Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Centrul de Transfer Tehnologic

Despre noi
Tehnologii

Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței economice a IMM-urilor din agro-industrii din Regiunea Sud Muntenia prin creșterea gradului de inovare în firme, rezultat al extinderii capacității serviciilor CTT-ICECHIM în regiune în domeniile de specializare inteligentă:

  1. Bioeconomie
  2. Energie, mediu și schimbări climatice
  3. Eco-nano tehnologii și materiale avansate

Proiectul își propune să sprijine întreprinderile din Regiunea Sud Muntenia prin informarea cu privire la tehnologiile moderne disponibile, transfer tehnologic și asistență la obținerea de fonduri pentru aplicarea acestora, crescând astfel gradul de competitivitate al agenților economici din regiune.

Echipa
Echipamente de cercetare
Proiecte naționale
Brevete

R-M Ion, A-A Poinescu, C. Rădulescu, N. Ion, C. Oros

Brevet acordat – Biomaterial compozit şi procedeu de obţinere a acestuia

RO 130663

R-M Ion, N. Ion, G. Nechifor, S. Teodorescu

Brevet acordat – Peliculă filmogenă cu polimer compozit pentru retenţia produşilor de degradare de pe suprafeţele picturale şi procedeu de obţinere a acesteia

RO 132767

R-M Ion; S. M. Doncea

Brevet European acordat – Compoziția pentru dezacidificarea hârtiei, procesul de obținere a acesteia și metoda de aplicare a acesteia

EP 2626464

R-M Ion; S. M. Doncea

Brevet acordat – Compozitie pentru dezacidificarea hartiei si procedeu de obtinere a acesteia

RO 128766

R-M Ion

Brevet acordat – Procedeu de obtinere a compusilor chimici de tip odoranti prin conversia chimica a energiei luminoase

RO128293

R-M Ion; S. M. Doncea

Brevet acordat – Compozitie si procedeu de tratare, restaurare chimica si dezinfectie biologica a suprafetei hartiei istorice cu nanoparticule de hidroxiapatita

RO126570

R-M Ion; T. M. Neagu; C. Constantin Carolina; D. Boda

Brevet acordat – Utilizarea porfirinei tetrasulfonate in fabricarea unui agent fotosensibilizator, pentru terapia dematologica

RO125082

R-M Ion; F. Oprea; Z. Bacinschi; N. Ion; C. Chiriac

Brevet acordat – Electrod cu strat compozit hibrid si procedeu de obtinere a acestuia

RO 122325

S. Coca; M. Dimonie; L. Popescu; M. Teodorescu; M. Cuzmici; Sever S.; R-M Ion

Brevet acordat – Procedeu de obtinere a polimerilor si bloc-copolimerilor din cicloolefine si ciclodiolefine

RO 111773 / 1997

M. Grecu, I. Bujanca, L. Iancu, S. Grecu, V. Albulescu

Sisteme de stingere a incendiilor realizate pe bază de pulberi cu efect superior de intervenţie

RO 126643 / 2012

P. Ghioca, B.Spurcaciu, L. Iancu, D. Parsu, L. Parsu, O. Novac, C. Neculau

Procedeu pentru obtinerea agentilor de mascare si protectie a metalelor supuse uzinajului chimic

RO 126306 / 2012

L. Iancu, B. Spurcaciu, P. Ghioca, E. Stepan, S. Velea, Z. Vuluga

Procedeu de preparare a bloc-copolimerilor stiren-butadienici grefati cu anhidrida maleica

RO 126665 / 2014

P. N. Ghioca., L. Iancu, B. N. Spurcaciu, R. M. Grigorescu, M. Rapa, C. Cincu, A. Pica, R. Gardu, E. Matei, A. M. Predescu, C. Predescu

Procedeu de obtinere a compozitelor antisoc ale polipropilenei recuperate

RO 132386/2020

Oancea Florin, Velea Sanda, Popescu Mariana, Răut Iuliana

Procedeu de conditionare a microorganismelor biostimulante pentru plante, sub forma de tableta efervescenta

131927/30.08.2019

F Oancea, I Raut, TE Sesan, M Doni, M Popescu, L Jecu

Procedeu de selectie a consortiilor de microorganisme destinate tratamentului materialului vegetal

131224B1/2019

F Oancea, I. Raut, Abraham Beata, Szabolcs Lanyi Stefan, M Doni, L Jecu

Procedeu de inalt randament pentru selectia consortiilor de microorganism cu actiune de stimulare a plantelor cultivate

131225

Oancea F, Sesan T E, M Doni, Raut I, Vlăsceanu G A, Negru G. L Jecu

Compoziţie biostimulantă pe bază de siliciu pentru aplicare foliară

3/2/30.01.2019

F Oancea, I Raut, TE Sesan, M Doni, M Popescu, L Jecu

Procedeu de selectie a consortiilor de microorganisme care elibereaza si solubilizeaza biosiliciul din materialul vegetal

131828B1/2019

Oancea Florin, Constantinescu Aruxandei – Diana, Bala Ioana, Călin Mariana, Răut Iuliana, Dimitriu Luminiţa

Cerere brevet inventie – Metodă pentru selecţia tulpinilor microbiene producătoare de stereoizomeri ai 2,3 butandiolului

A2019 – 0861 05.12.2019

Fruth O V, Todan L, Predoană L, Poenaru I, Aricov L, Leontieş A, Ciobanu E, Petcu G, Ion RM, Iancu L, Jecu L, Răut I, Călin M

Cerere brevet inventie – Procedeu de obtinere a unor pelicule nanocompozite destinate protejării componentelor arhitecturale litice ale patrimonlui cultural

A2019-00350/10.06.2019

I Raut, F Oancea, TE Sesan, M Doni, ML Arsene, ML Jecu

Tulpina biostimulanta de Trichoderma Asperellum compozitie pe baza de aceasta, pentru utilizare in sistemele de agricultura conservativa

131177 B1/2018

Nistor CL, Ianchiş R, Oancea F, Jecu ML, Răut I, Donescu D

Procedeu de obţinere a unor capsule pe bază de uleiuri esenţiale şi metodă de administrare

131923 B1/2018

Ion RM, Jecu ML, Constantin M, Răut I, Piscureanu AA

Compoziţie de săpun extrafin cu acţiune microbiană

129369B1/2018

Oancea F, Velea S, Doni M, Răut I, Popescu M, Jecu ML

Compoziţie pentru limitarea producerii de micotoxine, şi procedeu de obţinere a acesteia

131830B1/2018

N. Gheorghe, F Oancea, M Doni, I Raut, M Calin, ML Jecu

Tulpina de Pseudoxanthomonas mexicana si compozitie care o contine

128930/29.12.2017

M. Doni, A.-M. Gurban, P. Epure

Cerere brevet inventie – Procedeu de realizare a unei platforme de imunoanaliza bazata pe detectia electrochimica combinata cu rezonanta plasmonilor de suprafata pentru metoda de determinare selectiva a micotoxinelor

A/01031/03.12.2018

V. Raditoiu, V. Amariutei, A. Raditoiu, F.M. Raduly, L.E. Wagner, D. Parsu, L. Parsu, M. Parsu

Compozitii peliculogene fotocatalitice hidrosolubile si procedeu de obtinere a acestora

133149

A. Nuta, V. Raditoiu, A.A. Sorescu, R.M. Ion

Procedeu de obtinere a unor fluorofori derivati de benzocumarina 3-substituita

131042

R. M. Ion, L. Marin, N. Ion

Cerere de brevet – Structura fonoabsorbantă din deșeuri de poliuretan

A2020-00057/07.02.2020

A.A. Sorescu, A. Nuţă, R.M. Ion, N. Ion

Cerere de brevet – Magnetita încapsulata in microcapsule de alginat pentru degradarea fotocatalitică a medicamentelor anti-tumorale

A2020-00029/23.01.2020

R. M. Ion, L. Iancu, R.-M. Grigorescu, M. E. David, N. Ion

Cerere de brevet – Compoziţie de hidroxiapatită carbonatată co-substituită cu stronţiu şi zinc pentru consolidarea obiectivelor de patrimoniu

A 2020-00300/29.05.2020

R.M. Ion, P. N. Ghioca, R. M. Grigorescu, L. Iancu, M-E. David, N. Ion

Cerere de brevet – Peliculă elastomerică pentru degradarea deşeurilor de medicamente antitumorale în reactoare fotocatalitice

A 2020-00030/23.01.2020

R-M Grigorescu, P. N. Ghioca, L. Iancu, R-M Ion, N. Ion, M-E David, E. R. Andrei, M. I. Filipescu, B. N. Spurcaciu

Cerere de brevet – Procedeu de reciclare a deşeurilor nemetalice de plăci de circuit imprimat şi polipropilenă recuperată sub formă de compozite antişoc

A 2020 -0080/17.02.2020

V. Raditoiu, L. Wagner, A. Raditoiu, V. Amariutei, M.F. Raduly

Procedeu de obtinere a unor esteri azometin-azoici mezogeni

127644

V. Raditoiu, V. Amariutei, A. Raditoiu, L. Wagner, P. Ardeleanu

Procedeu de vopsire a fibrelor textile naturale si sintetice cu coloranti neionici in sisteme sol-gel

125316

Valentin Raditoiu, V. Amariutei, L.E. Wagner, A. Raditoiu

Procedeu de vopsire a amestecurilor din fibre naturale si sintetice, cu cromogeni neionici

122679

V. Raditoiu, L. Wagner, A. Raditoiu, P. Ardeleanu

Sisteme termocrome cu coloranti xantenici

122288

V. Raditoiu, L. Wagner, A. Raditoiu, P. Ardeleanu, A. Athanasiu, C. Alifanti, T. Bonte

Procedeu de obtinere a 2-naftalenolului

121263

V. Raditoiu, L. Wagner, A. Raditoiu, E. Ionita, V. Balteanu

Sisteme disperse,apoase, de pigmenti organici si procedeu de obtinere a acestora

120266

P. Ardeleanu, V. Raditoiu, A. Athanasiu, L. Wagner, S. Serban, A. Raditoiu

Compozitie trasoare, procedeu de obtinere a acesteia si procedeu de depistare a pierderilor de agent termic primar, folosind compozitia trasoare

119195

V. Raditoiu, A. Athanasiu, P. Ardeleanu, L. Wagner, A. Raditoiu, E. Ionita, D. Anastase

Procedeu de obtinere a unui pigment azoic, sare de bariu

116730

Sandu Teodor, Sârbu Andrei, Chiriac Laura- Anita, Iordache Tanţa Verona, Gavrilă Ana Mihaela, Dumitru Marinela Victoria

Membrane polimerice bicomponente cu conţinut de pulberi de carbon şi procedeu de obţinere a acestora

00267/18.05.2020

Duldner Monica- Mirela, Coman Alina-Elena, Zaharia Anamaria, Iordache Tanta Verona, Sarbu Andrei, Rotariu Traian, Darloman Florin-Marian, Hubca Gheorghe, Damian Celina Maria

Compozitii poliester-poliolice pentru poliuretani elastomeri, metoda de obtinere a acestora si materiale compozite pentru combustibili solizi de rachete incorporand respectivele compozitii poliester-poliolice

A00848/03.12.2019

Duldner Monica-Mirela, Coman Alina-Elena, Nicolescu Tanta Verona, Sarbu Andrei, Bartha Emeric, Teodorescu Florina, Ghebaur Adi, Chitulescu Victor- Ioan, Surdu George, Popa Sterica

Polioli cu structura poliester-amidica continand unitati structurale mezogene pentru spume poliuretanice semiflexibile si procedeu de obtinere a acestora

A/00849/03.12.2019

Duldner Monica- Mirela, Coman Alina-Elena, Nicolescu Tanta Verona, Sarbu Andrei, Bartha Emeric, Tincu Robert-Andrei, Ghebaur Adi, Damian Celina, Surdu George, Savastre Alexandru

Compozite poliester-eter polioli /montmorilonit pentru spume poliuretanice semiflexibile (nano)compozite si procedeu de obtinere a acestora

A 00845/03.12.2019

Tanţa Verona Iordache, Anita Laura Radu, Anamaria Zaharia, Andrei Sârbu, Carmen Sirbu, Ana Mihaela Gavrilă, Teodor Sandu, Elena Bianca Stoica, Crina Thea Cojocaru, Razvan Edward Botez, Andreea Miron si Steluţa Apostol

Compozit geotextil pentru protectia mediului si procedeu pentru obtinerea acestuia

A00846/03.12.2019

Ana Mihaela Gavrilă, Tanța Verona Iordache, Andrei Sârbu, Ana Lorena Ciurlică, Anamaria Zaharia, Anita Laura Chiriac, Teodor Sandu, Elena Bianca Stoica, Steluța Apostol

Filme hibride senzitive imprentate molecular cu tiodiglicol depuse pe electrozi serigrafiați de carbon și procedeu pentru obținerea acestora

A 00779/22.11.2019

Teodor Sandu, Andrei Sârbu, Marinela Victoria Dumitru, Adi Ghebaur, Sorina Alexandra Gârea, Horia Iovu, Tanța Verona Iordache, Anita Laura Chiriac, Ana Mihaela Gavrilă, Anamaria Zaharia

Materiale hibride pe bază de montmorilonit silanizat și mealamină și procedeu de obținere a acestora

A00867/05.12. 2019

Tanța Verona Iordache, Elena Bianca Stoica, Andrei Sârbu, Ana-Mihaela Gavrilă, Ana-Lorena Ciurlică, Anita Laura Chiriac, Anamaria Zaharia, Teodor Sandu

Suprafețe hibride pentru detecția electrochimică a endotoxinelor microbiene și procedeu pentru obținerea acestora

A00804/27.11.2019

Tanța Verona Iordache, Ana Mihaela Gavrilă, Andrei Sârbu, Anita Laura Chiriac, Ana Lorena Ciurlică, Anamaria Zaharia, Elena Bianca Stoica, Andreea Olaru, Dan Cosasu, Teodor Sandu

Filme multistratificate nanoasamblate antimicrobiene și procedeu de obținere a acestora

A 00707/05.11.2019