Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Centrul de Transfer Tehnologic

Despre noi


Persoane de contact


Echipamente de cercetare


Proiecte internaționale


Proiecte naționale


Brevete


Florica Butaciu ,Andrei Sârbu

Procedeu de obtinere a copolimerilor si fibrelor modacrilice

66765/1977

Butaciu Florica, Andrei Sârbu

Procedeu de obtinere a copolimerilor filabili modacrilici

66369/1977

E. CEAUSESCU; M. BORDEIANU; P. N. GHIOCA; I. CERCHEZ; R. STANCU; E. BUZDUGAN; M. BARCOV; P. IIONESCU; C. SCHLET; I. ANDREASCU; C. ANDREI; G. MICU; C. TEODORESCU; G. POP; V. MURGU; T. STAN; A. BREINER; G. HALMAGEANU

Brevet acordat – PROCEDEU PENTRU SINTEZA TRIBLOCCOPOLIMERILOR BUTADIEN-STIRENICI ELASTOMERI TERMOPLASTICI

RO 86085