Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Lucrări publicate

R.M. Ion

TERAPIA FOTODINAMICĂ (PDT): UN CONCEPT FOTOCHIMIC CU APLICAȚII MEDICALE

REVUE ROUMAINE DE CHIMIE

000261199900001

Mihai Dimonie, Doina Dimonie, Gabriel Vasilievici, Vasilica Beica, Bombos Dorin

Road Bitumens Modification with Polymers

Materiale Plastice, Volume 44 (1), 2007

000246485400016

R.M. Ion, P. Repossi, G. Arguello

Conjugat de porfirină-tirozină ca fotosensibilizator sinergic în terapia fotodinamică

REVISTA DE CHIMIE

000251833900005

Doina Dimonie, Constantin Radovici, Sever Serban, Anca Taranu, Gabriel Vasilievici

Biodegradable compounds from regenerable resources for packings

Materiale Plastice, Volume 44 (2), 2007

000248937300010

R. M. Ion, M. Neagu, G. Manda, C. Constantin, M. Calin

Mecanisme în fotosensibilizatori de terapie fotodinamică și localizare celulară pe celule K562

THERAPEUTIC LASER APPLICATIONS AND LASER-TISSUE INTERACTION III

000250721200017

M. Neagua, G. Manda, C. Constantin, E. Radu, R.M. Ion

Porfirinele sintetice în terapia fotodinamică experimentală induc un efect antitumoral diferit

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES

000246704500007

R.M. Ion, D.V. Brezoi, M. Neagu, G. Manda, C. Constantin

Efectul laser în terapia fotodinamică a tumorilor

ADVANCED LASER TECHNOLOGIES 2006

000246689900051

B. Barszcz, A. Bogucki, B. Laskowska, R.M. Ion, A. Graja

Investigații spectrale ale complexelor fullerene-porfirină

ACTA PHYSICA POLONICA A

000251397100011

Doina Dimonie, Mihai Dimonie, Vasilievici Gabriel

Polyolefines mechanical Recycling Considering the Carbonyl Variation during the first life (I)

Materiale Plastice, Volume 44 (4), 2007

000253078000020

P. Ghioca, E. Buzdugan, C. Cincu, L. Iancu, C. Zaharia, T. Zecheru

Compozite polietilenice antisoc

Materiale Plastice

000250601200001

Aurelia Piscureanu, Dana Varasteanu, Irina Chican, Demetra Simion, Bujor Albu

Studies regarding autoassembly properties of some bolaamphiphiles materials

Revista de Chimie, 2007, 58(1), 33-36

000245392400008

S. Patachia, R.M. Ion, S. Varga, M. Rinja

Incapsularea porfirinei în hidrogeluri nanostructurate

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS

000247153900048

R.M. Ion, D.V. Brezoi

Un studiu privind terapia fotodinamică a nanoparticulelor magnetice acoperite cu fotosensibilizator

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS

000245834800030

Doina Dimonie, Felicia Andrei, Anca Taranu, Simona Iliescu, Gabriel Vasilievici

Practical Application of Atactic Polypropylene in Hydroinsulation Membranes and Bitumen

Materiale Plastice, Volume 43 (1), 2006

000236960700008

R.M. Ion, D. V. Brezol, I. Udrea

Sisteme supramoleculare „gazdă-oaspete” (porfirine încapsulate în macronete) cu aplicații biomedicale

REVISTA DE CHIMIE

000241770200022

Andrei Sarbu, Alain Périchaud, Ion Udrea, Mariana Beda, Gabriela Balan, Liliana Sarbu et Mihaela Fulga

Fibres acryliques biocides

Revue Roumaine de Chimie

https://www.semanticscholar.org/paper/Fibres-acryliques-biocides-%3A-Biocide-acrylic-fibres-S%C3%A2rbu-P%C3%A9richaud/d88ec585b1fb4e89bde45305d826fc0cf5fcc656

Andrei Sarbu, Fernando Goncalves, Maria Norberta de Pinho

Estimarea masei moleculare de spelts-xylan prin cromatografie de excludere a mărimii

Carbohydrate polymers

https://ad-astra.ro/2006/12/13/the-oat-spelts-xylan-molecular-masses-estimation-by-size-exclusion-chromatography/

A. Siejak, D. Wrobel, R. M. Ion

Studiul efectelor de rezonanță în ftalocianine de cupru

JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY

000238963700008

Andrei Sarbu, Maria Norberta de Pinho, Maria do Rosário Freixo, Fernando Goncalves, Ion Udrea

New method for the covalent immobilization of a xylanase by radical grafting of acrylamide on cellulose acetate membranes

Enzyme and microbial technology

10.1016/j.enzmictec.2005.10.007

Mihai Dimonie, Doina Dimonie, Gabriel Vasilievici, Vasilica Beica, Bombos Dorin

Modificatori Polimerici pentru scaderea penetratiei bitumului rutier

Materiale Plastice, Volume 4 (4), 2006

000244795000011

Doina Dimonie, Catalin Zaharia, Teodora Zecheru, Denis Panaitescu, Ioana Vasile

Proprietati de utilizare a unor amestecuri PVC – poliuretan termoplastic realizate prin modificare fizica

Materiale Plastice, Volume 43 (3), 2006

000242135800011

Doina Dimonie, Constanti Radovici, Catalin Zaharia, Gabriel Vasilievici, Aurel Stoleriu

Comportarea termica a nanocompozitelor biodegradabile pe baza de alcool polivinilic si amidon

Materiale Plastice, Volume 43 (2), 2006

000239698100013

M. A. Calin, R. M. Ion, N. Herascu

Analiza Kramers-Kronig a 5,10,1,20-tetra-p-sulfonato-fenil-porfirină (TSPP) ca fotosensibilizator pentru terapia fotodinamică

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS

000234027300055

E. Buzdugan, H. Koch, H. Iovu, L. Iancu, S.A. Garea, P Ghioca, G. Masson

Modelul de regresie al polimerizării anionice in soluție a α-metilistirenului cu inițiator pe bază de n-butilitiu

Materiale Plastice

000233226800003

D.V. Brezoi, R.M. Ion

Evoluția fazei indusă de polipirol în nanocompozit oxid de fier-polipirol

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL

000231100600030

Aurelia Piscureanu, Dana Varasteanu, Viorica Parvulescu

Influenţa selectivitǎţii catalizatorului asupra compoziţiei etoximerilor rezultaţi din reacţia de adiţie a oxidului de etilenǎ la alcoolii superiori

Revista de Chimie, 2005, 56(8), 857-860

000232584300018

P. Ghioca, E. Buzdugan, C. Cincu, B. Spurcaciu, L. Iancu, C. Zaharia

Bloc-Copolimeri stiren-butadienici folosiți în reciclarea polietilenei de înaltă densitate recuperată

Materiale Plastice

000231036600002

D. Wrobel, A. Boguta, A. Wojcik, R. M. Ion

Generarea fotocurentului în timp într-o celulă fotoelectrochimică cu ftalocianină

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY

000227852200015

R.M. Ion, F. Scarlat

Metode neconvenționale pentru sinteza porfirinelor

REVISTA DE CHIMIE

000225717300019

A. Boguta, D. Wrobel, A. Bartczak, R. Swietlik, Z. Stachowiak, R. M. Ion

Caracterizarea efectelor interfaciale în macrociclurile organice straturile Langmuir și Langmuir-Blodgett studiate prin potențialul de suprafață și examinarea spectroscopiei FT-IR

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY

000224050000017

B. Spurcaciu, E. Buzdugan, P. Ghioca, C. Nicolae, S. Serban, L Iancu

Elastomeri biodegradabili pe bazǎ de oxirani şi lactone

Materiale Plastice

000228469400002

A. Boguta, A. Wojcik, R.M. Ion, D. Wrobel

Metode fototermale ca instrumente pentru investigarea ftalocianinelor non-fluorescente care interacționează slab

JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY

000220728200028

K. Gunaydin, R.M. Ion, F. Scarlat, F. Scarlat, V.I. Niculescu, C. Macau

Studiul stingerii fluorescenței Mg-TNP de către antrachinone anionice

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS

000220389800037

Stefan-Ovidiu DIMA, Walid MEOUCHE, Tanase DOBRE, Tanta-Verona IORDACHE, Andrei SARBU,

. Diosgenin-selective molecularly imprinted pearls prepared by wet phase inversion

REACT FUNCT POLYM

https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2013.05.014

R.M. Ion, F. Scarlat, F. Scarlat, V.I. Niculescu

Electrod de polipirol modificat cu Albastru de Metilen pentru aplicații optoelectronice

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS

000181874400012

D. Frackowiak, R.M. Ion, A. Waszkowiak

Proprietăți spectrale ale ftalocianinelor orientate în pelicule de polimer întinse

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B

000179985100012

A. Boguta, D. Wrobel, A. Bartczak, R.M. Ion, R. Ries, A. Richter

Investigații de microscopie cu forță de scanare a suprafețelor (semi) conductoare acoperite cu straturi de colorant Langmuir-Blodgett

SURFACE SCIENCE

000176853100012

Doina Dimonie, M.Dimonie, Stela Stoica, V.Munteanu, M.J.Abadie

Some Aspects of the Thermal Stability of Linear Polydicyclopentadiene(L-PDCPD)

Polymer Degradation & Stability, Volume 67, No.1, 2000, DOI: 10.1016/S0141-3910(99)00108-1

10.1016/S0141-3910(99)00108-1

Doina Dimonie, Dimonie Mihai, Stela Stoica, Adina Cimpoeru, Abadie Marc

Thermal Stability of linear polydicyclopentadiene

Macromol.Symp., Volume 153, 2000

000087720400011

Doina Dimonie, M.Dimonie, V.Munteanu, H.Iovu, J.Couve, M.J.Abadie

Nature of the first exothermic peak on the DSC curve of linear polydicyclopentadiene obtained with a special catalyst system

Polymer Degradation & Stability, Volume 70(3), 2000, DOI: 10.1016/S0141-3910(00)00093-8

10.1016/S0141-3910(00)00093-8

M. Crisan, M. Zaharescu, D. Crisan, R.M. Ion, M. Manolache

Acoperiri TiO2 sol-gel dopate cu vanadiu

JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY

000078468200136

R.M. Ion, C. Mandravel, C. Bercu

Analiza spectrală a purității porfirinei

REVISTA DE CHIMIE

000072574400006

L. TEODORESCU, R.M. ION

NOI ASPECTE PRIVIND MECANISMUL REACȚIEI DE FOTODEGRADARE A SENSIBILIZĂRILOR PORFIRINEI

REVISTA DE CHIMIE

A1990DX17000003

Andrei Sarbu

Inlocuitori ai produselor naturale devenite azi deficitare -fibrele chimice –eseu

Revista Stiinta si Tehnica nr.4, 1977

http://docplayer.net/56829230-1-inlocuitori-ai-produselor-naturale-devenite-azi-deficitare-fibrele-chimice-eseu-autor-andrei-sarbu-revista-stiinta-si-tehnica-nr.html