Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

DEZVOLTAREA DE NOI MATERIALE PENTRU ABORDAREA INTEGRATĂ A PROTECȚIEI RESURSELOR DE APĂ: DE LA DETECȚIE LA DEPOLUARE – AQUAMAT

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027

Programul NUCLEU

PN 23.06.01.01

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Perioada de implementare: 03/01/2023-31/12/2026

Buget: 30.718.973,32 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Abordarea integrată propusă în cadrul proiectului AquaMat, plecând de la construcția unor sisteme bioanalitice miniaturizate foarte sensibile pentru screeningul rapid al prezenței poluanților în mediu, combinând avantajele proceselor de adsorbție cu cele ale proceselor de oxidare avansată și ale sistemelor membranare nanoporoase pentru purificarea avansată a surselor de apă, reducând dezavantajele specifice fiecărui tip de proces, va contribui atât la progresul științific, cât și la un important avans tehnologic, constituind o abordare absolut originală.

Scopul proiectului

Scopul principal al proiectului este de a dezvolta o abordare integrată a monitorizării și tratării surselor de apă (potențial) contaminate, bazându-se pe

experiența demonstrată a ICECHIM de a dezvolta noi materiale și tehnologii pentru protecția/remedierea surselor de apă. Această abordare va fi materializată într-o tehnologie modulară pentru supravegherea și tratarea apelor de adâncime și de suprafață, adaptată unor diverse tipuri de surse de apă, componentele acesteia urmând a fi dezvoltate prin atingerea obiectivelor specifice ale proiectului.

 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Pachete de lucru
 • Rezultatele implementării proiectului
 • Impact, diseminare și comunicare
Obiectiv general

Obiectivul proiectului AquaMat este de a dezvolta sisteme de monitorizare, nanomateriale inovatoare și tehnologii de depoluare, prin cercetări multi- și trans-disciplinare, la granița dintre chimie și alte domenii, cum ar fi protecția mediului, inginerie chimică, știința materialelor, etc., cu aplicații în managementul integrat al mediului și monitorizarea acestuia, respectând conceptul eco-inovării.

Abordarea integrată, de la monitorizare până la dezvoltarea de nanomateriale și noi tehnologii, prezintă atât potențial pentru dezvoltarea cunoașterii, cât și impact economic, într-o Uniune Europeană în care se pune un accent deosebit pe îmbunătățiri substanțiale în domeniul eco-inovării și activității de inovare ecologică.

Obiective specifice

Sistemul in care este conceput proiectul permite abordarea acestuia prin îndeplinirea a 5 obiective specifice, cu o singura aplicație finală, și anume îmbunătățirea calității apei prin tratamente de îndepărtare a poluanților organici și anorganici, aceste direcții având o solidă interconectare.

 • O1. Dezvoltarea unor (bio)senzori electrochimici miniaturizați bazați pe nanomateriale hibride cu proprietăți electrocatalice performante pentru determinarea poluanților.;
 • O2. Dezvoltarea de materiale compozite organic-anorganice destinate depoluării apelor încărcate cu contaminanți emergenți anorganici și organici prin adsorbție.Exploatarea integrală, în cascadă, a resurselor regenerabile;
 • O3. Dezvoltarea de materiale inovatoare de tip sol-gel cu conținut de ioni de argint, depuse pe membrane pe bază de chitosan, precum și a biocompozitelor aferente acestora, cu potențial în decontaminarea apelor uzate.
 • O4. Dezvoltarea unor sisteme fotocatalitice de tip compozit cu heterojoncțiuni semiconductoare optimizate pentru operare la iluminare în sistem dual (artificial/natural) în scopul accelerării descompunerii fotochimice a unor poluanți existenți în sursele de apă.
 • O5. Dezvoltarea de noi sisteme de catalizatori necesari pentru tratarea apelor uzate și integrarea acestora într-un proces de depoluare utilizând ozonizarea catalitică.
 • O6. Selectarea și integrarea modulelor dezvoltate într-o tehnologie modulară pentru tratarea resurselor de apă, adaptată diverselor tipuri de surse de apă.
Pachete de lucru

Fiecărui obiectiv specific îi este asociat câte un pachet de lucru (WP), defalcat pe activități, care se vor desfășura pe parcursul celor patru ani de implementare a proiectului:

WP 1: Dezvoltarea unor (bio)senzori electrochimici miniaturizați bazați pe nanomateriale hibride cu proprietăți electrocatalice performante pentru determinarea poluanților; Responsabil WP – dr. chim. Ana Maria GURBAN

WP 2: Dezvoltarea de materiale compozite organic-anorganice destinate depoluării apelor încărcate cu contaminanți emergenți anorganici și organici prin adsorbție; Responsabil WP – dr. Habil. Irina FIERĂSCU

WP 3: Dezvoltarea de materiale inovatoare de tip sol-gel cu conținut de ioni de argint, depuse pe membrane pe bază de chitosan, precum și a biocompozitelor aferente acestora, cu activitate de decontaminare a apelor uzate; Responsabil WP – dr. ing. Teodor SANDU

WP 4: Dezvoltarea unor sisteme fotocatalitice de tip compozit cu heterojoncțiuni semiconductoare optimizate pentru operare la iluminare în sistem dual (artificial/natural) în scopul accelerării descompunerii fotochimice a unor poluanți existenți în sursele de apă; Responsabil WP – dr. ing. Valentin RĂDIȚOIU

WP 5: Dezvoltarea de noi sisteme de catalizatori necesari pentru tratarea apelor uzate și integrarea acestora într-un proces de depoluare utilizând ozonizarea catalitică; Responsabil WP – dr. ing. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ

WP 6: Selectarea și integrarea modulelor dezvoltate într-o tehnologie modulară pentru tratarea resurselor de apă, adaptată diverselor tipuri de surse de apă; Responsabil WP – dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

WP 7: Managementul și diseminarea proiectului component; Responsabil WP – dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Rezultatele implementării proiectului

Pagină în construcție

Impact, diseminare și comunicare

Pagină în construcție