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ” ediția a XIX-a a fost organizat workshop-ul New materials for an integrated approach of the water resources protection. The AquaMat project: ICECHIM’s vision on water protection, în data de 13 Octombrie, ora 9. Evenimentul a beneficiat de prezența a peste 25 de participanți, fiind deschis atât către comunitatea științifică, cât și către agenții economici.
 2. Biotechnological and biosensing approaches for the development of innovative solutions with applications in agriculture, food and environmental fields   “Science and Technology Research and Application Center (BITAM), Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey” – 07 Noiembrie 2023, prezentarea a avut drept tematică Sisteme de monitorizare și control pentru compuși chimici și poluanți din mediu, agricultură și alimente, precum și metode biotehnologice inovative cu potențiale aplicații în domeniul agro-alimentar și de mediu.
 3. De la excelență în cercetare, la răspunsul la noile provocări societale: ChemNewDeal – un nou program Nucleu al ICECHIM, Dr. biochim. Mihaela Doni, Dr. habil. Radu Claudiu Fierascu
 4. ICECHIM București – 20 de ani de istorie modernă, Dr. biochim. Mihaela Doni, Dr. habil. Radu Claudiu Fierascu, Dr. habil. Florin Oancea